macOS High Sierra

Bruk tilgjengelighetsfunksjoner

Tilgjengelighet følger med som standard på Macen. Enten du har problemer med synet, hørselen eller med å bevege deg, inkluderer macOS en rekke funksjoner som hjelper deg med å arbeide på alternative måter – og å gjøre Macen enda enklere å bruke.

Bruk den innebygde skjermleseren kalt VoiceOver

VoiceOver er den innebygde skjermleseren som beskriver høyt hva som vises på skjermen, og som leser opp teksten i dokumenter, på nettsider og i vinduer. Med VoiceOver kan du styre Macen ved hjelp av tastaturet eller styreflatebevegelser. Du kan også koble til en oppdaterbar leselist for å bruke den med VoiceOver.

 • Hvis du vil slå VoiceOver på eller av, trykker du på Kommando-F5 (eller, hvis Macen har en Touch Bar, trykk og hold på Kommando-tasten og trykk raskt på Touch ID tre ganger).

 • Hvis du vil tilpasse VoiceOver ved hjelp av VoiceOver-verktøy, trykker du på Kontroll-Tilvalg-F8 (når VoiceOver er slått på).

  Åpne VoiceOver-verktøy for meg

 • Hvis du vil lære hvordan du kan bruke VoiceOver, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Tilgjengelighet, klikker på VoiceOver, og klikker deretter på Åpne VoiceOver-opplæring.

  Åpne VoiceOver-panelet for meg

Hvis du trenger hjelp med VoiceOver-verktøy, velger du Hjelp > Hjelp for VoiceOver mens VoiceOver-verktøy er åpent.

Zoom innhold på skjermen

Hvis objektene på skjermen er for små, kan du zoome inn for å gjøre innholdet større og enklere å se. Du kan zoome hele skjermen eller en del av skjermen.

 • Hvis du vil angi zoomvalg, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tilgjengelighet, og klikk deretter på Zoom.

  Åpne Zoom-panelet for meg

Reduser bevegelse på skjermen

Hvis bevegelse på skjermen er problematisk, kan du angi et alternativ for å redusere bevegelse når du bruker bestemte funksjoner, for eksempel Spaces, Varslingssenter eller Dock.

 • Hvis du vil angi valget for å redusere bevegelse, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Tilgjengelighet og deretter på Skjerm.

  Åpne Skjerm-panelet for meg

Bruk et fysisk tastatur eller et skjermbasert tastatur

Hvis du vil gjøre det lettere å trykke på taster på et fysisk tastatur, kan du slå på Trege taster og Langsomme taster. Eller du kan bruke det skjermbaserte Tilgjengelighetstastaturet til å navigere i macOS og bruke avanserte skrivefunksjoner (for eksempel skriveforslag) for å unngå et fysisk tastatur helt.

 • Hvis du vil angi disse valgene, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tilgjengelighet, og klikk deretter på Tastatur.

  Åpne Tastatur-panelet for meg

Flytt markøren ved hjelp av tastaturet

Hvis du har problemer med å bruke en mus, kan du slå på Musetaster og bruke tastaturet eller et talltastatur til å flytte musemarkøren og trykke på museknappen.

Bruk dikteringskommandoer og tekst-til-tale

Endre hvordan tastaturet, musen og styreflaten fungerer

Du kan angi forskjellige alternativer for å tilpasse hvordan tastaturet, musen og styreflaten fungerer. Du kan for eksempel justere hvor raskt markøren beveger seg over skjermen når du beveger fingeren på styreflaten.

Styr Macen med hjelpeenheter

 • Med Bryterkontroll kan du bruke ett eller flere tilpassede tilbehør for å skrive inn tekst, håndtere objekter på skjermen og styre Macen. Bryterkontroll søker gjennom et panel eller brukergrensesnitt inntil en bryter brukes til å markere et objekt eller utføre en handling.

  Bruk Bryterkontroll

Du kan enkelt kontrollere hvilke tilgjengelighetsfunksjoner som er på, direkte fra menylinjen: Marker avkrysningsruten nederst i Tilgjengelighet-valgpanelet for å vise tilgjengelighetsstatus i menylinjen.

Du kan bruke Tilgjengelighet-snarveispanelet til å slå alternativer på eller av raskt. Når du skal velge alternativene som er inkludert i panelet, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Tilgjengelighet og klikker deretter på Generelt.

Åpne Generelt-panelet for meg

I noen programmer kan du få Macen til å lese opp tekst ved å velge Rediger > Tale > Start tale. Denne funksjonaliteten er kanskje ikke tilgjengelig for alle språk.