Slik lader du iPhone 8 eller nyere trådløst

Les hvordan du lader iPhone 8 eller nyere trådløst med Qi-sertifisert ladetilbehør.

Lad trådløst

  1. Koble laderen til en strømkilde. Bruk strømadapteren som fulgte med tilbehøret, eller en strømadapter som er anbefalt av produsenten.
  2. Plasser laderen på en plan flate, eller et annen sted som er anbefalt av produsenten.
  3. Plasser iPhone på laderen med skjermen opp. For best ytelse bør du plassere den midt på laderen, eller der produsenten anbefaler.
  4. iPhone-enheten skal begynne å lade noen sekunder etter at du har plassert den på den trådløse laderen.

Du skal da se  i statuspanelet.

Les mer

  • Trådløs lading bruker magnetisk induksjon til å lade iPhone. Ikke legg noe mellom iPhone-enheten og laderen. Magnetiske fester, magnetiske etuier eller andre objekter mellom iPhone og laderen kan redusere ytelsen og ødelegge magnetiske striper eller RFID-brikker, for eksempel de som finnes i kredittkort, adgangskort, pass og nøkkelringer. Hvis etuiet inneholder noen av disse sensitive elementene, bør du fjerne dem før lading, eller passe på at de ikke ligger mellom iPhone-enheten og laderen.
  • Hvis iPhone-enheten ikke lader eller lader sakte, og hvis iPhone-enheten har et tykt etui, metalletui eller batterietui, kan du prøve å fjerne etuiet.
  • Hvis iPhone-enheten vibrerer, hvis du for eksempel får en varsling, kan enheten flytte på seg. Dette kan føre til at ladeplaten slutter å tilføre strøm til iPhone-enheten. Hvis dette skjer ofte, kan du vurdere å slå av vibrasjon, slå på Ikke forstyrr eller bruke et etui til å forhindre bevegelse.
  • Avhengig av hvilken ladeplate du har, kan du høre svak støy mens iPhone-enheten lader.
  • iPhone kan bli litt varmere når den lades. For å forlenge batteriets levetid hvis batteriet blir for varmt, kan programvare begrense lading over 80 prosent. iPhone vil fortsette å lade når temperaturen faller. Prøv å flytte iPhone til en kjøligere plassering.
  • iPhone kan ikke lades trådløst når den er koblet til USB. Hvis iPhone-enheten er koblet til en datamaskin med USB, eller hvis den er koblet til en USB-strømadapter, lades iPhone-enheten gjennom USB-tilkoblingen.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: