Ring noen med Wi-Fi-anrop

Med Wi-Fi-anrop kan du ringe eller motta anrop hvis du har Wi-Fi-forbindelse i et område med dårlig eller ingen mobildekning. Finn ut hvordan du ringer med Wi-Fi-anrop.

For å bruke Wi-Fi-anrop trenger du iPhone 5c eller nyere og en operatør som støttes.

Start et Wi-Fi-anrop fra iPhone

Slå på Wi-Fi-anrop under Innstillinger > Telefon > Wi-Fi-anrop. Du må kanskje oppgi eller bekrefte adressen din med tanke på nødtjenester.*

Hvis Wi-Fi-anrop er tilgjengelig, står det Wi-Fi etter operatørnavnet på statuslinjen. Da bruker anropene dine Wi-Fi-anrop.

*Hvis mobilnett er tilgjengelig, bruker iPhone det til nødanrop. Hvis du har slått på Wi-Fi-anrop og mobilnett ikke er tilgjengelig, kan nødanrop bruke Wi-Fi-anrop. Posisjonen til enheten din brukes til nødsamtaler for å hjelpe med hurtig respons, uavhengig av om du aktiverer Stedstjenester eller ikke.

Legg til en enhet

Sørg for at enheten du vil legge til, har den nyeste versjonen av programvaren. Følg deretter denne framgangsmåten:

 1. På iPhone går du til Innstillinger > Telefon > Wi-Fi-anrop.
 2. Slå på Legg til Wi-Fi-anrop for andre enheter.
 3. Gå tilbake til forrige meny, og trykk på Anrop på andre enheter.
 4. Slå på Tillat anrop på andre enheter hvis funksjonen ikke allerede er på. En liste med kompatible enheter vises under Tillat anrop på.
 5. Slå på Wi-Fi-anrop for de enhetene du vil bruke funksjonen med.

Deretter sørger du for at de andre enhetene kan motta anrop fra iPhone:

 • På iPad eller iPod touch går du til Innstillinger > FaceTime. Deretter slår du på Anrop fra iPhone.
 • På Mac åpner du FaceTime, og så velger du FaceTime > Valg. Deretter slår du på Anrop fra iPhone.

Wi-Fi-anrop aktiveres automatisk for Apple Watch når du slår på Tillat anrop på andre enheter.

Sjekk følgende punkter hvis du ikke får lagt til en enhet:

 • På iPhone sørger du for at Wi-Fi-anrop og Tillat anrop på andre enheter er på, samt at enheten vises under Tillat anrop på.
 • Sørg for at du bruker den samme Apple-ID-en med FaceTime og iCloud på både iPhone og den andre enheten.

Ring og motta Wi-Fi-anrop fra en annen enhet

Hvis operatøren din støtter Wi-Fi-anrop på enheter som er koblet til iCloud, kan du også ringe og motta Wi-Fi-anrop på andre enheter. 

Sørg for at du er logget på iCloud og FaceTime med den samme Apple-ID-en som du bruker på iPhone. Sørg også for at enhetene dine har den nyeste programvaren.

Følg disse trinnene for å ringe med Wi-Fi-anrop fra iPad, iPod touch, Apple Watch eller Mac.

Ring fra iPad, iPod touch eller Mac

 1. Hvis du ikke har lagt til enheten så den kan bruke Wi-Fi-anrop ennå, legger du den til.
 2. Åpne FaceTime.
 3. Trykk på Lyd.
 4. Oppgi en kontakt eller et telefonnummer og trykk på telefon-knappen Wi-Fi-anrop .

Du kan også ringe ved å trykke på et telefonnummer i Kontakter, Mail, Meldinger, Safari og andre apper.

Ring fra Apple Watch

 1. Åpne Telefon-appen.
 2. Velg en kontakt.
 3. Trykk på telefon-knappen Wi-Fi-anrop.
 4. Velg telefonnummeret eller FaceTime-adressen du vil ringe.

Fjern en enhet

Hvis du ikke vil bruke Wi-Fi-anrop fra en av enhetene dine, kan du slå av funksjonen:

 1. På iPhone går du til Innstillinger > Telefon > Anrop på andre enheter.
 2. I listen over enheter slår du av Wi-Fi-anrop for enheten du vil fjerne.

Du kan slå av Wi-Fi-anrop på Apple Watch ved å gå til Apple Watch-appen på iPhone, trykke på Min klokke, trykke på Telefon og deretter slå av Wi-Fi-anrop.

Få hjelp

Hvis du ikke kan slå på eller bruke Wi-Fi-anrop, må du sjekke at operatøren din tilbyr Wi-Fi-anrop, og at enhetene dine har den nyeste programvaren. Følg deretter disse trinnene hvis du ikke får slått på Wi-Fi-anrop eller gjort et Wi-Fi-anrop. Vent to minutter før du går videre fra ett trinn til det neste.

 1. Gå til Innstillinger > Telefon > Wi-Fi-anrop og sjekk at Wi-Fi-anrop er slått på.
 2. Omstart iPhone.
 3. Koble til et annet Wi-Fi-nettverk. Ikke alle Wi-Fi-nettverk fungerer sammen med Wi-Fi-anrop.
 4. Slå Wi-Fi-anrop av og deretter på igjen.
 5. Gå til Innstillinger > Generelt > Nullstill og trykk på Nullstill nettverksinnstillinger.

FaceTime er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: