Skann QR-koder med iPhone, iPad eller iPod touch

Finn ut hvordan du bruker det innebygde kameraet på iPhone, iPad eller iPod touch til å skanne en QR-kode (Quick Response-kode).

QR-koder gir deg rask tilgang til nettsteder uten å måtte skrive inn eller huske nettadresser. Du kan bruke Kamera-appen på iPhone, iPad eller iPod touch til å skanne QR-koder.

Slik skanner du en QR-kode

  1. Åpne Kamera-appen på Hjem-skjermen, i Kontrollsenter eller på Låst skjerm.
  2. Velg det bakovervendte kameraet. Hold enheten slik at QR-koden vises i søkeren i Kamera-appen. Enheten gjenkjenner QR-koden og viser et varsel.
  3. Trykk på varselet for å åpne linken knyttet til QR-koden.

Publiseringsdato: