Bruke private Wi-Fi-adresser i iOS 14, iPadOS 14 og watchOS 7

For å ivareta personvernet ditt ytterligere kan iPhone, iPad, iPod touch eller Apple Watch bruke forskjellige MAC-adresser for hvert Wi-Fi-nettverk.

For å kommunisere med et Wi-Fi-nettverk må en enhet identifisere seg overfor nettverket med en unik nettverksadresse, også kalt en MAC-adresse (media access control). Hvis enheten alltid bruker den samme MAC-adressen for Wi-Fi på alle nettverk, kan nettverksoperatører og andre nettverksobservatører lettere knytte denne adressen til enhetens nettverksaktivitet og plassering over tid. Dette gjør det mulig å spore eller profilere brukere. Dette gjelder alle enheter på alle Wi-Fi-nettverk.

For å redusere denne personvernrisikoen bruker iOS 14, iPadOS 14 og watchOS 7 forskjellig MAC-adresser for hvert Wi-Fi-nettverk. Denne unike, statiske MAC-adressen er enhetens private Wi-Fi-adresse kun for det nettverket.

Koble til Wi-Fi-nettverk med en privat adresse

Bruk av privat Wi-Fi-adresse påvirker ikke hvordan du kobler til eller bruker de fleste Wi-Fi-nettverk. Koble til Wi-Fi slik du normalt gjør.

 • Hvis Wi-Fi-ruteren din er konfigurert til å varsle deg når en ny enhet kobler seg til nettverket, blir du varslet første gang enheten kobler seg til med en privat adresse.
 • Hvis et nettverk ikke kan bruke en privat adresse for å levere foreldrekontroll eller identifisering av enheten som godkjent for tilkobling, kan du velge å slutte å bruke en privat adresse med det nettverket.
 • I sjeldne tilfeller kan et nettverk tillate deg å koble til med en privat adresse uten å gi deg tilgang til internett. Hvis dette skjer, kan du slutte å bruke en privat adresse med det nettverket.

Slå privat adresse av eller på for et nettverk

Du kan avslutte eller gjenoppta bruk av privat adresse i ethvert nettverk. For å ivareta personvernet bør du la innstillingen være på for alle nettverk som støtter det.

iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Åpne Innstillinger-appen, og trykk deretter på Wi-Fi.
 2. Trykk på informasjonsknappen  ved siden av et nettverk.
 3. Trykk på Privat adresse. Hvis enheten din ble koblet til nettverket uten å bruke en privat adresse, forklarer et personvernvarsel hvorfor.

Apple Watch

 1. Åpne Innstillinger-appen, og trykk på Wi-Fi.
 2. Trykk på navnet til nettverket du koblet deg til. Hvis du ikke har koblet deg til nettverket ennå, sveiper du til venstre på navnet og trykker på mer .
  Mer-knappen i Wi-Fi-innstillinger
 3. Trykk på Privat adresse.

Finn ut mer

Publiseringsdato: