Start iPhone på nytt

Finn ut hvordan du slår iPhone av og deretter på igjen.

Slik starter du iPhone X eller 11 på nytt

  1. Trykk og hold på en av volumknappene og sideknappen inntil skyveknappen for å slå av vises.
  2. Dra i skyveknappen, og vent deretter i 30 sekunder til enheten slås av.
  3. For å slå enheten på igjen trykker og holder du på sideknappen (på høyre side av iPhone) inntil du ser Apple-logoen.

Slik starter du iPhone 8, 7 eller 6 på nytt

  1. Trykk og hold på sideknappen inntil skyveknappen for å slå av vises.
  2. Dra i skyveknappen, og vent deretter i 30 sekunder til enheten slås av.
  3. For å slå på enheten igjen trykker og holder du på sideknappen inntil du ser Apple-logoen.

Slik starter du iPhone SE, 5 eller eldre på nytt

  1. Trykk og hold på knappen øverst til skyveknappen for å slå av vises.
  2. Dra i skyveknappen, og vent deretter i 30 sekunder til enheten slås av.
  3. For å slå enheten på igjen trykker og holder du på knappen øverst inntil du ser Apple-logoen.

Hvis iOS-enheten er fryst, eller du ikke kan slå den på

Publiseringsdato: