Skann QR-koder med iPhone, iPad eller iPod touch

Finn ut hvordan du bruker det innebygde kameraet på iPhone, iPad eller iPod touch til å skanne en QR-kode (Quick Response) for lenker til nettsteder, apper, billetter med mer.

QR-koder gir deg rask tilgang til nettsteder uten å måtte skrive inn eller huske nettadresser. Du kan bruke Kamera-appen til å skanne en QR-kode.

iPhone-skjerm som viser hvordan du skanner en QR-kode 

Slik skanner du en QR-kode med Kamera-appen

  1. Åpne Kamera-appen fra Hjem-skjermen, Kontrollsenter eller låst skjerm.
  2. Velg det bakovervendte kameraet. Hold enheten slik at QR-koden vises i søkeren i Kamera-appen. Enheten gjenkjenner QR-koden og viser et varsel.
  3. Trykk på varselet for å åpne linken knyttet til QR-koden.

Publiseringsdato: