Statussymboler og symboler på iPhone

Finn ut hva statussymbolene og symbolene øverst på skjermen betyr. 

Her kan du se statussymboler

Statussymboler vises i statuslinjen på iPhone:

Toppen av iPhone-modeller med Face ID 

iPhone-modeller med Face ID

Toppen av iPhone-modeller med Touch ID

iPhone-modeller med Touch ID

Sjekk Kontrollsenter ved å dra ned fra hjørnet øverst til høyre, hvis du ikke ser et symbol.

Om statussymbolene på iPhone

Finn ut hva symbolene betyr i oversikten nedenfor.

5G-symbol
5G-nettverket til operatøren din er tilgjengelig, og iPhonen kan koble til internett via dette nettverket. Fungerer på iPhone 12 og nyere. (Ikke tilgjengelig i alle områder.)


Operatørens 5G-nettverk med høyere frekvens er tilgjengelig, og iPhonen kan koble til internett via dette nettverket. Fungerer på iPhone 12 og nyere. (Ikke tilgjengelig i alle områder.)

5G E-symbol
5G E-nettverket til operatøren din er tilgjengelig, og iPhonen kan koble til internett via dette nettverket. Fungerer på iPhone 8 og nyere. (Ikke tilgjengelig i alle områder.)

LTE-symbol
LTE-nettverket til operatøren din er tilgjengelig, og iPhonen kan koble til internett via dette nettverket. Fungerer på iPhone 5 og nyere. (Ikke tilgjengelig i alle områder.)

3G-symbol
3G UMTS (GSM)- eller EV-DO (CDMA)-nettverket til operatøren din er tilgjengelig, og iPhonen kan koble til internett via dette nettverket.

4G-symbol
4G UMTS (GSM)- eller LTE-nettverket til operatøren din er tilgjengelig, og iPhonen kan koble til internett via dette nettverket. (Ikke tilgjengelig i alle områder.)

GPRS-symbol
GPRS (GSM)- eller 1xRTT (CDMA)-nettverket til operatøren din er tilgjengelig, og iPhonen kan koble til internett via dette nettverket. 

E-symbol
EDGE (GSM)-nettverket til operatøren din er tilgjengelig, og iPhonen kan koble til internett via dette nettverket.

     

Symbolet for mobilnettverk
Du er innenfor rekkevidde av mobilnettverket ditt og kan ringe og motta samtaler. «Ingen tjeneste» eller «SOS» vises hvis det er ikke er noe signal.

Symbolet for Dual SIM med mobilnettverk
På iPhone med Dual SIM er du innenfor rekkevidde av mobilnettverket og kan ringe og motta samtaler. «Ingen tjeneste» eller «SOS» vises hvis det er ikke er noe signal.

Wi-Fi-symbol
Du kan bruke Wi-Fi-anrop. Operatøren din vises også ved siden av symbolet. 

Symbolet for Wi-Fi-linjer
iPhonen er tilkoblet Internett via Wi-Fi.

VPN-symbolet
Du er koblet til et nettverk via VPN.

Symbolet for VPN ikke tilkoblet
Du er ikke lenger koblet til et VPN-nettverk.

Et pilsymbol
En app eller et nettsted bruker Stedstjenester. En blå pil  kan dukke opp når appen du bruker, ber om posisjonen din.

roterende hjul-symbol
Det er nettverksaktivitet. 

Et telefonsymbol
Viderekobling er aktivert.

Flymodus-symbol
Flymodus er på. Du kan ikke ringe eller bruke Bluetooth før du slår av denne innstillingen

Retningslåssymbolet
Lås i stående retning er på. Skjermen roterer ikke før du slår av denne innstillingen.

Et månesymbol
Ikke forstyrr er slått på. Denne innstillingen demper anrop, varsler og meldinger til du slår den av. Alarmer vil fortsatt lage lyd.

låssymbol
iPhonen er låst med en kode eller Touch ID.

Et hodetelefonsymbol
iPhonen er sammenkoblet med et hodesett, hodetelefoner eller øreplugger.

Klokke-symbol
En alarm er stilt inn.

Symbolet for fulladet batteri
Dette symbolet viser batterinivået til iPhone. Hvis dette symbolet er gult, er spareblussmodus aktivert. Hvis dette symbolet er rødt, er iPhone-enhetens batterinivå under 20 prosent.

Et symbol med et stående batteri
Batterinivået på den sammenkoblede Bluetooth-enheten din.

Symbolet for Delt internett
iPhonen er koblet til internett via Delt internett på en annen iOS-enhet.

batteri med lyn-symbol
iPhonen lader.

CarPlay-symbol
iPhonen er koblet til CarPlay.

Symbol for skjermdeling med SharePlay
Du deler skjermen din med SharePlay.

SharePlay symbol
SharePlay er aktiv.

     

Nødanrop (SOS) via satellitt-symbol
Det er ingen mobil- eller Wi-Fi-dekning, men Nødanrop (SOS) via satellitt er tilgjengelig på plasseringen din. Fungerer på iPhone 14.

     

Et SOS-symbol vises i statuslinjen når iPhonen ikke er koblet til mobilnettverket, men du fortsatt kan utføre nødanrop.

Hvis du ser SOS på statuslinjen

SOS kan vises i statuslinjen på iPhone eller iPad. Når du ser denne meldingen, er enheten ikke koblet til mobilnettverket ditt, men du kan fortsatt utføre nødanrop via andre operatørnettverk.

Funksjonen for å vise SOS i statuslinjen på iPhone og iPad er tilgjengelig i Australia, Canada og USA.

Kan du se en blå, grønn, rød eller lilla farge på statuslinjen?

På iPhone X og nyere vises fargen som en boble bak klokken. På iPhone 8 eller eldre vises fargen over hele statuslinjen. Dette betyr de enkelte fargene:
 


iPhonen bruker Skjermspeiling, eller en app bruker posisjonen din aktivt.


Du er i en samtale, eller iPhonen din er vert for Delt internett*.


iPhone tar opp enten lyd eller skjermbildet.


iPhonen bruker SharePlay til å dele innhold.

*Med Delt internett på iPhone 8 og eldre modeller kan du også se hvor mange enheter som er koblet til tilgangspunktet ditt. Delt internett-symbol vises i statuslinjen til iOS-enheter som bruker Delt internett.

Hvis du ser oransje eller grønne indikatorer i statuslinjen

På iOS 14 og nyere kan du se en oransje eller grønn indikator i statuslinjen på iPhonen. Disse indikatorene vises når mikrofonen og/eller kameraet brukes av en app.

En iPhone der statuslinjen viser at mikrofonen er på

En oransje indikator  betyr at mikrofonen brukes av en app på iPhone.

En iPhone der statuslinjen viser at kameraet er på

En grønn indikator  betyr at kameraet eller kameraet og mikrofonen brukes av en app på iPhone.

Om andre symboler i Kontrollsenter

Publiseringsdato: