Bruke private Wi-Fi-adresser i iOS 14, iPadOS 14 og watchOS 7

For å gi ytterligere vern til personvernet ditt, kan iPhone, iPad, iPod touch eller Apple Watch endre MAC-adressen de bruker på hvert enkelt Wi-Fi-nettverk med jevne mellomrom.

For å kommunisere med et Wi-Fi-nettverk, må en enhet identifisere seg overfor nettverket med en unik nettverksadresse, også kalt en MAC-adresse (media access control). Hvis enheten alltid bruker den samme MAC-adressen for Wi-Fi, vil nettverksoperatører og andre nettverksobservatører lettere kunne knytte denne adressen til enhetens nettverksaktivitet og plassering over tid. Dette gjør det mulig å spore eller profilere brukere. Dette gjelder samtlige enheter på alle Wi-Fi-nettverk.

For å redusere denne personvernrisikoen inkluderer iOS 14, iPadOS 14 og watchOS 7 en funksjon som endrer MAC-adressen enheten bruker på hvert enkelt Wi-Fi-nettverk med jevne mellomrom. Denne vilkårlige MAC-adressen er enhetens private Wi-Fi-adresse for dette nettverket – inntil neste gang den kobler til med en annen adresse.


Skaff førlanseringsversjoner av iOS 14, iPadOS 14 og watchOS 7 gjennom Apple Beta-Software Program.

Koble til Wi-Fi-nettverk med en privat adresse

Koble til Wi-Fi slik du normalt gjør fra iPhone, iPad eller iPod touch eller Apple Watch. Bruk av en privat Wi-Fi-adresse påvirker ikke hvordan du kobler til eller bruker de fleste Wi-Fi-nettverk, eller hvordan nettverket tildeler enheten en IP-adresse.

Enkelte nettverk og nettverksfunksjoner fungerer best med MAC-adresser som ikke endrer seg:

 • Hvis Wi-Fi-ruteren din varsler deg når en ny enhet kobles til nettverket, får du et varsel når du kobler til med en ny privat adresse. Du kan slå av disse varslene i ruterens innstillinger. 
 • I sjeldne tilfeller kan et nettverk tillate deg å koble til med en privat adresse uten å gi deg tilgang til Internett. Hvis dette skjer, kan du velge åslutte å bruke private adresser på det nettverket.
 • Hvis et nettverk krever en uforanderlig MAC-adresse for å levere foreldrekontroll eller identifisering av enheten som godkjent for tilkobling, kan du velge å slutte å bruke private adresser med det nettverket.

Slå private adresser av eller på for et nettverk

Du kan avslutte eller gjenoppta bruk av private adresser i ethvert nettverk. For å ivareta personvernet bør du la innstillingen være på for alle nettverk som støtter det.

iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Åpne Innstillinger-appen, og trykk deretter på Wi-Fi.
 2. Trykk på informasjonsknappen  ved siden av et nettverk.
 3. Trykk på Bruk privat adresse. Hvis enheten din ble koblet til nettverket uten å bruke en privat adresse, forklarer et personvernvarsel hvorfor.
  Wi-Fi-informasjonsskjerm i Innstillinger
 4. Den nye innstillingen brukes neste gang enheten din kobles til nettverket. Hvis du vil bruke den umiddelbart, slå Wi-Fi av og på igjen i Kontroll senter eller Innstillinger, og koble deg til nettverket.

Apple Watch

 1. Åpne Innstillinger-appen, og trykk deretter på Wi-Fi.
 2. Trykk på navnet til nettverket du koblet deg til. Hvis du ikke har koblet deg til nettverket ennå, sveiper du til venstre på navnet og trykker på mer .
  Mer-knappen i Wi-Fi-innstillinger
 3. Trykk på Privat MAC.
  Bryteren Privat MAC i Wi-Fi-innstillinger
 4. Den nye innstillingen brukes neste gang Apple Watch kobles til nettverket. Hvis du vil bruke den umiddelbart, slå Wi-Fi av og på igjen i Kontroll senter eller Innstillinger, og koble deg til nettverket.

Publiseringsdato: