Bruk postkasser for å organisere e-post på iPhone, iPad eller iPod touch

Det finnes mange måter å organisere e-post på i Mail-appen på iPhone, iPad eller iPod touch. Du kan opprette postkasser for å organisere e-post, bruke VIP og flagg for å få ting til å skille seg ut med mer. 

Slik bruker du postkasser

En postkasse er en mappe du kan bruke til å organisere e-post. I Mail-appen kan du bruke standardpostkasser – som Innboks, Sendt og Papirkurv. Alternativt kan du opprette egendefinerte postkasser. Du kan også bruke VIP og flagg for å få enkelte e-postmeldinger til å skille seg ut.

Opprette egendefinerte postkasser

Du kan opprette egendefinerte postkasser for å sortere e-post i kategorier som arbeid, familie og så videre. Slik gjør du det:

 1. På postkasselisten trykker du på Rediger i øvre høyre hjørne. Trykk deretter på Ny postkasse. 
 2. Gi postkassen et navn. Hvis du har mer enn én e-postkonto konfigurert på enheten, trykker du på Postkasseplassering og velger kontoen du vil opprette en postkasse i.
 3. Trykk på Arkiver og deretter på Ferdig.

Du finner den nye postkassen på postkasselisten under kontoen du opprettet den i. Du kan også opprette en snarvei til en egendefinert postkasse, slik at du finner den øverst på postkasselisten.

 

Flytt e-postmeldinger til en postkasse

Etter at du har opprettet en egendefinert postkasse, kan du flytte e-post til den. Slik gjør du det: 

 1. Gå til Innboks i Mail. 
 2. Trykk på Rediger i øvre høyre hjørne.
 3. Velg e-postmeldingene, og trykk på Flytt.
 4. Velg postkassen du vil flytte e-postmeldingene til.

 

Slette postkasser

Når du sletter en egendefinert postkasse, blir alle e-postmeldingene i postkassen slettet permanent fra kontoen. Før du sletter en postkasse, kan du flytte e-postene til en annen postkasse.

Slik sletter du en postkasse:

 1. Gå til postkasselisten og trykk på Rediger i øvre høyre hjørne.
 2. Trykk på postkassen du vil slette.
 3. Trykk på Slett postkasse.
 4. Trykk på Slett og deretter på Ferdig.

Du kan bare slette egendefinerte postkasser.

Slik bruker du VIP-postkassen

I Mail-appen kan du angi visse personer som VIP-er for å holde styr på meldingene de sender. VIP-er har en stjerne  ved siden av navnet sitt i meldingshodet. VIP-postkassen er på listen over postkasser. 

Hvis du ikke finner VIP-postkassen, må du sjekke at den er påslått. Gå til Mail, trykk på Rediger, og sørg for at VIP er valgt på listen over postkasser.

Legge til en VIP

 1. Gå til en e-post. 
 2. Trykk på avsenderens navn eller e-postadresse i meldingshodet. 
 3. Trykk på Legg til som VIP.

Mail legger VIP-en til i VIP-postkassen. 

Endre VIP-varsler

 1. Åpne Mail. 
 2. Trykk på  ved siden av VIP.
 3. Trykk på VIP-varsler.
 4. Velg deretter varslene du vil stille inn.

Du kan også gå til Innstillinger > Varslinger > Mail, trykke på VIP og velge hvordan du vil motta VIP-varslinger.

Flagge e-post

Du kan merke e-post med flagg for å holde styr på meldingene dine. Du kan til og med fargekode ulike flagg. Når du flagger en e-post, ser du et flagg  ved siden av e-posttråden.

 

Bruk standardflagget: 

 1. Gå til postkassen med e-posten du vil flagge.
 2. Sveip til venstre over e-posten.
 3. Trykk på Flagg.

På iOS 13 og iPadOS kan du endre farge på flagget. Slik gjør du det:

 1. Gå til en e-posttråd. 
 2. Trykk på Svar-knappen 
 3. Velg fargen du vil bruke på det flagget.

 

Finne flagget e-post

 1. Åpne Mail-appen.
 2. Trykk på Rediger i øvre høyre hjørne.
 3. Velg Flagget.
 4. Trykk på Ferdig.

Blokkere avsendere

Du kan blokkere e-postmeldinger i Mail-appen og i Innstillinger. Slik blokkerer du i Mail-appen: 

 1. Gå til e-posten du vil blokkere.
 2. Trykk på avsenderens navn eller e-postadresse øverst i meldingen.
 3. Trykk på Blokker denne kontakten. 

 

Slik blokkerer du en lagret kontakt i Innstillinger:

 1. Gå til Innstillinger, og trykk på Mail. 
 2. Trykk på Blokkert. 
 3. Rull til nederst på skjermen og trykk på Legg til ny.
 4. Oppgi hvilken kontakt du vil blokkere.

Slik ser du blokkerte kontakter: 

 1. Gå til Innstillinger, og trykk på Mail. 
 2. Rull ned og trykk på Blokkert. 

Når du blokkerer en e-post, blir meldingen markert som Blokkert som standard, men den blir værende i innboksen. Hvis du vil endre denne innstillingen:

 1. Gå til Innstillinger > Mail.
 2. Trykk på Alternativer for blokkerte avsendere. 
 3. Velg deretter: Ingen, Marker som blokkert, Behold i Innboks eller Flytt til Papirkurv.

 

Gjøre mer med Mail

Publiseringsdato: