macOS High Sierra

Motta eller stopp varslinger

Mange programmer bruker varslinger for å opplyse deg om hendelser, oppdateringer eller endringer. Varslinger vises kort øverst til høyre på skjermen, eller blir der til du lukker dem.

Varslinger fra Kalender- og Påminnelser-programmene oppe til høyre på skjermen.

Du kan angi valg i Varslinger-valgpanelet for å endre hvordan varslinger skal vises, samt stoppe dem og sette dem på pause.

Se varslingene du mottar

  • Hent detaljer: Klikk på Vis, eller klikk på varslingen.

  • Svar på e-postmeldinger eller tekstmeldinger: Klikk på Svar.

  • Arkiver et AirDrop-objekt på skrivebordet: Flytt objektet fra varslingen til skrivebordet. (Hvis ikke, arkiveres AirDrop-objekter i Nedlastinger-mappen.)

  • Svar på anrop: Klikk på Godta eller Avslå. Hvis du vil svare med Meldinger-programmet, klikker du på trekanten ved siden av Avvis og velger Svar med Meldinger.

  • Velg når du vil oppdatere programvare: Klikk på Senere, og velg deretter et tidspunkt. Hvis du vil ha mer informasjon om oppdatering, leser du Oppdater Macen.

  • Gjenta en varsling: Kikk på Slumre. Varslingen vises på nytt 15 minutter senere. Du kan angi når varslingen skal vises på nytt, ved å klikke og holde på Slumre og deretter velge et tidspunkt.

Stopp varslinger eller sett dem på pause

Du kan angi valg i Varslinger-valgpanelet for å slå av varslinger for bestemte programmer eller for å sette alle varslinger på pause. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Varslinger.

Åpne Varslinger-valgpanelet for meg

  • Slå av alle varslinger fra et program: Åpne Varslinger-valgpanelet, marker programmet til venstre, og velg deretter Ingen for programmets varselstil til høyre. Du vil ikke lenger motta noen varslinger for programmet.

  • Stopp varslinger på bestemte tidspunkter: Velg Ikke forstyrr til venstre i Varslinger-valgpanelet, og angi alternativer.

  • Stopp varslinger midlertidig: Hold nede Tilvalg-tasten mens du klikker på Varslingssenter-symbolet i menylinjen. Eller klikk på symbolet for å åpne Varslingssenter, sveip ned og slå deretter på Ikke forstyrr. Den forblir på til midnatt, neste innstilte tidspunkt for å slå av (basert på innstillingene i Varslinger-valgpanelet), eller du slår den av.

Når Ikke forstyrr er aktivert, vises Varslingssenter-symbolet i menylinjen som nedtonet. Du verken ser eller hører at varslinger ankommer. De samles i Varslingssenter der du kan se dem senere.