Start iPhone på nytt

Finn ut hvordan du slår iPhone av og deretter på igjen.

Slik starter du iPhone X, 11, 12, 13 eller nyere på nytt

 1. Trykk på og hold inne en av volumknappene og sideknappen til Slå av-skyveknappen vises.
  Volumknappen er på venstre side av enheten, og sideknappen er på høyre side
 2. Dra i skyveknappen, og vent deretter i 30 sekunder til enheten slås av. Hvis enheten er frosset eller ikke reagerer, kan du framtvinge omstart av den.
 3. For å slå enheten på igjen trykker og holder du på sideknappen (på høyre side av iPhone) til du ser Apple-logoen.

Slik starter du iPhone 6, 7, 8 eller SE på nytt (2. eller 3. generasjon)

 1. Trykk på og hold inne sideknappen til Slå av-skyveknappen vises.
 2. Dra i skyveknappen, og vent deretter i 30 sekunder til enheten slås av. Hvis enheten er frosset eller ikke reagerer, kan du framtvinge omstart av den.
 3. For å slå på enheten igjen trykker og holder du på sideknappen inntil du ser Apple-logoen.

Slik starter du iPhone SE (1. generasjon), 5 eller eldre på nytt

 1. Trykk på og hold inne knappen på toppen til Slå av-skyveknappen vises.
  Av/på-knappen er på toppen av enheten
 2. Dra i skyveknappen, og vent deretter i 30 sekunder til enheten slås av. Hvis enheten er frosset eller ikke reagerer, kan du framtvinge omstart av den.
 3. For å slå enheten på igjen trykker og holder du på knappen øverst inntil du ser Apple-logoen.
Publiseringsdato: