Korzystanie z ograniczeń na urządzeniu Apple TV

Ograniczenia działają podobnie jak nadzór rodzicielski — pozwalają ograniczyć dostęp do określonej zawartości i funkcji na urządzeniu Apple TV.

Zanim zaczniesz, upewnij się, że na urządzeniu Apple TV jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania.

Włączanie ograniczeń

 1. W menu głównym wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Ograniczenia.
 2. Wybierz opcję Ograniczenia, aby ją włączyć.
 3. Po wyświetleniu monitu utwórz czterocyfrowy kod.
 4. Wprowadź ponownie czterocyfrowy kod, aby go potwierdzić, a następnie wybierz opcję OK.

Ograniczenia na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD

Ograniczenia można dostosować, wybierając kolejno Ustawienia > Ogólne > Ograniczenia (opcje mogą się różnić):

 • Pozwól: wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz zabezpieczać hasłem określonej aplikacji lub funkcji ani ograniczać do niej dostępu.
 • Ogranicz: wybierz to ustawienie, aby dodać czterocyfrowe hasło wymagane do kupowania i wypożyczania zawartości oraz używania aplikacji.
 • Zablokuj lub Nie: te opcje pozwalają zablokować zawartość i funkcje.
 • Pokaż lub Tak: wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz ograniczać dostępu do aplikacji lub funkcji.
 • Ukryj: wybierz tę opcję, aby ukryć aplikację lub funkcję.

Ograniczanie określonych funkcji lub zawartości

Oto przykładowe rzeczy, które można ograniczać, a także opcje dostępne dla każdej z nich:

 • Zakupy, wypożyczenia lub zakupy w aplikacjach w sklepie iTunes Store: wybierz opcję Pozwól, Ogranicz lub Zablokuj.
 • Muzyka i Podcasty: aby odfiltrować zawartość dla dorosłych, wybierz opcję Przyzwoite. Aby nie odfiltrowywać żadnej zawartości, wybierz opcję Dla dorosłych.
 • Filmy, programy telewizyjne i aplikacje: wybierz swój region i określ, czy zawartość ma być filtrowana lub blokowana według typu filmu lub kategorii wiekowej.
 • Wulgaryzmy Siri: wybierz opcję Ukryj, aby filtrować niecenzuralny język, lub opcję Pokaż, aby wyłączyć filtrowanie.
 • Gry wieloosobowe i nagrywanie z ekranu: wybierz opcję Tak lub Nie.
 • Ustawienia funkcji AirPlay, Pokaz w sali konferencyjnej, Usługi lokalizacji, Odświeżanie aplikacji w tle, Dostawca TV oraz Łączenie z aplikacją Pilot: wybierz opcję Pozwól lub Ogranicz.

Możesz także dostosować preferencje haseł do sklepów iTunes Store i App Store.

Ograniczenia na urządzeniu Apple TV (2. lub 3. generacji)

Ograniczenia można dostosować, wybierając kolejno Ustawienia > Ogólne > Ograniczenia (opcje mogą się różnić):

 • Ukryj: wybierz tę opcję, aby ukryć aplikacje z głównego menu.
 • Zapytaj: wybierz to ograniczenie, aby włączyć czterocyfrowe hasło wymagane do kupowania i wypożyczania zawartości oraz używania aplikacji.
 • Pokaż lub Pozwól: wybierz jedną z tych opcji, jeśli nie chcesz zabezpieczać hasłem określonej aplikacji lub funkcji ani ograniczać do niej dostępu.

Ograniczanie określonych funkcji lub zawartości

Oto przykładowe rzeczy, które można ograniczać, a także opcje dostępne dla każdej z nich:

 • Zakupy i wypożyczanie: wybierz opcję Pozwól, Ukryj* lub Zapytaj.
 • Filmy i programy telewizyjne: wybierz swój region i określ, czy zawartość ma być filtrowana lub blokowana według kategorii.
 • Muzyka i podcasty dla dorosłych: wybierz opcję Pozwól lub Zapytaj.
 • Ustawienia AirPlay: wybierz opcję Pokaż, Ukryj lub Zapytaj.
 • Pokaz w sali konferencyjnej: wybierz opcję Pozwól, Ukryj lub Zapytaj.
 • Aplikacje: wybierz kolejno Ustawienia > Menu główne. Wybierz aplikację, którą chcesz ograniczyć, a następnie wybierz opcję Ukryj lub Zapytaj.

Możesz także dostosować preferencje haseł do sklepów iTunes Store i App Store.

* Jeśli wybierzesz opcję Ukryj, filmy i programy telewizyjne nie będą wyświetlane w menu głównym i nie będzie można ich odtwarzać.

Data publikacji: