Ring noen med Wi-Fi-anrop

Med Wi-Fi-anrop kan du ringe eller motta anrop hvis du har Wi-Fi-forbindelse i et område med dårlig eller ingen mobildekning. Les om hvordan du gjør taleanrop ved bruk av Wi-Fi-anrop.

For å bruke Wi-Fi-anrop trenger du iPhone 5c eller nyere og en operatør som støttes.

Wi-Fi-anrop

Start Wi-Fi-anrop fra iPhone

Slå på Wi-Fi-anrop under Innstillinger > Telefon > Wi-Fi-anrop. Du må kanskje oppgi eller bekrefte adressen din med tanke på nødtjenester.*

Hvis Wi-Fi-anrop er tilgjengelig, står det Wi-Fi etter operatørnavnet på statuslinjen. Da vil anropene dine bruke Wi-Fi-anrop.

*Hvis mobilnett er tilgjengelig, bruker iPhone det til nødanrop. Hvis du har slått på Wi-Fi-anrop og mobilnett ikke er tilgjengelig, kan nødanrop bruke Wi-Fi-anrop. Posisjonen til enheten din brukes til nødsamtaler for å hjelpe med hurtig respons, uavhengig av om du aktiverer Stedstjenester eller ikke.

Legge til en enhet

Sørg for at enheten du vil legge til, har den nyeste versjonen av programvaren. Følg deretter denne framgangsmåten:

Anrop på andre enheter

 1. På iPhone går du til Innstillinger > Telefon og slår på Wi-Fi-anrop. Deretter slår du på Anrop på andre enheter.
 2. Trykk på Legg til Wi-Fi-anrop for andre enheter. 
 3. På de andre enhetene logger du på iCloud og FaceTime med samme Apple-ID og passord som du bruker på iPhone.
 4. Slå på Wi-Fi-anrop:
  • På iPad eller iPod touch går du til Innstillinger > FaceTime > Anrop fra iPhone og trykker på Oppgrader til Wi-Fi-anrop.
  • På Mac åpner du FaceTime og velger FaceTime > Valg > Innstillinger og deretter Anrop fra iPhone > Oppgrader til Wi-Fi-anrop.
 5. Når en sekssifret kode vises, oppgir du den på iPhone og trykker på Tillat.

På Apple Watch blir Wi-Fi-anrop slått på når Anrop på andre enheter er aktivert.

sjekk disse punktene

Sjekk følgende punkter hvis du ikke får lagt til en enhet:

 • På iPhone sørger du for at Wi-Fi-anrop og Tillat anrop på andre enheter er på, samt at enheten vises under Tillat anrop på.
 • Sørg for at du bruker den samme Apple-ID-en for FaceTime og iCloud på både iPhone og den andre enheten.

Ring og motta Wi-Fi-anrop fra en annen enhet

Hvis operatøren din støtter Wi-Fi-anrop på enheter som er koblet til iCloud, kan du også ringe og motta Wi-Fi-anrop på andre enheter. 

Wi-Fi-anrop er ikke tilgjengelig på Mac Pro (midten av 2012).

Sørg for at du er logget på iCloud og FaceTime med den samme Apple-ID-en som du bruker på iPhone. Sørg også for at enhetene dine har den nyeste programvaren.

Følg denne fremgangsmåten for å ringe med Wi-Fi-anrop fra iPad, iPod touch, Apple Watch eller Mac. 

Ring fra iPad, iPod touch eller Mac

 1. Hvis du ikke ennå har lagt til enheten slik at den kan bruke Wi-Fi-anrop, legger du den til.
 2. Åpne FaceTime.
 3. Trykk på Lyd.
 4. Oppgi en kontakt eller et telefonnummer og trykk på Wi-Fi-anrop .

Du kan også ringe ved å trykke på et telefonnummer i Kontakter, Mail, Meldinger, Safari og andre apper.

Ring fra Apple Watch

 1. Åpne Telefon-appen.
 2. Velg en kontakt.
 3. Trykk på Wi-Fi-anrop.
 4. Velg telefonnummeret eller FaceTime-adressen du vil ringe. 

Fjern en enhet

Hvis du ikke vil bruke Wi-Fi-anrop fra en av enhetene dine, kan du fjerne funksjonen:

 1. På iPhone går du til Innstillinger > Telefon > Anrop på andre enheter.
 2. Slå av Wi-Fi-anrop for enheten du vil fjerne, i listen over enheter.

Du kan slå av Wi-Fi-anrop på Apple Watch ved å gå til Apple Watch-appen på iPhone, trykke på Min klokke, trykke på Telefon og deretter slå av Wi-Fi-anrop.

Få hjelp

Hvis du ikke kan slå på eller bruke Wi-Fi-anrop, må du sørge for at leverandøren din tilbyr Wi-Fi-anrop og at enhetene dine har den nyeste programvaren. Følg deretter denne fremgangsmåten hvis du ikke får slått på Wi-Fi-anrop eller gjort et Wi-Fi-anrop. Vent to minutter før du går videre fra ett trinn til det neste.

 1. Gå til Innstillinger > Telefon > Wi-Fi-anrop og sjekk at Wi-Fi-anrop er slått på.
 2. Omstart iPhone.
 3. Koble til et annet Wi-Fi-nettverk. Ikke alle Wi-Fi-nettverk fungerer sammen med Wi-Fi-anrop.
 4. Slå Wi-Fi-anrop av og deretter på igjen.
 5. Gå til Innstillinger > Generelt > Nullstill og trykk på Nullstill nettverksinnstillinger.

FaceTime er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: