Bruk flymodus på iPhone, iPad, iPod touch og Apple Watch

Flymodus slår av trådløsfunksjonene på enheten din slik at du overholder luftfartsreglene.

   

Slå på flymodus

På iPhone, iPad eller iPod touch, åpne Kontrollsenter via Hjem-skjermen og trykk deretter på symbol for flymodus på iPhone. Du kan også gå til Innstillinger > Flymodus og trykke på skyveknappen for å aktivere funksjonen.

På Apple Watch drar du oppover for å åpne Kontrollsenter, og trykker deretter på symbol for flymodus på Apple Watch. Du kan også gå til Innstillinger, trykke på Flymodus og trykke på skyveknappen for å aktivere funksjonen.

Du kan angi at iPhone og Apple Watch skal speile flymodus-innstillingen på den andre enheten. Gå til Apple Watch-appen på iPhone, og trykk på Generelt > Flymodus > Gjør som iPhone.

Bruk Wi-Fi og Bluetooth i flymodus

Hvis flyselskapet tillater det, kan du bruke Wi-Fi og Bluetooth mens flymodus er aktivert. Du må bare aktivere funksjonene manuelt. På iPhone, iPad eller iPod touch kan du slå på Wi-Fi eller Bluetooth med Kontrollsenter. Åpne Kontrollsenter via Hjem-skjermen og trykk på   eller  . Du kan også gå til Innstillinger > Wi-Fi eller Innstillinger > Bluetooth. Hvis du skal bruke Wi-Fi og Bluetooth på Apple Watch, er det bare å deaktivere flymodus. 

Hvis du slår på Wi-Fi eller Bluetooth mens enheten er i flymodus, er funksjonene slått på neste gang du bruker flymodus, med mindre du slår dem av mens enheten er i flymodus.

Finn ut mer

Finn ut hvordan du kontrollerer Wi-Fi og Bluetooth fra Kontrollsenter på iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 11 og nyere.

Publiseringsdato: