Używanie pilota Apple Remote z urządzeniem Apple TV

Korzystając z pilota Apple Remote (aluminiowego), można nawigować po urządzeniu Apple TV, odtwarzać zawartość, przeskakiwać do przodu lub do tyłu oraz wykonywać inne czynności. 

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Dowiedz się, jak używać pilota Apple Remote (aluminiowego), który jest dostarczany z urządzeniem Apple TV (2. lub 3. generacji). Jeśli masz urządzenie Apple TV (4. generacji), dowiedz się, jak używać pilota Siri Remote lub Apple TV Remote*.

Przechodzenie do menu

  • Poruszanie się po menu: naciśnij przycisk W górę, W dół, W lewo lub W prawo.
  • Wybieranie opcji menu: naciśnij przycisk Wybierz.
  • Powrót do poprzedniego menu: naciśnij przycisk Menu.
  • Powrót do ekranu początkowego: naciśnij przycisk Menu i przytrzymaj go przez około trzy sekundy.

Odtwarzanie zawartości audio lub wideo

Naciśnij przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj, aby włączyć lub wstrzymać odtwarzanie filmu, utworu, podcastu itp.

Przewijanie do przodu

  • Wideo: naciśnij przycisk W prawo, aby szybko przewijać do przodu. Naciśnij go ponownie, aby przewijać szybciej. Aby przeskoczyć do przodu o 30 sekund, naciśnij i przytrzymaj przycisk W prawo.
  • Audio: naciśnij przycisk W prawo, aby szybko przewijać do przodu. Aby przejść do następnego utworu, naciśnij przycisk W prawo. 

 

Przewijanie do tyłu

  • Wideo: naciśnij przycisk W lewo, aby przewijać do tyłu. Naciśnij go ponownie, aby przewijać szybciej. Aby przeskoczyć do tyłu o 10 sekund, naciśnij i przytrzymaj przycisk W lewo.
  • Dźwięk: naciśnij przycisk W lewo, aby przewijać do tyłu. Aby ponownie rozpocząć odtwarzanie bieżącego utworu, naciśnij przycisk W lewo. Aby ponownie odtworzyć poprzedni utwór, naciśnij dwukrotnie przycisk W lewo.

Przeskakiwanie między rozdziałami filmu lub przeskakiwanie w zwolnionym tempie

Aby przeskakiwać między rozdziałami, naciśnij przycisk W dół, a następnie naciśnij przycisk W prawo lub W lewo. Jeśli nie ma żadnych rozdziałów, spowoduje to przeskoczenie o 1/20 długości odtwarzanego filmu lub o 30 sekund w zależności od tego, co jest dłuższe.

Możliwe jest także przewijanie w zwolnionym tempie. Naciśnij przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj, aby wstrzymać odtwarzanie pliku wideo, a następnie naciśnij przycisk W prawo lub W lewo.

Ponowne uruchamianie lub usypianie urządzenia Apple TV

  • Ponowne uruchamianie urządzenia Apple TV: naciśnij przyciski Menu oraz W dół i przytrzymaj je przez sześć sekund.
  • Usypianie urządzenia Apple TV: przejdź do menu głównego, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj przez pięć sekund. 

Wyświetlanie dodatkowych ustawień

Aby wyświetlić ustawienia napisów, napisów dla niesłyszących, dźwięku i głośników, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wybierz przez trzy sekundy.

W zależności od odtwarzanej zawartości mogą zostać wyświetlone ustawienia funkcji Genius, funkcji Następny oraz funkcji przeglądania wykonawców lub albumów.

Więcej informacji

* Urządzenia Apple TV 4K oraz Apple TV (4. generacji) są wszędzie dostarczane z takim samym pilotem. W krajach i regionach obsługujących funkcję Siri pilot nosi nazwę Siri Remote. W pozostałych miejscach nosi on nazwę Apple TV Remote. Funkcja Siri działa na obu tych pilotach, o ile na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji) skonfigurowano język i kraj lub region obsługujące funkcję Siri.

Data publikacji: