Statussymboler og symboler på iPhone

Finn ut hva statussymbolene og symbolene øverst på skjermen betyr. 

Her kan du se statussymboler

Statussymboler vises i statuslinjen på iPhone. På iPhone X vises de viktigste symbolene øverst til venstre eller øverst til høyre på skjermen. Sjekk Kontrollsenter ved å sveipe ned fra hjørnet øverst til høyre hvis du ikke ser et symbol.

iPhone X

Statuslinje

iPhone 8 og eldre

Statuslinje     

Om statussymbolene

Finn ut hva symbolene betyr i oversikten nedenfor.


Du er innenfor rekkevidde av mobilnettverket ditt og kan ringe og motta samtaler. «Ingen tjeneste» vises hvis det er ikke er noe signal.

LTE-symbol
LTE-nettverket til operatøren din er tilgjengelig, og iPhone kan koble til Internett med dette nettverket. (iPhone 5 og nyere. Ikke tilgjengelig i alle områder.)

4G-symbol
4G UMTS (GSM)- eller LTE-nettverket til operatøren din er tilgjengelig, og iPhone kan koble til Internett med dette nettverket. (Ikke tilgjengelig i alle områder.) 

3G-symbol
3G UMTS (GSM)- eller EV-DO- (CDMA)-nettverket til operatøren din er tilgjengelig, og iPhone kan koble til Internett med dette nettverket. 

E-symbol
EDGE (GSM)-nettverket til operatøren din er tilgjengelig, og iPhone kan koble til Internett med dette nettverket. 

GPRS-symbol
GPRS (GSM)- eller 1xRTT (CDMA)-nettverket til operatøren din er tilgjengelig, og iPhone kan koble til Internett med dette nettverket. 

Symbolet for Wi-Fi-linjer
iPhone er tilkoblet Internett via Wi-Fi.

Wi-Fi-symbol
Du kan bruke Wi-Fi-anrop. Operatøren din vises også ved siden av symbolet. 

pil-symbol
En app eller et nettsted bruker Stedstjenester. Et hult  betyr at et objekt kan motta plasseringen din under visse omstendigheter.

VPN-symbol
Du er tilkoblet et nettverk ved bruk av VPN

telefon-symbol
Viderekobling
 er på. 

roterende hjul-symbol
Det er nettverksaktivitet. 

Flymodus-symbol
Flymodus er på. Du kan ikke ringe eller bruke Bluetooth før du slår av denne innstillingen

måne-symbol
Ikke forstyrr er på. Denne innstillingen demper anrop, varsler og meldinger til du slår den av. Alarmer vil fortsatt lage lyd.

lås retning-symbol
Retningslås er på. Skjermen roterer ikke før du slår av denne innstillingen.

låsesymbol
iPhone er låst med en kode eller Touch ID. 

klokke-symbol
En alarm er stilt inn. 

Bluetooth-symbol
Bluetooth er på og iPhone kan sammenkobles med en enhet.

Hvis du ikke ser dette symbolet, er Bluetooth avslått.

hodetelefon-symbol
iPhone er sammenkoblet med et trådløst hodesett, hodetelefoner eller øreplugger.

Du kan også se batteri-symbolet, som viser batterinivået på noen sammenkoblede enheter. 

batteri-symbol
Dette symbolet viser batterinivået til iPhone. Hvis dette symbolet er gult, er spareblussmodus aktivert. Hvis dette symbolet er rødt, er iPhone-enhetens batterinivå under 20 prosent.

batteri med lyn-symbol
iPhone lader. 

CarPlay-symbol
iPhone-enheten er koblet til CarPlay.

 

Om andre symboler i Kontrollsenter

Hvis du ser blå, grønn eller rød farge i statuslinjen

På iPhone X vises fargen som en boble bak klokken. På iPhone 8 eller eldre vises fargen over hele statuslinjen. Dette betyr de enkelte fargene: 

  • Blå: iPhone bruker Delt Internett, eller en app bruker plasseringen din aktivt. Med Delt Internett på iPhone 8 eller eldre kan du også se hvor mange enheter som er tilkoblet ditt delte Internett. Delt Internett-symbol vises i statuslinjen til iOS-enheter som bruker Delt Internett.
  • Grønn: Du er opptatt i en samtale. 
  • Rød: iPhone tar opp enten lyd eller skjermbilde.
Publiseringsdato: