Ring noen med Wi-Fi-anrop

Med Wi-Fi-anrop kan du ringe eller motta anrop hvis du har Wi-Fi-forbindelse i et område med dårlig eller ingen mobildekning. Finn ut hvordan du ringer med Wi-Fi-anrop.

 

For å bruke Wi-Fi-anrop trenger du iPhone 5c eller en nyere modell og en operatør som støttes.

 

Start et Wi-Fi-anrop fra iPhone

Slå på Wi-Fi-anrop under Innstillinger > Telefon > Wi-Fi-anrop. Du må kanskje oppgi eller bekrefte adressen din til bruk for nødetatene.*

Hvis Wi-Fi-anrop er tilgjengelig, står det Wi-Fi etter operatørnavnet på statuslinjen. Da bruker du Wi-Fi-anrop til telefonsamtaler.

*Hvis mobilnett er tilgjengelig, bruker iPhonen det til nødanrop. Hvis du har slått på Wi-Fi-anrop og mobilnett ikke er tilgjengelig, kan Wi-Fi-anrop bli brukt til å kontakte nødetatene. Posisjonen til enheten din brukes ved nødsamtaler for å bidra til hurtig utrykning, uansett om Stedstjenester er slått på eller ikke.

Legg til en enhet

Sørg for at enheten du vil legge til, har den nyeste versjonen av programvaren. Følg deretter denne framgangsmåten:

 

 1. På iPhone: Gå til Innstillinger > Telefon > Wi-Fi-anrop.
 2. Slå på Legg til Wi-Fi-anrop for andre enheter.
 3. Gå tilbake til forrige meny, og trykk på Anrop på andre enheter.
 4. Slå på Tillat anrop på andre enheter hvis funksjonen ikke allerede er på. En liste med kompatible enheter vises under Tillat anrop på.
 5. Slå på Wi-Fi-anrop for enhetene du vil bruke funksjonen med.

Deretter sørger du for at de andre enhetene kan motta anrop fra iPhonen din:

 • På iPad eller iPod touch: Gå til Innstillinger > FaceTime. Deretter slår du på Anrop fra iPhone.
 • På Mac: Åpne FaceTime-programmet, og velg deretter FaceTime > Valg. Deretter slår du på Anrop fra iPhone.

Wi-Fi-anrop aktiveres automatisk for Apple Watch når du slår på Tillat anrop på andre enheter.

 

Sjekk følgende punkter hvis du ikke får lagt til en enhet:

 • På iPhonen må du passe på at Wi-Fi-anrop og Tillat anrop på andre enheter er på, samt at enheten vises under Tillat anrop på.
 • Sjekk at du bruker den samme Apple-ID-en til FaceTime og iCloud på iPhonen som på den andre enheten.

Ring og motta Wi-Fi-anrop fra en annen enhet

Hvis operatøren din støtter Wi-Fi-anrop på enheter som er koblet til iCloud, kan du også ringe og motta Wi-Fi-anrop på andre enheter. 

Sjekk at du er logget på iCloud og FaceTime med den samme Apple-ID-en som du bruker på iPhonen. Pass også på at enhetene dine har oppdatert all programvare til nyeste versjon.

Følg disse trinnene for å ringe med Wi-Fi på en iPad, iPod touch, Apple Watch eller Mac.

Ring fra en iPad, iPod touch eller Mac

 1. Hvis du ikke har lagt til enheten så den kan bruke Wi-Fi-anrop ennå, må du legge den til først.
 2. Åpne FaceTime.
 3. Trykk på Legg til-knappen .
 4. Skriv inn en kontakt eller et telefonnummer. Deretter trykker du på kontakten eller telefonnummeret.
 5. Trykk på Lyd-knappen Lyd-knappen.

Du kan også ringe ved å trykke på et telefonnummer i Kontakter, Mail, Meldinger, Safari og andre apper.

Ring med en Apple Watch

 1. Åpne Telefon-appen.
 2. Velg en kontakt.
 3. Trykk på telefon-knappen Wi-Fi-anrop.
 4. Velg nummeret eller adressen du vil ringe til.

Fjern en enhet

Hvis du ikke vil bruke Wi-Fi-anrop fra en av enhetene dine, kan du slå av funksjonen slik:

 1. På iPhonen går du til Innstillinger > Telefon > Anrop på andre enheter.
 2. I listen over enheter slår du av Wi-Fi-anrop for enheten du vil fjerne.

Få hjelp

Hvis du ikke kan slå på eller bruke Wi-Fi-anrop, må du sjekke at operatøren din tilbyr Wi-Fi-anrop og at enhetene dine har oppdatert all programvare til nyeste versjon. Følg deretter disse trinnene hvis du ikke får slått på Wi-Fi-anrop eller ringt med Wi-Fi. Vent to minutter før du går videre fra ett trinn til det neste.

 1. Gå til Innstillinger > Telefon > Wi-Fi-anrop og sjekk at Wi-Fi-anrop er slått på.
 2. Omstart iPhone.
 3. Koble til et annet Wi-Fi-nettverk. Ikke alle Wi-Fi-nettverk fungerer sammen med Wi-Fi-anrop.
 4. Slå av Wi-Fi-anrop og deretter på igjen.
 5. Gå til Innstillinger > Generelt > Nullstill og trykk på Nullstill nettverksinnstillinger.

FaceTime er ikke tilgjengelig i alle land og regioner.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: