Opuszczanie Chmury rodzinnej

Poznaj różne sposoby opuszczania Chmury rodzinnej i dowiedz się, jak użytkownicy mogą być usuwani z grupy rodzinnej, a także co się dzieje po zaprzestaniu używania Chmury rodzinnej. Organizator w rodzinie może w każdej chwili usunąć członków grupy rodzinnej, a także całkowicie rozwiązać taką grupę.

Usuwanie siebie z grupy rodzinnej

Każdy członek rodziny, który ukończył 13 lat*, może usunąć siebie z grupy rodzinnej. Jeśli na koncie masz włączoną funkcję Czas przed ekranem, czynność usunięcia musi wykonać organizator w rodzinie

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz Ustawienia.
 2. Stuknij opcję Rodzina. Jeśli nie widzisz opcji Rodzina, stuknij swoje imię i nazwisko, a następnie stuknij opcję Chmura rodzinna. 
 3. Stuknij swoje imię i nazwisko.
 4. Stuknij opcję Przestań używać chmury rodzinnej.
  Opcja Przestań używać chmury rodzinnej znajduje się pod opcją Udostępnianie położenia.

Na Macu

W systemie macOS Ventura lub nowszym:

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Ustawienia systemowe.
 2. Kliknij opcję Rodzina.
 3. Kliknij swoje imię i nazwisko. 
 4. Kliknij opcję Przestań używać chmury rodzinnej.
  Opcja Przestań używać chmury rodzinnej znajduje się pod opcją Udostępniaj, używając dodatkowego Apple ID.

W systemie macOS Monterey lub starszym: 

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe.
 2. Kliknij opcję Chmura rodzinna. 
 3. Kliknij pozycję Szczegóły obok swojego imienia i nazwiska.
 4. Kliknij opcję Przestań używać chmury rodzinnej.

Gdy opuszczasz Chmurę rodzinną, tracisz dostęp do wszelkich zakupów lub usług udostępnianych przez grupę rodzinną.

Usuwanie swojego konta z grupy rodzinnej

Jeśli Twoje konto Apple ID jest używane do udostępniania zakupów grupie rodzinnej, do której nie chcesz już należeć, odwiedź stronę z informacjami o koncie Apple ID i bezpośrednio usuń swoje konto z rodziny. Przejdź na stronę appleid.apple.com i zaloguj się za pomocą identyfikatora Apple ID oraz hasła konta, które chcesz usunąć. 

W sekcji Chmura rodzinna:

 1. Na iPhonie, iPadzie, iPodzie touch lub Macu zaloguj się na stronie appleid.apple.com za pomocą swojego identyfikatora Apple ID i hasła. 
 2. Na iPhonie lub iPodzie touch stuknij strzałkę skierowaną w dół na górze strony, a następnie opcję Chmura rodzinna. Na iPadzie lub Macu kliknij opcję Chmura rodzinna po lewej stronie.
 3. Stuknij lub naciśnij opcję Odłącz konto.
 4. Stuknij lub kliknij opcję Odłącz. 

Po opuszczeniu grupy rodzinnej, możesz utworzyć własną grupę rodzinną lub dołączyć do innej.


Usuwanie kogoś z grupy rodzinnej

Organizator w rodzinie może usunąć z grupy rodzinnej dowolną osobę, która ukończyła 13 lat*. W razie potrzeby można przenieść dziecko do innej rodziny.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz Ustawienia.
 2. Stuknij opcję Rodzina. Jeśli nie widzisz opcji Rodzina, stuknij swoje imię i nazwisko, a następnie stuknij opcję Chmura rodzinna.
 3. Stuknij imię i nazwisko członka rodziny, którego chcesz usunąć.
 4. Stuknij opcję Usuń użytkownika [imię i nazwisko członka rodziny] z rodziny.
  Opcja Usuń użytkownika [imię i nazwisko członka rodziny] z rodziny znajduje się pod opcją Udostępnianie położenia.

Na Macu

W systemie macOS Ventura lub nowszym:

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Ustawienia systemowe, a następnie kliknij opcję Rodzina.
 2. Kliknij imię i nazwisko członka rodziny, którego chcesz usunąć.
 3. Kliknij opcję Usuń użytkownika [imię i nazwisko członka rodziny] z rodziny. 
  Opcja Usuń użytkownika [imię i nazwisko członka rodziny] z rodziny znajduje się pod Apple ID tej osoby.
 4. Kliknij opcję Usuń [imię i nazwisko członka rodziny], aby potwierdzić. 

W systemie macOS Monterey lub starszym:

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Chmura rodzinna.
 2. Kliknij Szczegóły obok imienia i nazwiska członka rodziny, którego chcesz usunąć.
 3. Kliknij opcję Usuń [imię i nazwisko członka rodziny].

Rozwiązywanie grupy rodzinnej

Jeśli organizator w rodzinie wyłączy Chmurę rodzinną, spowoduje to równoczesne usunięcie wszystkich członków z grupy rodzinnej. Zanim będzie można wyłączyć Chmurę rodzinną, musisz przenieść dzieci poniżej 13 roku życia* do innej rodziny. Dowiedz się, jak przenieść dziecko do innej grupy w Chmurze rodzinnej 

Na iPhonie, iPadzie lub iPodzie touch

W systemie iOS 16 lub nowszym:

 1. Otwórz Ustawienia.
 2. Stuknij opcję Rodzina.
 3. Stuknij swoje imię i nazwisko.
 4. Stuknij opcję Przestań używać chmury rodzinnej. 
   Opcja Przestań używać chmury rodzinnej znajduje się pod opcją Udostępnianie położenia.

W systemie iOS 15 lub starszym:

 1. Otwórz Ustawienia.
 2. Stuknij swoje imię i nazwisko, a następnie stuknij opcję Chmura rodzinna.
 3. Stuknij swoje imię i nazwisko.
 4. Stuknij opcję Wyłącz chmurę rodzinną.

Na Macu

W systemie macOS Ventura lub nowszym:

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Ustawienia systemowe, a następnie kliknij pozycję Rodzina.
 2. Kliknij swoje imię i nazwisko.
 3. Kliknij opcję Przestań używać chmury rodzinnej. 
  Opcja Przestań używać chmury rodzinnej znajduje się pod opcją Udostępniaj, używając dodatkowego Apple ID.

W systemie macOS Monterey lub starszym:

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Chmura rodzinna.
 2. Kliknij pozycję Szczegóły obok swojego imienia i nazwiska.
 3. Kliknij Wyłącz, a następnie Wyłącz chmurę rodzinną.

Jeśli grupa Chmury rodzinnej została utworzona w systemie wcześniejszym niż iOS 14, organizator zachowuje na swoim koncie kalendarz, przypomnienia i udostępniany album zdjęć rodziny. Może też ponownie udostępnić zawartość członkom rodziny. Dowiedz się, jak udostępniać kalendarze i przypomnienia.


Co dzieje się po zaprzestaniu udostępniania?

 • Twoje konto Apple ID zostaje usunięte z grupy rodzinnej i przestajesz mieć dostęp do usług udostępnianych przez rodzinę, takich jak rodzinna subskrypcja usługi Apple Music lub udostępniany pakiet dyskowy iCloud.
 • Przestajesz udostępniać swoje położenie członkom rodziny, a Twoje urządzenia są usuwane z list urządzeń w aplikacji Znajdź.
 • Jeśli w rodzinie są udostępniane zakupy ze sklepów iTunes Store, Apple Books i App Store, natychmiast przestajesz udostępniać swoje zakupy i tracisz dostęp do zakupów udostępnianych przez innych członków rodziny. Zachowujesz wszystkie zakupy zainicjowane podczas przynależności do grupy rodzinnej. Inni członkowie rodziny nie będą mogli korzystać z zawartości pobranej z Twojego zbioru.
 • Żadna zawartość udostępniona przez rodzinę nie jest automatycznie usuwana z Twojego urządzenia. Możesz kupić ją ponownie lub usunąć, aby zwolnić miejsce na urządzeniu. W przypadku pobrania aplikacji z historii zakupów członka rodziny i dokonania zakupów w aplikacji musisz kupić aplikację, aby mieć dostęp do zakupów w aplikacji.
 • Jeśli organizator w rodzinie skonfigurował dla Ciebie konto Apple Cash w ramach usługi Apple Cash w rodzinie, Twoje konto zostanie automatycznie zamknięte, a saldo zostanie przeniesione na konto Apple Cash organizatora w rodzinie. Jeśli jesteś organizatorem w rodzinie i rozwiążesz grupę rodzinną, wszelkie konta usługi Apple Cash w rodzinie skonfigurowane dla członków rodziny zostaną zamknięte, a ich salda zostaną przeniesione na Twoje konto.
 • Jeśli masz zegarek Apple Watch używający Ustawień rodzinnych, nie będziesz w stanie zarządzać tym zegarkiem.
 • Jeśli udostępniasz album zdjęć, kalendarz lub przypomnienia członkom rodziny, nie będą już one udostępniane. Jeśli chcesz nadal używać Chmury rodzinnej, ale nie chcesz udostępniać rodzinie niektórych funkcji, możesz anulować subskrypcję tych funkcji w aplikacji Zdjęcia, Kalendarze lub Przypomnienia na urządzeniu lub w witrynie iCloud.com.
 • Jeśli korzystasz z usługi Apple Card Family i opuścisz grupę w Chmurze rodzinnej, nie nastąpi automatyczne usunięcie z konta Apple Card Family. Dowiedz się, jak usunąć siebie lub uczestnika ze współdzielonego konta Apple Card.

*  Ten wiek zależy od kraju i regionu. Poniżej 14 lat w Austrii, Bułgarii, Chinach kontynentalnych, na Cyprze, w Hiszpanii, Izraelu, w Korei Południowej, na Litwie i we Włoszech. Poniżej 15 lat w Czechach, Francji, Grecji, Peru i Słowenii. Poniżej 16 lat w Brazylii, Chorwacji, na Filipinach, w Holandii, Irlandii, Kosowie, Liechtensteinie, Luksemburgu, Malezji, Niemczech, Polsce, Rumunii, Singapurze, Słowacji i na Węgrzech. Poniżej 13 lat we wszystkich pozostałych krajach.

Data publikacji: