En MacBook Pro med Numbers-temavelgeren på skjermen. Alle maler-kategorien er markert til venstre, og forhåndsdesignede maler vises til høyre i rader etter kategori.

Kom i gang med en mal

Alle regneark starter med en mal – en modell du kan bruke som utgangspunkt. Erstatt diagrammer og data i malen med ditt eget innhold, og legg til nye tabeller, formler og mer.

Opprett et regneark

En tabell som viser turlengder. Formelredigeringen er åpen og viser SUMMER-funksjonen for Distanse-kolonnen.

Legg til data i en tabell

Skriv inn egne data eller importer data fra en annen fil. Du kan også legge til en rekke formler, for eksempel sum eller gjennomsnitt, i en hvilken som helst celle. For å organisere dataene og avdekke trender kan du blant annet bruke filter, gruppere data i kategorier og opprette pivottabeller.

Angi tekst og tall i tabeller

Et sektordiagram som viser prosentandeler over gjennomførte turer. Format-menyen er også åpen og viser ulike diagramstiler som kan velges, samt alternativer for å slå diagramtittelen eller -forklaringen av eller på, vise skjulte data og redigere font, farger og bakgrunn i diagrammet.

Opprett et diagram

Illustrer dataene med et 2D-diagram, 3D-diagram eller et interaktivt diagram. Diagrammet blir oppdatert automatisk når du endrer dataene i tabellen.

Legg til et diagram

Et regneark med oversikt over turinformasjon, som viser arknavn nær toppen av skjermen. Legg til ark-knappen vises til venstre, etterfulgt av arkfanene Hiking Schedule, Elevation, Trail Segments, Gear og Food. Elevation-arket er valgt.

Organiser et regneark ved hjelp av ark

Organiser regnearkene dine med forskjellige ark for hver type informasjon du ønsker å spore, for eksempel inntekter, utgifter og så videre. Klikk på en fane øverst i regnearket for å bytte til arket du vil vise.

Legg til ark

Samarbeid-menyen, som viser navnene til personer som samarbeider om regnearket.

Samarbeid i sanntid

Inviter andre til å samarbeide med deg i regnearket. Alle du inviterer, kan se endringer mens de utføres, men du kontrollerer hvem som kan redigere eller kun se regnearket.

Introduksjon til samarbeid

Denne veiledningen hjelper deg med å komme i gang med å bruke Numbers 14.1 på Mac. (Hvis du vil se hvilken Numbers-versjon du har, velger du Numbers > Om Numbers fra Numbers-menyen øverst på skjermen.) Hvis du vil utforske Brukerveiledning for Numbers, klikker du på Innholdsfortegnelse øverst på siden eller skriver inn et ord eller uttrykk i søkefeltet. Hvis du trenger mer hjelp, kan du besøke nettstedet for Numbers-brukerstøtte.

Numbers 14.1 for Mac krever macOS 13 eller nyere. Du trenger en Apple-ID for å laste ned Numbers fra App Store. Funksjoner kan endres, og noen av dem krever tilgang til internett. Flere kostnader kan påløpe, og flere vilkår kan gjelde.

Nyttig?
Tegngrense: 250
Bruk maksimalt 250 tegn.
Takk for tilbakemeldingen din.