Opuszczanie Chmury rodzinnej

Poznaj różne sposoby opuszczania Chmury rodzinnej i dowiedz się, jak użytkownicy mogą być usuwani z grupy rodzinnej, a także co się dzieje po zaprzestaniu używania Chmury rodzinnej. Organizator w rodzinie może w każdej chwili usunąć członków grupy rodzinnej, a także całkowicie rozwiązać taką grupę.

Opuszczanie grupy rodzinnej

Każdy członek rodziny, który ukończył 13 lat*, może usunąć siebie z grupy rodzinnej. Jeśli na swoim koncie masz włączoną funkcję Czas przed ekranem, czynność usunięcia musi wykonać organizator w rodzinie

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Chmura rodzinna. 
 2. Stuknij swoje imię i nazwisko.
 3. Stuknij opcję Przerwij korzystanie z Chmury rodzinnej.

Na komputerze Mac

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Chmura rodzinna. 
 2. Kliknij pozycję Szczegóły obok swojego imienia i nazwiska.
 3. Kliknij opcję Opuść w menu Chmura rodzinna.

Jeśli używasz systemu macOS Mojave lub starszego, wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe > iCloud, a następnie kliknij opcję Zarządzaj rodziną. Kliknij [Twoje imię i nazwisko], a następnie przycisk Usuń (—).

Gdy opuszczasz Chmurę rodzinną, tracisz dostęp do wszelkich zakupów lub usług udostępnianych przez grupę rodzinną.

Usuwanie swojego konta z grupy rodzinnej

Jeśli Twoje konto Apple ID jest używane do udostępniania zakupów grupie rodzinnej, do której nie chcesz już należeć, odwiedź stronę z informacjami o koncie Apple ID i bezpośrednio usuń swoje konto z rodziny. Przejdź na stronę appleid.apple.com i zaloguj się za pomocą identyfikatora Apple ID oraz hasła konta, które chcesz usunąć. W sekcji Chmura rodzinna wybierz kolejno opcje Usuń konto > Usuń. Po opuszczeniu grupy rodzinnej, możesz utworzyć własną grupę rodzinną lub dołączyć do innej.


Usuwanie kogoś z grupy rodzinnej

Organizator w rodzinie może usunąć z grupy rodzinnej dowolną osobę, która ukończyła 13 lat*. W razie potrzeby można przenieść dziecko do innej rodziny.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Chmura rodzinna.
 2. Stuknij imię i nazwisko członka rodziny, którego chcesz usunąć.
 3. Stuknij opcję Usuń użytkownika [imię i nazwisko członka rodziny] z rodziny.

Na komputerze Mac

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Chmura rodzinna. 
 2. Kliknij Szczegóły obok imienia i nazwiska członka rodziny, którego chcesz usunąć.
 3. Kliknij opcję Usuń w menu Chmura rodzinna.

Jeśli używasz systemu macOS Mojave lub starszego, wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe > iCloud, a następnie kliknij opcję Zarządzaj rodziną. Kliknij imię i nazwisko członka rodziny, którego chcesz usunąć, a następnie przycisk Usuń (—) w lewym dolnym rogu.

Rozwiązywanie grupy rodzinnej

Jeśli organizator w rodzinie wyłączy Chmurę rodzinną, spowoduje to równoczesne usunięcie wszystkich członków z grupy rodzinnej. Jeśli w grupie rodzinnej są dzieci w wieku poniżej 13 lat*, musisz przenieść je do innej rodziny zanim będzie można rozwiązać dotychczasową.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Chmura rodzinna.
 2. Stuknij swoje imię i nazwisko jako organizatora.
 3. Stuknij opcję Przerwij korzystanie z rodziny.

Na komputerze Mac

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Chmura rodzinna.
 2. Kliknij Wyłącz, a następnie Wyłącz chmurę rodzinną.

Jeśli używasz systemu macOS Mojave lub starszego:

 1. Wybierz kolejno menu Apple () > Preferencje systemowe > iCloud, a następnie kliknij opcję Zarządzaj rodziną.
 2. Kliknij swoje imię i nazwisko jako organizatora.
 3. Kliknij przycisk Usuń (—) w lewym dolnym rogu.

Jeśli grupa Chmury rodzinnej została utworzona w systemie wcześniejszym niż iOS 14, organizator zachowuje na swoim koncie kalendarz, przypomnienia i udostępniany album zdjęć rodziny. Może też ponownie udostępnić zawartość członkom rodziny. Dowiedz się, jak udostępniać kalendarze i przypomnienia.


Co dzieje się po zaprzestaniu udostępniania?

 • Twoje konto Apple ID zostaje usunięte z grupy rodzinnej i przestajesz mieć dostęp do usług udostępnianych przez rodzinę, takich jak rodzinna subskrypcja usługi Apple Music lub udostępniany pakiet dyskowy iCloud.
 • Przestajesz udostępniać swoje położenie członkom rodziny, a Twoje urządzenia są usuwane z list urządzeń w aplikacji Znajdź mój iPhone u rodziny. 
 • Jeśli w rodzinie są udostępniane zakupy ze sklepów iTunes Store, Apple Books i App Store, natychmiast przestajesz udostępniać swoje zakupy i tracisz dostęp do zakupów udostępnianych przez innych członków rodziny. Zachowujesz wszystkie zakupy zainicjowane podczas przynależności do grupy rodzinnej. Inni członkowie rodziny nie będą mogli korzystać z zawartości pobranej z Twojego zbioru.
 • Żadna zawartość udostępniona przez rodzinę nie jest automatycznie usuwana z Twojego urządzenia. Możesz kupić ją ponownie lub usunąć, aby zwolnić miejsce na urządzeniu. W przypadku pobrania aplikacji z historii zakupów członka rodziny i dokonania zakupów w aplikacji musisz kupić aplikację, aby mieć dostęp do zakupów w aplikacji.
 • Jeśli organizator w rodzinie skonfigurował dla Ciebie konto Apple Cash w ramach usługi Apple Cash w rodzinie, Twoje konto zostanie automatycznie zamknięte, a saldo zostanie przeniesione na konto Apple Cash organizatora w rodzinie. Jeśli jesteś organizatorem w rodzinie i rozwiążesz grupę rodzinną, wszelkie konta usługi Apple Cash w rodzinie skonfigurowane dla członków rodziny zostaną zamknięte, a ich salda zostaną przeniesione na Twoje konto. 
 • Jeśli masz zegarek Apple Watch używający Ustawień rodzinnych, nie będziesz w stanie zarządzać tym zegarkiem. 
 • Jeśli udostępniasz album zdjęć, kalendarz lub przypomnienia członkom rodziny, nie będą już one udostępniane. Jeśli chcesz nadal używać Chmury rodzinnej, ale nie chcesz udostępniać rodzinie niektórych funkcji, możesz anulować subskrypcję tych funkcji w aplikacji Zdjęcia, Kalendarze lub Przypomnienia na urządzeniu lub w witrynie iCloud.com


Więcej informacji

Data publikacji: