Bruk Puste-appen

Du kan bruke Puste-appen til å hjelpe deg med å slappe av og fokusere på pustingen din. 

Puste-appikon

Med Puste-appen blir du veiledet gjennom en rekke dype åndedrag, og den minner deg på å ta deg tid til å puste hver dag.Velg hvor lenge du vil puste, og la animasjonen og myke bank hjelpe deg å fokusere. 


     Pusteanimasjon

Start en økt

 1. Trykk på Digital Crown for å gå til Hjem-skjermen, og åpne deretter på Puste-appen.
 2. Drei Digital Crown for å stille inn øktens lengde. 
 3. Trykk Start når du er klar. Husk å være i ro når du puster. 
 4. Pust inn når animasjonen blir større og klokken banker deg på håndleddet. Deretter puster du ut når animasjonen blir mindre og bankingen slutter. 
 5. Pust til økten er ferdig, og klokken banker to ganger og ringer.* Når du er ferdig, kan du se pulsen din.

Når du bruker Puste-appen demper klokken noen varsler, slik at du kan fokusere. Hvis du besvarer en samtale eller beveger deg for mye under en økt, blir økten automatisk avsluttet, og du vil ikke få kreditt.

* Hvis klokken ikke lager lyd, er stillemodus på.

Pusteinnstillinger på iPhone

Still inn lengden på økten

Når du åpner Puste-appen for å starte en ny økt, kan du dreie Digital Crown for å stille inn øktens lengde.

Når du finner en varighet du liker, kan du gjøre den til standard fra iPhone:

 1. Åpne Apple Watch-appen på iPhone og trykk på Min klokke-fanen.
 2. Trykk Puste, og deretter Bruk forrige varighet. 

Du kan også endre lengden på hvert åndedrag:

 1. Åpne Apple Watch-appen på iPhone og trykk på Min klokke-fanen.
 2. Trykk Puste, og deretter Pustehastighet.
 3. Trykk for å endre antall åndedrett per minutt. 

Juster eller slå av påminnere

Apple Watch minner deg på å puste i løpet av dagen. Du kan justere eller slå av disse påminnelsene: 

 1. Åpne Apple Watch-appen på iPhone og trykk på Min klokke-fanen.
 2. Trykk Puste > Pustepåminnelser.
 3. Velg hvor ofte du vil ha påminnelser. 

Hvis en påminnelse skjer på samme tid som en kalenderaktivitet, for eksempel et møte eller en treningsøkt, eller hvis du starter en økt på egenhånd, flytter Apple Watch påminnelsen din. Du får påminnelsen kort tid etter at aktiviteten er over eller når du ikke lenger er i bevegelse.

     Mindful Minutes på iPhone

Kontroller hvor ofte du tar deg tid til å bruke Puste-appen

Du kan spore øktene dine med Helse-appen:

 1. Åpne Helse-appen på iPhone.
 2. Trykk på Helsedata-fanen.
 3. Trykk på Mindfulness, og trykk deretter på grafen for å se mer. 

Etter slutten på hver økt kan du også se hvor mange ganger du har brukt Puste-appen den dagen. Puste-økter vises ikke i Aktivitet-appen på Apple Watch eller iPhone. 

Publiseringsdato: