Bruke postkasser til å organisere e-poster på iPhone, iPad og iPod touch

Med Mail kan du opprette postkasser for å organisere e-poster eller bruke smarte postkasser som sorterer e-post automatisk. Du kan også opprette snarveier for postkasser, omorganisere dem og mer.

Hva er en postkasse?En postkasse er en mappe som du kan bruke til å sortere e-poster i. I Mail-appen kan du bruke standardpostkasser som Innboks, Sendt, Utkast og Papirkurv, eller du kan opprette egendefinerte postkasser. Hvis du vil at Mail-appen skal sortere e-postene dine automatisk, kan du også bruke smarte postkasser.

For å finne, opprette og behandle postkasser for e-postkontoen din, åpner du Mail og går til postkasselisten. Hvis du er i innboksen, trykker du på  øverst til høyre for å se postkasselisten.

Smarte postkasser

Sortere e-poster automatisk med smarte postkasser

En smart postkasse samler alle e-poster som møter visse kriterier, som uleste e-poster eller e-poster fra VIP-er, slik at du kan finne dem på ett sted. Mail-appen oppretter automatisk smarte postkasser for deg.

For å vise eller skjule smarte postkasser trykker du på Rediger øverst til høyre i postkasselisten. Deretter trykker du på den smarte postkassen du vil se, og deretter trykker du på Ferdig.

Trykk på en smart postkasse (for eksempel I dag) for å se e-poster som møter det kriteriet.

Opprette egendefinerte postkasser

Opprette egendefinerte postkasser

Opprett egendefinerte postkasser for å sortere e-poster i kategorier som arbeid, familie og mer. Slik gjør du det:

 1. Trykk på Rediger øverst til høyre i postkasselisten, og trykk deretter på Ny postkasse. 
 2. Gi postkassen et navn. Hvis du har mer enn én e-postkonto konfigurert på enheten, trykker du på Postkasseplassering og velger kontoen du vil opprette en postkasse i.
 3. Trykk på Arkiver og deretter på Ferdig.

Du kan finne den nye postkassen i postkasselisten under kontoen du opprettet den i. Du kan også opprette en snarvei for en egendefinert postkasse slik at du kan finne den øverst i postkasselisten.

Flytte e-poster til en postkasse

Når du har opprettet en egendefinert postkasse, kan du flytte e-poster til den. Slik gjør du det:

Flytte en e-post

Flytte en e-post

Dra til venstre over en e-post i innboksen og trykk på Mer. Trykk på Flytt melding, og velg deretter en postkasse å flytte e-posten til.
 

Flytte flere e-poster

Flytte flere e-poster

Trykk på Rediger øverst til høyre i innboksen. Trykk på e-postene, trykk på Flytt og velg deretter en postkasse å flytte e-posten til.
 

Bruke 3D Touch

Bruke 3D Touch

Trykk hardt*på en e-post i innboksen, og dra deretter opp og trykk på Flytt melding. Velg deretter en postkasse å flytte e-posten til.
 

*3D Touch er tilgjengelig på iPhone 6s og nyere.

Administrere postkasser

Få rask tilgang til postkasser ved å opprette snarveier for dem, omorganiser postkasser og slett postkassene du ikke vil ha.

Legge til en snarvei

Legge til en snarvei for egendefinerte postkasser

Du kan opprette en snarvei for postkasser som du oppretter, slik at du enkelt kan finne dem øverst i postkasselisten.

 1. Trykk på Rediger øverst til høyre i postkasselisten.
 2. Bla ned og trykk på Legg til postkasse. 
 3. Trykk på postkassen som du vil opprette en snarvei for. Hvis du har konfigurert flere kontoer, trykker du på kontoen som har postkassen, og deretter trykker du på postkassen.
 4. Trykk på Ferdig.

Omorganisere postkasser

Omorganisere postkasser i postkasselisten

 1. Trykk på Rediger øverst til høyre i postkasselisten.
 2. Berør og hold nede omorganiser ved siden av postkassen og dra den opp eller ned i listen.
 3. Trykk på Ferdig.

Slette postkasser

Slette en egendefinert postkasse

Når du sletter en egendefinert postkasse, slettes all e-post i den postkassen og fra kontoen din permanent. Før du sletter en postkasse, kan du flytte e-postene til en annen postkasse.

Slik sletter du en postkasse:

 1. Gå til postkasselisten og trykk på Rediger øverst til høyre.
 2. Trykk på postkassen du vil slette.
 3. Trykk på Slett postkasse.
 4. Trykk på Slett og deretter på Ferdig.

Du kan bare slette egendefinerte postkasser.

Gjør mer med e-posten din

Publiseringsdato: