Jeśli pilot Siri Remote lub Apple TV Remote nie działa

Dowiedz się, co zrobić, jeśli pilot nie działa tak jak powinien.

Pierwsze czynności

  1. Pozostań w odległości ok. 6 metrów od urządzenia Apple TV i usuń przedmioty, które mogą zasłaniać ścieżkę pomiędzy pilotem a przodem następujących urządzeń: Apple TV, telewizor, odbiornik i listwa dźwiękowa.
  2. Podłącz pilot do ładowania na 30 minut, używając przewodu ze złącza USB-C na USB lub Lightning na USB i ładowarki USB wkładanej do gniazdka.
  3. Odłącz urządzenie Apple TV od ściennego gniazdka elektrycznego. Odczekaj sześć sekund, a następnie podłącz urządzenie z powrotem.

Dowiedz się, co robić, jeśli przyciski głośności na pilocie Apple TV przestały działać.

Ponowne uruchomienie pilota

Piloty Apple TV z przyciskiem TV/Centrum sterowania i przyciskiem zmniejszania głośności zaznaczonymi na niebiesko

Jeśli pilot nadal nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj go ponownie uruchomić.

  1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk TV/Centrum sterowania  i przycisk zmniejszania głośności . Przytrzymaj przyciski przez około 5 sekund lub do momentu, gdy lampka stanu na urządzeniu Apple TV zgaśnie i włączy się ponownie.  
  2. Puść przyciski. Następnie poczekaj 5–10 sekund do momentu, aż na ekranie telewizora pojawi się komunikat Połączenie przerwane.
  3. Poczekaj, aż pilot uruchomi się ponownie. Gdy pojawi się komunikat Połączono, możesz zacząć używać pilota.

Łączenie pilota w parę

Piloty Apple TV z przyciskiem Wstecz (lub Menu) i przyciskiem zwiększania głośności zaznaczonymi na niebiesko

Jeśli pilot nadal nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj ponownie połączyć go w parę z urządzeniem Apple TV. 

  1. Skieruj pilot na urządzenie Apple TV. Upewnij się, że pilot znajduje się około 7,5 cm od urządzenia Apple TV. 
  2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez pięć sekund przycisk Wstecz  (lub Menu) i Zwiększ głośność .
  3. Jeśli wyświetli się monit, umieść pilot na urządzeniu Apple TV, aby ukończyć proces łączenia w parę.

Jeśli nie możesz połączyć pilota w parę, upewnij się, że urządzenie Apple TV zostało uaktualnione do najnowszej wersji systemu tvOS. Możesz użyć funkcji Apple TV Remote na iPhonie lub iPadzie, aby sterować urządzeniem Apple TV i sprawdzić, którą masz wersję systemu tvOS. 

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

   

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: