macOS High Sierra

Zoom-valgpanelet

Bruk Zoom-panelet i Tilgjengelighet-valgpanelet til å gjøre hele skjermen større eller til å forstørre kun området der markøren befinner seg.

Hvis du vil åpne dette panelet, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Tilgjengelighet og deretter på Zoom.

Åpne Zoom-panelet for meg

Bruk tastatursnarveier til å zoome

Bruk snarveiene som står oppført, til å zoome inn og ut. Du zoomer for eksempel inn for å trykke på Tilvalg-Kommando-er lik-tegn.

Bruk rullebevegelse med spesialtaster til å zoome

Hold nede den markerte spesialtasten mens du ruller med styreflaten eller rullehjulet på musen.

Med standard styreflateinnstillinger kan du for eksempel trykke og holde på Kontroll-tasten og dra to fingre opp (for å zoome inn) eller nedover (for å zoome ut).

Bildeutjevning

Jevn ut bilder når du zoomer.

Zoom følger tastaturfokus

Forstørr området som har tastaturfokus.

Aktiver Touch Bar-zoom

Hvis Macen har en Touch Bar, kan du vise en større versjon av den på skjermen. Du finner mer informasjon under Zoom inn på Touch Bar.

Les opp objekter under markøren

Få Macen til å identifisere objekter under markøren kun når du bruker zoom, eller hele tiden.

Du kan angi om Macen skal vente i kortere eller lengre tid før den snakker.

Zoomestil

Zoom hele skjermen (Fullskjerm) eller kun området der markøren befinner seg (bilde i bilde).

Valg

Angi alternativer for fullskjerm eller bilde-i-bilde-zoom.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere Zoom raskt ved hjelp av Tilgjengelighet-snarveispanelet, trykker du på Tilvalg-Kommando-F5 (eller, hvis Macen har en Touch Bar, trykker du raskt på Touch ID tre ganger).

Du kan aktivere tastatursnarveier for enkelte zoomvalg i Tilgjengelighet-delen i Snarveier-panelet i Tastatur-valgpanelet. Hvis du vil åpne dette panelet, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Tastatur og deretter på Snarveier.

Åpne Snarveier-panelet for meg