Hvis du ikke kan logge på og dele til YouTube fra Final Cut Pro X, Motion, Compressor eller iMovie

Lagre filmen til Mac eller en annen lokal lagringsenhet som en videofil, og last deretter opp videofilen til YouTube.

På grunn av en oppdatering av måten YouTube håndterer deling på, er det ikke sikkert at du kan dele direkte til YouTube i iMovie for macOS 10.1.10, Final Cut Pro 10.4.5, Motion 5.4.2 og Compressor 4.4.3 eller eldre. Følg fremgangsmåten nedenfor for å dele til YouTube fra programmet ditt.

Velg [appnavn] > Om [appnavn] for å finne ut hvilken appversjon du har. Du velger for eksempel iMovie > Om iMovie.

Du kan dele direkte til YouTube i iMovie for macOS 10.1.11, Final Cut Pro 10.4.6, Motion 5.4.3 og Compressor 4.4.4. For å oppdatere programmene dine velger du Apple-menyen  > App Store, og deretter klikker du på Oppdateringer i sidepanelet. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, klikker du på Oppdater-knappen for å laste ned og installere den. Du bør sikkerhetskopiere filene dine og fullføre eventuelle aktive prosjekter før du oppdaterer.

Del et prosjekt fra iMovie for macOS

Hvis du bruker iMovie for macOS 10.1.10 eller eldre, bruker du disse trinnene for å dele et prosjekt til YouTube.

 1. Klikk på Prosjekter i verktøylinjen, og velg deretter et prosjekt.
 2. Klikk på Del-knappen  i verktøylinjen, og velg deretter Fil.
 3. Klikk på lokalmenyen Kvalitet i Del-vinduet, og velg Lav, Middels eller Høy.
 4. Angi eventuelle andre alternativer, klikk på Neste, og lagre deretter filen på Mac eller en annen lokal lagringsenhet.
 5. Logg på YouTube-kontoen din med Safari eller en annen nettleser, og last deretter opp videofilen.

Finn ut mer om å eksportere en QuickTime-fil i iMovie.

Del et Final Cut Pro-prosjekt

Hvis du bruker Final Cut Pro 10.4.5 eller eldre, bruker du disse trinnene for å dele et prosjekt til YouTube.

 1. Velg et klipp eller prosjekt i Final Cut Pro-leseren, klikk på Share (Del)-knappen , og velg deretter Master File (Masterfil). 
 2. Klikk på Settings (Innstillinger) i Share (Del)-vinduet.
 3. Klikk på lokalmenyen Format, og velg deretter Web Hosting (Webvert).
 4. Klikk på lokalmenyen When done (Når fullført), og velg deretter Do Nothing (Ingen handling).
 5. Angi eventuelle andre alternativer, klikk på Neste, og lagre deretter filen på Mac eller en annen lokal lagringsenhet.
 6. Logg på YouTube-kontoen din med Safari eller en annen nettleser, og last deretter opp videofilen.

Finn ut mer om å eksportere en masterfil fra Final Cut Pro.

Del et Motion-prosjekt

Hvis du bruker Motion 5.4.2 eller eldre, bruker du disse trinnene for å dele et prosjekt til YouTube.

 1. Med Motion-prosjektet åpent klikker du på Share (Del)-knappen  og velger deretter Export Movie (Eksporter film).
 2. Klikk på lokalmenyen Export (Eksporter), og velg deretter H.264.
 3. Angi eventuelle andre alternativer, klikk på Next (Neste), og lagre deretter filen på Mac eller en annen lokal lagringsenhet.
 4. Logg på YouTube-kontoen din med Safari eller en annen nettleser, og last deretter opp videofilen.

Finn ut mer om å eksportere en QuickTime-film i Motion.

Del et prosjekt fra Compressor

Hvis du bruker Compressor 4.4.3 eller eldre, bruker du disse trinnene for å dele et prosjekt til YouTube.

 1. Klikk på Add File (Legg til fil) i Compressor, velg kildefilen du vil dele, og klikk på Add (Legg til).
 2. Om nødvendig kan du klikke på visningstrekanten ved siden av Built-In (Innebygd) og deretter velge Publish to YouTube (Publiser på YouTube). 
 3. Velg en plassering for den omkodede filen fra lokalmenyen Location (Plassering), og klikk deretter på OK.
 4. Velg kildefilen i gruppeområdet.
 5. Velg Window (Vindu) > Show Inspector (Vis inspektør).
 6. Velg Do Nothing (Ingen handling) fra lokalmenyen When done (Når fullført) i området Action (Handling) i inspektøren.
 7. Klikk på Start batch (Behandle gruppe).
 8. Logg på YouTube-kontoen din med Safari eller en annen nettleser, og last deretter opp videofilen.

Finn ut mer om hvordan du omkoder en fil i Compressor.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: