macOS High Sierra

Bruk Tilgjengelighetstastaturet

Tilgjengelighetstastaturet er et skjermbasert tastatur som gjør det mulig å bruke Macen uten et fysisk tastatur. Det tilbyr avansert skrive- (for eksempel skriveforslag) og navigeringsfunksjoner som du kan tilpasse for å gjøre det enklere å bruke favorittprogrammene dine.

Tilgjengelighetstastaturet med skriveforslag øverst. Under er en rad med knapper for systemkontroller for å gjøre ting som å justere skjermlysstyrken, vise Touch Bar på skjermen, og vise tilpassede paneler.

Når du bruker Tilgjengelighetstastaturet, kan du også slå på Dvel, som gjør det mulig å utføre musehandlinger ved hjelp av øye- eller hodesporingsteknologi.

 • Slå på Tilgjengelighetstastaturet: Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tilgjengelighet, og klikk deretter på Tastatur. I Tastaturpanelet klikker du på Tilgjengelighetstastatur, og velger deretter Aktiver Tilgjengelighetstastatur.

  Åpne Tilgjengelighetstastatur-panelet for meg

 • Bruk Tilgjengelighetstastaturet: Gjør ett av følgende:

  • Velg skriveforslag: Mens du skriver, vises foreslåtte ord. Klikk på et forslag for å sette det inn i teksten.

  • Tilpass systeminnstillinger: Klikk på systemkontrollknappene for å justere skjermlysstyrken, lydstyrken og video- eller musikkavspilling, eller for å få tilgang til Mission Control og Launchpad.

  • Vis eller skjul Touch Bar på skjermen: Hvis Macen har en Touch Bar, klikker du på Touch Bar-knappen for å vise Touch Bar nederst på skjermen. Klikk på knappen på nytt for å skjule Touch Bar på skjermen. Du finner mer informasjon om Touch Bar i Apple-kundestøtteartikkelen Slik bruker du Touch Bar på MacBook Pro.

  • Vis tilpassede paneler: Klikk på Tilpasset-knappen for å vise tilgjengelige tilpassede paneler. Hvis du vil gå tilbake til Tilgjengelighetstastaturet, trykker du på Hjem-symbolet øverst til høyre i det tilpassede panelet.

  • Vis alternative tegn: Klikk på Tilvalg, Skift, og deretter på en tast. Hvis et alternativt tegn finnes, for eksempel à, settes den inn i teksten. Hold nede tasten for å vise ytterligere alternative tegn.

   Hvis du ofte skriver tegn med diakritiske tegn, kan det være raskere å bruke dødtaster (en spesialtast som trykkes sammen med en annen tast for å skrive en bokstav med et diakritisk tegn). Klikk på Valg for å utheve dødtastene, klikk på en dødtast, og deretter på en bokstav.

 • Endre Tilgjengelighetstastaturet: Klikk på Panelvalg-knappen øverst til høyre på tastaturet, og velg deretter alternativer for å endre tastaturets utseende, slå Dvel av eller på eller angi innstillinger. Du kan også tilpasse tastaturet ved hjelp av Panelredigering.

 • Bruk Dvel sammen med Tilgjengelighetstastaturet: Klikk på Panelvalg-knappen øverst til høyre på tastaturet, velg Dvel, og velg deretter et alternativ. Eller klikk på Tilgjengelighetstastatur i Tastatur-panelet, klikk på Dvel-valg, og velg deretter et alternativ. Du finner informasjon om valgene under Tastatur-panelet i Tilgjengelighet-valgpanelet.

 • Slå av Tilgjengelighetstastaturet: Klikk på Lukk-knappen øverst til venstre på tastaturet. Eller klikk på Tilgjengelighetstastatur i Tastatur-panelet, og opphev deretter markeringen for Aktiver Tilgjengelighetstastatur.

Hvis du angir valget for å tone ned eller skjule Tilgjengelighetstastaturet etter en periode med inaktivitet, kan du gjøre tastaturet fullt synlig igjen ved å flytte markøren over det nedtonede tastaturet, eller, hvis det er skjult, ved å flytte markøren.

Du kan bruke Panelredigering til å tilpasse Tilgjengelighetstastaturet for bruk med favorittprogrammene dine. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Bruk panelredigering.