Start iPhone på nytt

Finn ut hvordan du slår iPhone av og deretter på igjen.

Slik starter du iPhone X, 11 eller 12 på nytt

  1. Trykk og hold på en av volumknappene og sideknappen inntil skyveknappen for å slå av vises.
  2. Dra i skyveknappen, og vent deretter i 30 sekunder til enheten slås av.
  3. For å slå enheten på igjen trykker og holder du på sideknappen (på høyre side av iPhone) inntil du ser Apple-logoen.

Slik starter du iPhone SE (2. generasjon), 8, 7 eller 6 på nytt

  1. Trykk og hold på sideknappen inntil skyveknappen for å slå av vises.
  2. Dra i skyveknappen, og vent deretter i 30 sekunder til enheten slås av.
  3. For å slå på enheten igjen trykker og holder du på sideknappen inntil du ser Apple-logoen.

Slik starter du iPhone SE (1. generasjon), 5 eller eldre på nytt

  1. Trykk og hold på knappen øverst til skyveknappen for å slå av vises.
  2. Dra i skyveknappen, og vent deretter i 30 sekunder til enheten slås av.
  3. For å slå enheten på igjen trykker og holder du på knappen øverst inntil du ser Apple-logoen.
Publiseringsdato: