Przenoszenie i ukrywanie aplikacji na urządzeniu Apple TV

Dowiedz się, jak przenosić aplikacje na urządzeniu Apple TV i wybierać te, które mają być wyświetlane. 

Przenoszenie aplikacji na ekranie początkowym

 1. Zaznacz aplikację, którą chcesz przenieść.
 2. Na pilocie Siri Remote lub Apple TV Remote1 naciśnij i przytrzymaj powierzchnię Touch, aż ikona aplikacji zacznie drżeć. Na pozostałych pilotach naciśnij i przytrzymaj przycisk Wybierz.
 3. Aby przenieść aplikację za pomocą pilota Siri Remote lub Apple TV Remote1, przesuń palcem w lewo, w prawo, w górę lub w dół. Na pozostałych pilotach naciśnij przycisk W lewo, W prawo, W górę lub W dół.
 4. Po zakończeniu naciśnij powierzchnię Touch lub przycisk Wybierz.
 5. Powtórz te czynności, aby przenieść inne aplikacje.

Tworzenie folderów

Na urządzeniach Apple TV 4K i Apple TV HD możesz tworzyć foldery. Wystarczy zaznaczyć aplikację, nacisnąć i przytrzymać powierzchnię Touch lub przycisk Wybierz, aż ikona aplikacji zacznie drżeć, a następnie wykonać następujące czynności:

 • Aby szybko utworzyć folder, przeciągnij aplikację na inną aplikację.
 • Aby utworzyć nowy folder na podstawie aplikacji lub przenieść aplikację do już utworzonego folderu, naciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza i wybierz żądaną opcję. 
 • Aby usunąć aplikację z folderu, przeciągnij ją poza folder. 

Aby zmienić nazwę folderu, zaznacz go, a następnie uaktualnij nazwę, używając klawiatury.

Usuwanie lub ukrywanie aplikacji

Na urządzeniach Apple TV 4K i Apple TV HD możesz usuwać aplikacje. Na urządzeniu Apple TV (2. i 3. generacji) możesz je ukrywać. Zaznacz aplikację, a następnie naciśnij i przytrzymaj powierzchnię Touch lub przycisk Wybierz, aż ikona aplikacji zacznie drżeć. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Odtwarzaj/Pauza i wybierz opcję Usuń lub Ukryj. 

Jeśli chcesz ponownie dodać aplikację do ekranu początkowego: 

 • Na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD otwórz sklep App Store, wybierz kartę Kupione, a następnie ponownie pobierz aplikację.
 • Na urządzeniu Apple TV (2. lub 3. generacji) możesz pokazać ukryte aplikacje, wybierając kolejno pozycje Ustawienia > Menu główne.

Możesz także ukryć zakupy dokonane w sklepie App Store, dzięki czemu aplikacje nie będą wyświetlane na stronie Zakupy. 

Taki sam ekran początkowy na każdym urządzeniu Apple TV

Włącz funkcję Jeden ekran początkowy2, aby synchronizować aplikacje i ekrany początkowe na wszystkich używanych urządzeniach Apple TV. W tym celu:

 1. Na każdym urządzeniu Apple TV wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Użytkownicy i konta > iCloud.
 2. Zaloguj się za pomocą tego samego konta Apple ID na każdym urządzeniu Apple TV.
 3. Włącz funkcję Jeden ekran początkowy.

 

 1. Urządzenia Apple TV 4K i Apple TV HD są wszędzie dostarczane z takim samym pilotem. W krajach i regionach obsługujących funkcję Siri pilot nosi nazwę Siri Remote. W pozostałych miejscach nosi on nazwę Apple TV Remote. Funkcja Siri działa na obu tych pilotach, o ile na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD skonfigurowano język i kraj lub region obsługujące funkcję Siri.
 2. Funkcja dostępna wyłącznie na urządzeniach Apple TV 4K i Apple TV HD.
Data publikacji: