Malvelgeren med en rad med kategorier langs toppen som du kan trykke på for å filtrere alternativene. Nedenfor vises miniatyrbilder av forhåndsdesignede maler arrangert i rader etter kategori, med Sist brukte øverst, etterfulgt av Enkel og Personlig økonomi. En Vis alle-knapp vises over og til høyre for hver kategorirad. Språk og region-knappen er øverst til høyre.

Kom i gang med en mal

Alle regneark starter med en mal – en modell du kan bruke som utgangspunkt. Erstatt diagrammer og data i malen med ditt eget innhold, og legg til nye tabeller, formler og mer.

Opprett et regneark

Et regneark som viser en tabell over gjennomførte turer og lengden på hver tur. Cellehandlinger-menyen er åpen og viser alternativer for å legge til formler, datoer, kommentarer og filtre.

Legg til data i en tabell

Skriv inn egne data eller importer data fra en annen fil. Du kan også legge til en rekke formler, for eksempel sum eller gjennomsnitt, i en hvilken som helst celle. For å organisere dataene og avdekke trender kan du blant annet bruke filter, gruppere data i kategorier og opprette pivottabeller.

Angi tekst og tall i tabeller

Et sektordiagram som viser prosentandeler over gjennomførte turer. Format-menyen er også åpen og viser ulike diagramstiler som kan velges, samt alternativer for å redigere serien eller diagramreferanser, slå diagramtittelen eller -forklaringen av eller på, justere rotasjonsvinkelen til diagrammet og endre diagramtypen.

Opprett et diagram

Illustrer dataene med et 2D-diagram, 3D-diagram eller et interaktivt diagram. Diagrammet blir oppdatert automatisk når du endrer dataene i tabellen.

Legg til et diagram

Et regneark med oversikt over turinformasjon, som viser arknavn nær toppen av skjermen. Legg til ark-knappen vises til venstre, etterfulgt av arkfanene Elevation, Hiking Schedule, Trail Segments, Gear og Food.

Organiser et regneark ved hjelp av ark

Organiser regnearkene dine med forskjellige ark for hver type informasjon du ønsker å spore, for eksempel inntekter, utgifter og så videre. Trykk på en fane øverst i regnearket for å bytte til arket du vil vise.

Legg til ark

Samarbeid-menyen, som viser navnene til personer som samarbeider om regnearket.

Samarbeid i sanntid

Inviter andre til å samarbeide med deg i regnearket. Alle du inviterer, kan se endringer mens de utføres, men du kontrollerer hvem som kan redigere eller kun se regnearket.

Introduksjon til samarbeid

Denne veiledningen hjelper deg med å komme i gang med å bruke Numbers 13.2 på iPad. (Hvis du vil se hvilken Numbers-versjon du har, velger du Innstillinger  > Numbers.) Hvis du vil utforske Brukerveiledning for Numbers, klikker du på Innholdsfortegnelse øverst på siden eller skriver inn et ord eller uttrykk i søkefeltet.

Hvis du trenger mer hjelp, kan du besøke nettstedet for Numbers-brukerstøtte.

Nyttig?
Tegngrense: 250
Bruk maksimalt 250 tegn.
Takk for tilbakemeldingen din.