Malvelgeren med kategorier til venstre. Personlig økonomi-kategorien er valgt.

Kom i gang med en mal

Alle regneark starter med en mal – en modell du kan bruke som utgangspunkt. Erstatt diagrammer og data i malen med ditt eget innhold, og legg til nye tabeller, formler og mer.

Opprett et regneark

En tabell som viser turlengder. Formelredigeringen er åpen og viser SUMMER-funksjonen for Distanse-kolonnen.

Legg til data i en tabell

Skriv inn egne data eller importer data fra en annen fil. Du kan også velge mellom en rekke forhåndslagde formler, for eksempel sum eller gjennomsnitt, som du kan legge til i en hvilken som helst celle. Du kan legge til flere rader og kolonner for å få plass til alle dataene dine.

Angi tekst og tall i tabeller

Et sektordiagram som viser prosentandeler over gjennomførte turer. Format-menyen er også åpen og viser ulike diagramstiler som kan velges, samt alternativer for å slå diagramtittelen eller -forklaringen av eller på, vise skjulte data og redigere font, farger og bakgrunn i diagrammet.

Opprett et diagram

Illustrer dataene med et 2D-diagram eller et interaktivt diagram. Diagrammet blir oppdatert automatisk når du endrer dataene i tabellen.

Legg til et diagram

Et regneark med oversikt over turinformasjon, som viser arknavn nær toppen av skjermen. Legg til ark-knappen vises til venstre, etterfulgt av arkfanene Hiking Schedule, Elevation, Trail Segments, Gear og Food. Elevation-arket er valgt.

Organiser et regneark ved hjelp av ark

Organiser regnearkene dine med forskjellige ark for hver type informasjon du ønsker å spore, for eksempel inntekter, utgifter og så videre. Klikk på en fane øverst i regnearket for å bytte til arket du vil vise.

Legg til ark

Samarbeid-menyen, som viser navnene til personer som samarbeider om regnearket. Delingsvalg er under navnene.

Samarbeid i sanntid

Inviter andre til å samarbeide med deg i regnearket. Alle du inviterer, kan se endringer mens de utføres, men du kontrollerer hvem som kan redigere eller kun se regnearket.

Introduksjon til samarbeid

Denne veiledningen hjelper deg med å komme i gang med å bruke Numbers 6.2 på Macen. Hvis du vil se Numbers-versjonen på Macen, velger du Numbers > Om Numbers (fra Numbers-menyen øverst på skjermen). Hvis du vil bla i denne veiledningen, klikker du på Innholdsfortegnelse øverst på siden. Du kan også laste ned brukerveiledningen fra Apple Books (hvis det er tilgjengelig).

Hvis du trenger mer hjelp, kan du besøke nettstedet for Numbers-brukerstøtte.

Nyttig?
Tegngrense: 250
Bruk maksimalt 250 tegn.
Takk for tilbakemeldingen din.