Om TTY-symbolet på statuslinjen til iPhone

Les om hvordan du identifiserer teksttelefonsymbolet (TTY) på statuslinjen til iPhone.

Teksttelefoner (TTY) brukes av personer som er døve eller hørselshemmede til å kommunisere ved å skrive og lese tekst. Hvis du har en iPhone TTY-adapter, som er tilgjengelig i www.apple.com/no/store, kan du bruke iPhone sammen med en teksttelefon.

Hvis du ser symbolet  på statuslinjen, betyr det at TTY er på. Velg Innstillinger > Tilgjengelighet > RTT/TTY for å slå TTY på eller av.

Les mer

TTY er bare tilgjengelig hvis operatøren støtter funksjonen. Ta kontakt med operatøren for å få mer informasjon.

Les mer om tilgjengelighetsvalgene på iPhone.

 

Publiseringsdato: