Używanie pilota Siri Remote lub Apple TV Remote z urządzeniem Apple TV

Dowiedz się, jak znajdować menu, odtwarzać zawartość i wykonywać inne czynności.

Poniżej znajdziesz instrukcje korzystania z pilota Siri Remote i Apple TV Remote*.

Pilot Siri Remote oraz Apple TV Remote* nie jest zgodny z urządzeniem Apple TV (2. i 3. generacji). Dowiedz się, jak używać pilota Apple Remote z urządzeniem Apple TV (2. i 3. generacji).

Odtwarzanie zawartości

Aby odtworzyć film, program telewizyjny, utwór lub inną zawartość albo wstrzymać odtwarzanie, kliknij powierzchnię Touch pilota lub naciśnij przycisk Odtwarzaj . Możesz także przewijać do przodu i do tyłu, znajdować specjalne funkcje i wykonywać wiele innych czynności.

Przewijanie do przodu

  • Wideo: naciśnij przycisk Odtwarzaj albo przesuń palcem w prawo na powierzchni Touch lub naciśnij i przytrzymaj prawą stronę tej powierzchni.
  • Dźwięk: podczas odtwarzania utworu kliknij powierzchnię Touch. Przesuń palcem w dół, aby wyświetlić pasek odtwarzania utworu, a następnie przesuń palcem w prawo lub przytrzymaj prawą stronę powierzchni Touch.

 

Powrót

  • Wideo: naciśnij przycisk Odtwarzaj, a następnie przesuń palcem w lewo na powierzchni Touch lub naciśnij i przytrzymaj lewą stronę tej powierzchni.
  • Dźwięk: podczas odtwarzania utworu kliknij powierzchnię Touch. Przesuń palcem w dół, aby wyświetlić pasek odtwarzania utworu, a następnie przesuń palcem w lewo lub przytrzymaj lewą stronę powierzchni Touch.

 

Szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu

  • Podczas odtwarzania wideo kliknij prawą stronę powierzchni Touch, aby przeskoczyć o 10 sekund do przodu. Kliknij lewą stronę, aby przeskoczyć o 10 sekund do tyłu. Możesz również nacisnąć i przytrzymać prawą lub lewą stronę powierzchni Touch, aby szybko przewinąć do przodu lub do tyłu.
  • Podczas odtwarzania utworu kliknij powierzchnię Touch. Przesuń palcem w dół, aby wyświetlić pasek odtwarzania utworu, a następnie kliknij prawą stronę powierzchni Touch, aby przeskoczyć o 10 sekund do przodu. Kliknij lewą stronę, aby przeskoczyć o 10 sekund do tyłu. 

Możesz szybko przewijać do przodu oraz do tyłu oraz pomijać niektóre fragmenty zawartości ze sklepu iTunes Store oraz w aplikacjach obsługujących te opcje.

Wyświetlanie innych ustawień i funkcji

  • Wideo: przesuń palcem w dół w trakcie odtwarzania, a następnie przesuń palcem w prawo, aby przejrzeć dostępne opcje. Zobaczysz dostępne ustawienia, takie jak napisy, podpisy dla osób niesłyszących, rozdziały wideo, ustawienia dźwięku i głośników.
  • Dźwięk: aby odtworzyć utwór, wybierz go i naciśnij przycisk Odtwarzaj. Następnie kliknij na powierzchni Touch, aby wyświetlić wszystkie utwory należące do albumu lub playlisty. W tym miejscu przesuń palcem w górę i wybierz ikonę ikona Więcej u góry ekranu. Na tym ekranie mogą być dostępne różne opcje.

Więcej informacji

*Urządzenia Apple TV 4K i Apple TV HD są wszędzie dostarczane z takim samym pilotem. W krajach i regionach obsługujących funkcję Siri pilot nosi nazwę Siri Remote. W pozostałych miejscach nosi on nazwę Apple TV Remote. Funkcja Siri działa na obu tych pilotach, o ile na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD skonfigurowano język i kraj lub region obsługujące funkcję Siri.

Data publikacji: