Jeśli pilot Apple TV nie działa

Dowiedz się, co zrobić, jeśli pilot nie działa tak jak powinien.

Wykonaj poniższe czynności w zależności od typu pilota. Po wykonaniu każdej z nich sprawdź, czy nadal potrzebujesz pomocy.

 


     

Pilot Siri Remote lub Apple TV Remote*

 1. Pozostawaj w zasięgu urządzenia Apple TV podczas używania pilota Siri Remote, ponieważ pilot ten korzysta z połączenia Bluetooth. Jeśli jesteś blisko urządzenia, a mimo to regulacja głośności nie działa, usuń wszystko, co może zasłaniać ścieżkę pomiędzy pilotem a przodem telewizora lub odbiornika. Do regulacji głośności pilot potrzebuje czasami dostępu do czujnika podczerwieni z przodu zestawu kina domowego.
 2. Ładuj pilot Siri Remote lub Apple TV Remote przez 30 minut, używając przewodu ze złącza Lightning na USB i ładowarki USB.
 3. Ustaw pilot kilka centymetrów od urządzenia Apple TV. Następnie przez pięć sekund przytrzymaj naciśnięte przyciski Menu i Głośniej na pilocie. Jeśli wyświetli się monit, umieść pilot na urządzeniu Apple TV, aby ukończyć proces łączenia w parę.
 4. Odłącz urządzenie Apple TV od ściennego gniazdka elektrycznego. Odczekaj sześć sekund, a następnie podłącz urządzenie z powrotem.
 5. Jeśli masz pilot Apple Remote (aluminiowy lub biały), użyj go zamiast pilota Siri Remote. Jeżeli Twoje urządzenie Apple TV jest już skonfigurowane, możesz użyć aplikacji Apple TV Remote dla systemu iOS do sterowania urządzeniem Apple TV.

  Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

 

     Pilot Apple Remote (aluminiowy i biały)

Pilot Apple Remote (aluminiowy lub biały)

 1. Usuń przedmioty, które mogą zasłaniać ścieżkę pomiędzy pilotem Apple Remote a przodem następujących urządzeń: Apple TV, telewizor, odbiornik i listwa dźwiękowa. 
 2. Rozłącz pilot Apple Remote i urządzenie Apple TV. Na pilocie Apple Remote przytrzymaj przez sześć sekund przyciski Menu i W lewo. Następnie na urządzeniu Apple TV znajdź ikonę  nad ikoną pilota.
 3. Podłącz pilot Apple Remote do urządzenia Apple TV. Na pilocie Apple Remote przytrzymaj przez sześć sekund przyciski Menu i W prawo. Następnie na urządzeniu Apple TV znajdź ikonę  nad ikoną pilota.
 4. Odłącz urządzenie Apple TV od ściennego gniazdka elektrycznego. Odczekaj sześć sekund, a następnie podłącz urządzenie z powrotem.
 5. Wymień baterię pilota Apple Remote.

Dodatkowa pomoc

*Urządzenia Apple TV 4K i Apple TV HD są wszędzie dostarczane z takim samym pilotem. W krajach i regionach obsługujących funkcję Siri pilot nosi nazwę Siri Remote. W pozostałych miejscach nosi on nazwę Apple TV Remote. Funkcja Siri działa na obu tych pilotach, o ile na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD skonfigurowano język i kraj lub region obsługujące funkcję Siri.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: