Bruk Pust-appen

Du kan bruke Pust-appen til å hjelpe deg med å slappe av og fokusere på pustingen din. 

Pust-appsymbolet

Med Pust-appen blir du veiledet gjennom en rekke dype åndedrag, og den minner deg på å ta deg tid til å puste hver dag. Velg hvor lenge du vil puste, og la animasjonen og myke bank hjelpe deg å fokusere. 


Innpust og utpust-animasjon for å gi veiledning om pusting

Start en økt

 1. Trykk på Digital Crown for å gå til Hjem-skjermen, og åpne deretter på Pust-appen.
 2. Drei Digital Crown for å stille inn øktens lengde. 
 3. Trykk Start når du er klar. Husk å være i ro når du puster. 
 4. Pust inn når animasjonen blir større og klokken banker deg på håndleddet. Deretter puster du ut når animasjonen blir mindre og bankingen slutter. 
 5. Pust til økten er ferdig, og klokken banker to ganger og ringer. Når du er ferdig, kan du se pulsen din.

Når du bruker Pust-appen, demper klokken noen varsler, slik at du kan fokusere. Hvis du besvarer en samtale eller beveger deg for mye under en økt, blir økten automatisk avsluttet, og du vil ikke få kreditt.

Hvis klokken ikke lager lyd, er stillemodus på.

Still inn lengden på økten

Når du åpner Pust-appen for å starte en ny økt, kan du dreie Digital Crown for å stille inn øktens lengde.

Når du finner en varighet du liker, kan du gjøre den til standard fra iPhone:

 1. Åpne Apple Watch-appen på iPhone og trykk på Min klokke-fanen.
 2. Trykk på Pust, og deretter blar du ned.
 3. Trykk på Bruk forrige varighet. 

Du kan også endre lengden på hvert åndedrag:

 1. Åpne Apple Watch-appen på iPhone og trykk på Min klokke-fanen.
 2. Trykk Pust, og deretter Pustehastighet.
 3. Trykk for å endre antall åndedrett per minutt. 

Juster eller slå av påminnere

Apple Watch minner deg på å puste i løpet av dagen. Du kan justere eller slå av disse påminnelsene: 

 1. Åpne Apple Watch-appen på iPhone og trykk på Min klokke-fanen.
 2. Trykk på Pust. 
 3. Hvis du vil velge hvordan du får påminnelser, trykker du på Tillat varslinger, Send til Varslingssenteret eller Varslinger av. Finn ut mer om alternativer for varslinger
 4. Hvis du vil velge hvor ofte du skal få påminnelser, trykker du på Pustepåminnelser.

Hvis du beveger deg eller trener, eller hvis du starter en økt på egen hånd, flytter Apple Watch påminnelsen din. Du får påminnelsen kort tid etter at du har sluttet å bevege deg.

Vis og spor oppmerksomme minutter i Helse-appen

 1. Åpne Helse-appen på iPhone.
 2. Trykk på Naviger-fanen.
 3. Trykk på Oppmerksomt nærvær. Trykk på sammendraget for å se mer.

Etter slutten på hver økt kan du også se hvor mange ganger du har brukt Pust-appen den dagen. Puste-økter vises ikke i Aktivitet-appen på Apple Watch eller iPhone. 

Publiseringsdato: