Bruk postkasser for å organisere e-post på iPhone eller iPad

Finn hvordan du organiserer e-posten din med egendefinerte postbokser, VIP-postkasser og flagg.

Slik bruker du postkasser

En postkasse er en mappe du kan bruke til å organisere e-post. I Mail-appen kan du bruke standard postkasser – for eksempel Innboks, Sendt, Papirkurv, Påminn meg, Oppfølging og Send senere. Alternativt kan du opprette egendefinerte postkasser. Du kan også bruke VIP og flagg for å få enkelte e-postmeldinger til å skille seg ut.

Opprett en ny postboks i iOS 15

Opprette egendefinerte postkasser

 1. På postkasselisten trykker du på Rediger i øvre høyre hjørne. Trykk deretter på Ny postkasse.
 2. Gi postkassen et navn. Hvis du har mer enn én e-postkonto konfigurert på enheten, trykker du på Postkasseplassering og velger kontoen du vil opprette en postkasse i.
 3. Trykk på Lagre og deretter på Ferdig.

Du finner den nye postkassen på postkasselisten under kontoen du opprettet den i.

Flytt e-poster til en ny innboks i iOS 15

Flytt e-postmeldinger til en postkasse

 1. Gå til Innboks i Mail.
 2. Trykk på Rediger øverst til høyre.
 3. Velg e-postmeldingene, og trykk på Flytt.
 4. Velg postkassen du vil flytte e-postmeldingene til.

Slett postkasser

Når du sletter en egendefinert postkasse, blir alle e-postmeldingene i postkassen slettet permanent fra kontoen. Før du sletter en postkasse, kan du flytte e-postene til en annen postkasse.

Slik sletter du en egendefinert postkasse:

 1. Gå til postkasselisten og trykk på Rediger i øvre høyre hjørne.
 2. Trykk på postkassen du vil slette.
 3. Trykk på Slett postkasse.
 4. Trykk på Slett og deretter på Ferdig.

Du kan bare slette egendefinerte postkasser. 

Finn ut hvordan du sletter individuelle e-poster på iPhone eller iPad

Slik bruker du VIP-postkassen

I Mail-appen kan du angi visse personer som VIP-er for å holde styr på meldingene de sender. VIP-er har et stjernesymbol ved siden av navnet sitt i meldingshodet. VIP-postkassen er på listen over postkasser.

Hvis du ikke finner VIP-postkassen, må du sjekke at den er påslått. Gå til Mail, trykk på Rediger, og sørg for at VIP er valgt på listen over postkasser.

Legg til en kontakt på VIP-listen din i Mail i iOS 15

Legg til en VIP

 1. Gå til en e-post.
 2. Trykk på avsenderens navn eller e-postadresse i meldingshodet.
 3. Trykk på Legg til som VIP.

Mail legger til VIP-en i VIP-postkassen.

Juster varslingspreferansene dine for VIP-e-poster i iOS 15

Endre VIP-varsler

 1. Åpne Mail.
 2. Trykk på Info-knappen ved siden av VIP.
 3. Trykk på VIP-varsler.
 4. Velg deretter varslene du vil stille inn.

Flagg e-post

Du kan merke e-post med flagg for å holde styr på meldingene dine. Du kan til og med fargekode ulike flagg. Når du flagger en e-post, ser du et flaggsymbol ved siden av e-posttråden.

 

Flagg en e-post i Mail i iOS 15

Bruk standardflagget:

 1. Gå til postkassen med e-posten du vil flagge.
 2. Sveip til venstre over e-posten.
 3. Trykk på Flagg.

Velg en flaggfarge for å merke e-poster i Mail i iOS 15

Slik endrer du fargen på et flagg:

 1. Gå til en e-posttråd.
 2. Trykk på Svar-knappen .
 3. Trykk på Flagg, og velg fargen du vil bruke for flagget.

Velg den flaggede postboksen i iOS 15

Finn flagget e-post

 1. I Mail-appen går du til Postkasser-listen.
 2. Trykk på Rediger øverst til høyre.
 3. Velg Flagget.
 4. Trykk på Ferdig. Postkassen Flagget e-post vises nå på Postkasser-listen.

Publiseringsdato: