Wprowadzanie tekstu na urządzeniu Apple TV

Na urządzeniu Apple TV możesz wprowadzać m.in. nazwy użytkowników i hasła za pomocą głosu, pilota lub przy użyciu znajdującego się w pobliżu telefonu iPhone, iPada, lub iPoda touch.

Wprowadzanie tekstu na urządzeniu Apple TV przy użyciu pilota

Aby wprowadzić tekst, możesz użyć pilota będącego częścią zestawu urządzenia Apple TV. Aby rozpocząć, po prostu znajdź pole tekstowe. Możesz również skorzystać z następujących sekcji, aby znaleźć rodzaje dostępnych klawiatur ekranowych lub wprowadzić litery akcentowane i takie, których wielkość ma znaczenie.

Znajdowanie różnych klawiatur ekranowych

 1. Za pomocą pilota wybierz pole tekstowe na urządzeniu Apple TV. 
 2. Poczekaj, aż na ekranie pojawi się klawiatura. Znajdź opcje klawiatury znajdujące się poniżej, takie jak:
  • abc: klawiatura do wprowadzania małych liter
  • ABC: klawiatura do wprowadzania wielkich liter
  • 123: klawiatura numeryczna (pojawia się tylko, kiedy jest dostępna taka opcja)
  • #+-: klawiatura do wprowadzania symboli
  • Ostatnie: klawiatura pokazująca m.in. ostatnio używane adresy e-mail i wyszukiwania (pojawia się tylko, kiedy jest dostępna taka opcja)
 3. Zaznacz opcję, której chcesz użyć. Aby wybrać klawiaturę, postępuj zgodnie z instrukcjami odpowiednimi dla modelu pilota:

Chcesz szybko przełączyć się między różnymi rodzajami klawiatury, na przykład z wprowadzania małych na wprowadzanie wielkich liter? Po prostu naciśnij przycisk przycisk Odtwarzaj/Wstrzymaj na pilocie. Jeśli masz urządzenie Apple TV 4K lub Apple TV HD, ten skrót pozwala wyłącznie na przełączanie między klawiaturami do wprowadzania małych i wielkich liter.

Wprowadzanie liter akcentowanych i takich, których wielkość ma znaczenie, za pomocą pilota

 1. Zaznacz literę na klawiaturze ekranowej. Korzystając z instrukcji dla danego modelu pilota, wybierz literę: 
 2. Kiedy na ekranie pojawi się lista dostępnych znaków, zaznacz i wybierz jeden z nich.
 3. Aby zamknąć listę znaków specjalnych, naciśnij przycisk Menu.
   

Wprowadzanie tekstu na urządzeniu Apple TV przy użyciu głosu

Na urządzeniu Apple TV możesz użyć funkcji dyktowania3, jeśli język systemu jest ustawiony na jeden z następujących:

 • Niderlandzki
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Japoński
 • Norweski Bokmål
 • Hiszpański
 • Szwedzki 

 

Oto jak wprowadzić tekst za pomocą mowy:

 1. Wybierz pole tekstowe na urządzeniu Apple TV.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przycisk mikrofonu na pilocie.
 3. Mów, aby wprowadzić tekst, a następnie puść przycisk przycisk mikrofonu. Oto kilka wskazówek:
  • Przy podawaniu nazwy użytkownika i hasła2 przeliteruj słowa i znaki. Na przykład, adres Johnny@iCloud.com wprowadź następująco: „J-O-H-N-N-Y małpa iCloud kropka com”.
  • Aby podyktować wielką literę, powiedz „wielka litera”. Na przykład, aby podyktować janE, powiedz „J-A-N wielka litera E”.
  • Aby usunąć właśnie wprowadzony tekst, powiedz „Wyczyść”.
    

Wprowadzanie tekstu na urządzeniu Apple TV przy użyciu znajdującego się w pobliżu urządzenia z systemem iOS

Na urządzeniu Apple TV możesz użyć funkcji Apple Remote Keyboard, aby szybko wprowadzić tekst na urządzeniu Apple TV za pomocą znajdującego się w pobliżu urządzenia z systemem iOS. W tym celu:

 1. Zaloguj się w usłudze iCloud, używając tego samego konta Apple ID na urządzeniu Apple TV, telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.
 2. Upewnij się, że urządzenie Apple TV oraz urządzenie z systemem iOS są połączone z siecią Wi-Fi.
 3. Sprawdź, czy na urządzeniach z systemem iOS jest włączona funkcja Bluetooth.
 4. Wybierz pole tekstowe na urządzeniu Apple TV. Następnie poczekaj, aż na najbliższym urządzeniu z systemem iOS pojawi się powiadomienie. 
 5. Otwórz powiadomienie, aby zacząć wpisywanie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej urządzenia z systemem iOS.

Aby wyłączyć tę funkcję na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Powiadomienia > Klawiatura Apple TV Remote.

Urządzenie z systemem iOS może pamiętać hasło dla usług, do których wcześniej się zalogowano przy użyciu przeglądarki Safari.

Więcej informacji

Korzystaj z klawiatury Bluetooth z urządzeniem Apple TV

 1. Urządzenie Apple TV jest wszędzie dostarczane z takim samym pilotem. W krajach i regionach obsługujących funkcję Siri pilot nosi nazwę Siri Remote. W pozostałych miejscach nosi on nazwę Apple TV Remote. Funkcja Siri działa na obu tych pilotach, o ile na urządzeniu Apple TV skonfigurowano język, kraj i region, dla których jest dostępna funkcja Siri.
 2. Funkcje Siri i Dyktowanie wysyłają informacje, takie jak treść głosowa oraz lokalizacja, do firmy Apple w celu przetwarzania żądań. Treść głosowa z dyktowania nazw użytkowników oraz haseł nie zostanie przesłana.
 3. Funkcja dyktowania może nie być zgodna ze wszystkimi aplikacjami.
   
Data publikacji: