Przenoszenie i ukrywanie aplikacji na urządzeniu Apple TV

Dowiedz się, jak przenosić aplikacje na urządzeniu Apple TV i wybierać te, które mają być wyświetlane. 

Przenoszenie aplikacji na ekranie początkowym

System tvOS przedstawiający przenoszenie aplikacji iTunes.

 1. Zaznacz aplikację, którą chcesz przenieść.
 2. Na pilocie Siri Remote lub Apple TV Remote1 naciśnij i przytrzymaj powierzchnię Touch, aż ikona aplikacji zacznie drżeć. Na pozostałych pilotach naciśnij i przytrzymaj przycisk Wybierz.
 3. Aby przenieść aplikację za pomocą pilota Siri Remote lub Apple TV Remote1, przesuń palcem w lewo, w prawo, w górę lub w dół. Na pozostałych pilotach naciśnij przycisk W lewo, W prawo, W górę lub W dół.
 4. Po zakończeniu naciśnij powierzchnię Touch lub przycisk Wybierz.
 5. Powtórz te czynności, aby przenieść inne aplikacje.

Tworzenie folderów

System tvOS przedstawiający folder o nazwie „Rozrywka”.

Na urządzeniach Apple TV 4K i Apple TV HD możesz tworzyć foldery. Wystarczy zaznaczyć aplikację, nacisnąć i przytrzymać powierzchnię Touch lub przycisk Wybierz, aż ikona aplikacji zacznie drżeć, a następnie wykonać następujące czynności:

 • Aby szybko utworzyć folder, przeciągnij aplikację na inną aplikację.
 • Aby utworzyć nowy folder na podstawie aplikacji lub przenieść aplikację do już utworzonego folderu, naciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza i wybierz żądaną opcję. 
 • Aby usunąć aplikację z folderu, przeciągnij ją poza folder. 

Aby zmienić nazwę folderu, zaznacz go, podświetl jego nazwę, a następnie uaktualnij ją, używając klawiatury.

Usuwanie lub ukrywanie aplikacji

Na urządzeniach Apple TV 4K i Apple TV HD możesz usuwać aplikacje. Na urządzeniu Apple TV (i 3. generacji) możesz je ukrywać. Zaznacz aplikację, a następnie naciśnij i przytrzymaj powierzchnię Touch lub przycisk Wybierz, aż ikona aplikacji zacznie drżeć. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Odtwarzaj/Pauza i wybierz opcję Usuń lub Ukryj. 

Jeśli chcesz ponownie dodać aplikację do ekranu początkowego: 

 • Na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD otwórz sklep App Store, wybierz kartę Kupione, a następnie ponownie pobierz aplikację.
 • Na urządzeniu Apple TV (3. generacji) możesz pokazać ukryte aplikacje, wybierając kolejno pozycje Ustawienia > Menu główne.

Możesz także ukryć zakupy dokonane w sklepie App Store, dzięki czemu aplikacje nie będą wyświetlane na stronie Zakupy. 

Taki sam ekran początkowy na każdym urządzeniu Apple TV

Włącz funkcję Jeden ekran początkowy, aby synchronizować aplikacje i ekrany początkowe na wszystkich posiadanych urządzeniach Apple TV 4K i Apple TV HD. W tym celu:

 1. Na każdym urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD wybierz kolejno Ustawienia > Użytkownicy i konta > iCloud.
 2. Zaloguj się za pomocą tego samego konta Apple ID na każdym urządzeniu Apple TV.
 3. Włącz funkcję Jeden ekran początkowy.

1. Urządzenia Apple TV 4K i Apple TV HD są wszędzie dostarczane z takim samym pilotem. W krajach i regionach obsługujących funkcję Siri pilot nosi nazwę Siri Remote. W pozostałych miejscach nosi on nazwę Apple TV Remote. Funkcja Siri działa na obu tych pilotach, o ile na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD skonfigurowano język i kraj lub region obsługujące funkcję Siri.

Data publikacji: