macOS High Sierra

Ring opp nylige eller tapte FaceTime-anrop

Du kan raskt ringe opp igjen personer du nylig har snakket med på FaceTime (inkludert tapte anrop), fra FaceTime-programmet, Varslingssenter, Påminnelser eller Dock.

  • Ring tilbake fra FaceTime: Klikk på Video eller Lyd i FaceTime-vinduet for å se en liste med nylige FaceTime-anrop du har opprettet, mottatt eller avvist. Deretter klikker du på Video-knappen eller Lyd-knappen ved siden av et anrop (eller bruk Touch Bar).

  • Ring tilbake fra Varslingssenter: Klikk på Varslingssenter-symbolet i menylinjen, klikk på Varslinger, og klikk deretter på et anrop i listen med tapte anrop. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Motta eller stoppe varslinger.

  • Ring tilbake fra en påminnelse: Klikk på koblingen i en FaceTime-påminnelse.

  • Ring tilbake fra Dock: Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på FaceTime-symbolet, og klikk deretter på et anrop under Nylige anrop.

    Hvis du ikke ser FaceTime-symbolet i Dock, kan du legge det til.