Statussymboler og symboler på iPhone

Finn ut hva statussymbolene og symbolene øverst på skjermen betyr. 

Her kan du se statussymboler

Statussymboler vises i statuslinjen på iPhone:

iPhone-modeller med Face ID

iPhone-modeller med Touch ID

Sjekk Kontrollsenter ved å dra ned fra hjørnet øverst til høyre, hvis du ikke ser et symbol.

Om statussymbolene på iPhone

Finn ut hva symbolene betyr i oversikten nedenfor.

5G-symbol
5G-nettverket til operatøren din er tilgjengelig, og iPhone kan koble til internett via dette nettverket. Fungerer med iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max. (Ikke tilgjengelig i alle områder.)


5G-nettverket til operatøren din med høyere frekvens er tilgjengelig, og iPhone kan koble til internett via dette nettverket. Fungerer med iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max. (Ikke tilgjengelig i alle områder.)

5G E-symbol
5G E-nettverket til operatøren din er tilgjengelig, og iPhone kan koble til internett via dette nettverket. Fungerer på iPhone 8 og nyere. (Ikke tilgjengelig i alle områder.)

LTE-symbol
LTE-nettverket til operatøren din er tilgjengelig, og iPhone kan koble til internett via dette nettverket. (iPhone 5 og nyere. Ikke tilgjengelig i alle områder.)

3G-symbol
3G UMTS (GSM)- eller EV-DO (CDMA)-nettverket til operatøren din er tilgjengelig, og iPhone kan koble til internett via dette nettverket. 

4G-symbol
4G UMTS (GSM)- eller LTE-nettverket til operatøren din er tilgjengelig, og iPhone kan koble til internett via dette nettverket. (Ikke tilgjengelig i alle områder.)

GPRS-symbol
GPRS (GSM)- eller 1xRTT (CDMA)-nettverket til operatøren din er tilgjengelig, og iPhone kan koble til internett via dette nettverket. 

E-symbol
EDGE (GSM)-nettverket til operatøren din er tilgjengelig, og iPhone kan koble til internett via dette nettverket.


Du er innenfor rekkevidde av mobilnettverket ditt og kan ringe og motta samtaler. «Ingen tjeneste» vises hvis det er ikke er noe signal.

Dual SIM med symbol for mobilnettjeneste
På iPhone med Dual SIM er du innenfor rekkevidde av mobilnettverket og kan ringe og motta samtaler. «Ingen tjeneste» vises hvis det er ikke er noe signal.

Wi-Fi-symbol
Du kan bruke Wi-Fi-anrop. Operatøren din vises også ved siden av symbolet. 

Symbolet for Wi-Fi-linjer
iPhone er koblet til internett via Wi-Fi.

VPN-symbol
Du er tilkoblet et nettverk ved bruk av VPN.

Symbol for VPN ikke tilkoblet
Du er ikke lenger koblet til et VPN-nettverk.

pil-symbol
En app eller et nettsted bruker Stedstjenester. Et hult  betyr at et objekt kan motta plasseringen din under visse omstendigheter.

roterende hjul-symbol
Det er nettverksaktivitet. 

telefon-symbol
Viderekobling
 er på.

Flymodus-symbol
Flymodus er på. Du kan ikke ringe eller bruke Bluetooth før du slår av denne innstillingen

lås retning-symbol
Retningslås er på. Skjermen roterer ikke før du slår av denne innstillingen.

måne-symbol
Ikke forstyrr er på. Denne innstillingen demper anrop, varsler og meldinger til du slår den av. Alarmer vil fortsatt lage lyd.

låsesymbol
iPhone er låst med en kode eller Touch ID.


iPhone er sammenkoblet med et trådløst hodesett, hodetelefoner eller øreplugger.

klokke-symbol
En alarm er stilt inn.


Dette symbolet viser batterinivået til iPhone. Hvis dette symbolet er gult, er spareblussmodus aktivert. Hvis dette symbolet er rødt, er iPhone-enhetens batterinivå under 20 prosent.


Batterinivået på den sammenkoblede Bluetooth-enheten din.


iPhone er koblet til internett via Delt internett på en annen iOS-enhet.

batteri med lyn-symbol
iPhone lader.

CarPlay-symbol
iPhone-enheten er koblet til CarPlay.

Hvis du ser blå, grønn eller rød farge i statuslinjen

På iPhone X og nyere vises fargen som en boble bak klokken. På iPhone 8 eller eldre vises fargen over hele statuslinjen. Dette betyr de enkelte fargene:
 


iPhone bruker Delt internett* eller Like skjermer, eller en app bruker posisjonen din aktivt.


Du er opptatt i en samtale.


iPhone tar opp enten lyd eller skjermbildet.

* Med Delt internett på iPhone 8 eller eldre kan du også se hvor mange enheter som er tilkoblet det delte internettet ditt. Delt internett-symbol vises i statuslinjen til iOS-enheter som bruker Delt internett.

Hvis du ser oransje eller grønne indikatorer i statuslinjen

Med iOS 14 kan du se en oransje eller grønn indikator i statuslinjen på iPhone. Disse indikatorene vises når mikrofonen og/eller kameraet brukes av en app.

En oransje indikator  betyr at mikrofonen brukes av en app på iPhone.

En grønn indikator  betyr at kameraet eller kameraet og mikrofonen brukes av en app på iPhone.

Om andre symboler i Kontrollsenter

Publiseringsdato: