macOS High Sierra

Skriv bokstaver og tegn med aksenter

  • Bruk aksentmenyen: Hold nede en tast på tastaturet – for eksempel a – for å vise aksentmenyen (menyen vises ikke hvis en tast ikke har mulige aksenttegn). Velg et tegn i menyen – for eksempel á. Du kan også trykke på talltasten som vises for tegnet, eller du kan bruke piltastene til å flytte til tegnet og deretter trykk på mellomromstasten.

    Aksentmenyen for bokstaven a som viser åtte varianter av bokstaven.
  • Bruk dødtaster: Hvis du ofte skriver tegn med diakritiske tegn, kan det være raskere å bruke dødtaster (en spesialtast som trykkes sammen med en annen tast for å skrive en bokstav med et diakritisk tegn). Hvis du for eksempel skal skrive â ved hjelp av ABC-tastaturoppsettet, trykker du på Skift-¨ og skriver deretter a.

    Du kan bruke Tastaturvisning til å vise dødtastene i et tastaturoppsett – de utheves i oransje (det er mulig du må trykke på en spesialtast først). For eksempel, på ABC-tastaturoppsettet, kan du trykke på Tilvalg-tasten for å vise dødtastene.

    Tastaturvisning med ABC-oppsettet som viser fem uthevede dødtaster.

Du kan også skrive tegn med aksentmerker ved hjelp av emojier og symboler.