Synkroniser iPhone, iPad eller iPod touch med iTunes ved bruk av Wi-Fi

Bruk iTunes til å synkronisere informasjon på iPhone, iPad eller iPod touch med datamaskinen din via Wi-Fi.

Denne artikkelen viser hvordan du synkroniserer iTunes ved bruk av Wi-Fi. Du kan også synkronisere iPhone, iPad eller iPod touch med iTunes ved bruk av USB.

Med synkronisering kan du dele informasjon mellom enheter. Hvis du for eksempel kjøper en film på datamaskinen din, kan du synkronisere for å legge til filmen på iPhone.

Når du synkroniserer, finner iTunes ut om iOS-enheten eller datamaskinen har den nyeste informasjonen. Deretter kan du velge hva du vil synkronisere.

Hvis du bruker iCloud eller andre tjenester, for eksempel Apple Music, til å holde innholdet oppdatert på alle enhetene dine, kan det hende at synkronisering via iTunes er deaktivert.

Angi at iTunes skal synkronisere iOS-enheten din via Wi-Fi

  1. Åpne iTunes. Påse at du har den nyeste versjonen.
  2. Bruk USB-kabelen som fulgte med iOS-enheten, til å koble den til datamaskinen din.
  3. I iTunes må du finne og deretter klikke på iOS-enheten.
  4. Gå til Oversikt-fanen, og velg «Synkroniser med [enheten] via Wi-Fi».
  5. Klikk på Bruk, og koble deretter fra USB-kabelen.
  6. Velg objektene du ønsker å synkronisere, og klikk deretter på Synkroniser.

Når datamaskinen og iOS-enheten er på samme Wi-Fi-nettverk, vises iOS-enheten i iTunes. iOS-enheten synkroniserer automatisk hver gang den lades og iTunes er åpnet på datamaskinen. Finn ut mer om hva du kan synkronisere, og hvordan du synkroniserer spesifikke objekter.

Du kan også synkronisere iOS-enheten ved bruk av en USB-kabel

Få hjelp

Hvis du ikke kan angi at iTunes skal synkronisere via Wi-Fi, eller hvis synkronisering ikke fungerer:

  1. Omstart datamaskinen og iOS-enheten.
  2. Kontroller at datamaskinen og iOS-enheten er på det samme Wi-Fi-nettverket. Synkronisering fungerer ikke via en Ethernet-til-Wi-Fi-tilkobling.
  3. Gå til brannmurinnstillingene, og kontroller at TCP-port 123 og 3689 og UDP-port 123 og 5353 er åpne. Hvis du trenger hjelp med dette trinnet, kan du kontakte produsenten av datamaskinen eller ruteren, eller se i instruksjonene til brannmuren eller sikkerhetsprogramvaren.
Publiseringsdato: