Używanie pilota Siri Remote lub Apple TV Remote z urządzeniem Apple TV

Dowiedz się, jak znajdować menu, odtwarzać zawartość i wykonywać inne czynności.

Poniżej znajdziesz instrukcje korzystania z pilota Siri Remote i Apple TV Remote*.

Pilot Siri Remote oraz Apple TV Remote* nie jest zgodny z urządzeniem Apple TV (2. i 3. generacji). Dowiedz się, jak używać pilota Apple Remote z urządzeniem Apple TV (2. i 3. generacji).

  • Powierzchnia Touch: aby poruszać się w obrębie ekranu, przesuń palcem w górę, w dół, w lewo lub w prawo. Aby zaznaczyć element, wyróżnij go, a następnie naciśnij, aby kliknąć powierzchnię Touch. Aby przewijać listy, szybko przesuń palcem kilka razy w górę lub w dół. Jeśli obok listy znajduje się indeks, przesuń palcem w prawo, a następnie wyróżnij literę, aby przejść do tego miejsca na liście.
  • Menu: naciśnij jeden raz, aby obudzić urządzenie Apple TV, jeśli znajduje się w trybie uśpienia. W czasie przeglądania naciśnij raz, aby wrócić do poprzedniego ekranu. Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do ekranu początkowego.
  • Apple TV App/Początek: naciśnij jeden raz, aby obudzić urządzenie Apple TV, jeśli znajduje się w trybie uśpienia. Aby wyświetlić ostatnio używane aplikacje, naciśnij dwukrotnie przycisk Apple TV App/Początek. Jeśli aplikacja Apple TV jest obsługiwana w Twoim kraju lub regionie, stuknij dwa razy przycisk Apple TV App/Początek, aby otworzyć aplikację, i ponownie, aby przejść do ekranu początkowego. W przeciwnym wypadku naciśnij przycisk Apple TV App/Początek raz, aby przejść do ekranu początkowego.

Odtwarzanie zawartości

Aby odtworzyć film, program TV, utwór lub inną zawartość albo wstrzymać odtwarzanie, kliknij powierzchnię Touch pilota lub naciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza Odtwarzaj . Możesz także przewijać do przodu i do tyłu, znajdować specjalne funkcje i wykonywać wiele innych czynności.

Przewijanie do przodu

  • Naciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza Odtwarzaj lub kliknij powierzchnię Touch, aby podświetlić linię czasową utworu lub filmu. Następnie przesuń palcem w prawo na powierzchni Touch, aby przejść dalej. Kliknij prawą stronę powierzchni Touch, aby odtworzyć następny utwór lub film.

Powrót

  • Naciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza Odtwarzaj lub kliknij powierzchnię Touch, aby podświetlić linię czasową utworu lub filmu. Następnie przesuń palcem w lewo na powierzchni Touch, aby przejść wstecz. Kliknij lewą stronę powierzchni Touch, aby odtworzyć poprzedni utwór lub film.

 

Jeśli korzystasz z najnowszej wersji systemu tvOS, podczas odtwarzania utworu możesz przeglądać zsynchronizowane czasowo słowa utworu. Użyj powierzchni Touch, aby przewinąć w górę lub w dół do dowolnego wersu w utworze. Następnie kliknij powierzchnię Touch, aby rozpocząć odtwarzanie utworu od tego miejsca. 

Możesz szybko przewijać do przodu oraz do tyłu oraz przeskakiwać do określonych fragmentów zawartości ze sklepu iTunes Store oraz w aplikacjach obsługujących te funkcje.

Wyświetlanie innych ustawień i funkcji

  • Wideo: przesuń palcem w dół w trakcie odtwarzania, a następnie przesuń palcem w prawo, aby przejrzeć dostępne opcje. Zobaczysz dostępne ustawienia, takie jak napisy, podpisy dla osób niesłyszących, rozdziały wideo, ustawienia dźwięku i głośników.
  • Audio: aby odtworzyć utwór, wybierz go i naciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza Odtwarzaj. Następnie naciśnij przycisk Menu, aby zobaczyć wszystkie ścieżki na albumie lub na playliście. Na tym ekranie możesz między innymi wymieszać playlistę, powtórzyć utwór lub zmienić urządzenie używane z funkcją AirPlay. Na tym ekranie mogą być dostępne różne opcje.

Więcej informacji

* Urządzenia Apple TV 4K i Apple TV HD są wszędzie dostarczane z takim samym pilotem. W krajach i regionach obsługujących funkcję Siri pilot nosi nazwę Siri Remote. W pozostałych miejscach nosi on nazwę Apple TV Remote. Funkcja Siri działa na obu tych pilotach, o ile na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD skonfigurowano język i kraj lub region obsługujące funkcję Siri.

Data publikacji: