Omstart Apple Watch

Finn ut hvordan du starter Apple Watch på nytt, selv om enheten ikke svarer.

Et bilde som viser hvor sideknappen og Slå av-skyveknappen er på Apple Watch.

Slik omstarter du Apple Watch

  1. Trykk på og hold sideknappen til Slå av-skyveknappen vises.
  2. Dra Slå av-skyveknappen.
  3. Når klokken er slått av, holder du inne sideknappen igjen til du ser Apple-logoen.

Hvis Apple Watch lades, må du ta den ut av laderen først. Du kan ikke omstarte klokken når den lades. 

 

Skjerm med Apple-logoen.

Fremtving en omstart av Apple Watch

Du bør bare tvinge Apple Watch til å starte på nytt som en siste utvei hvis enheten ikke reagerer.

Ikke tving frem en omstart av Apple Watch hvis du oppdaterer watchOS. Når Apple-logoen og fremdriftshjulet vises, lar du klokken bli værende på laderen uten å bruke den til oppdateringen er fullført.

Når du skal framtvinge en omstart av Apple Watch, trykker du på og holder både sideknappen og Digital Crown inne i minst 10 sekunder, og slipper begge knappene når Apple-logoen vises.

Publiseringsdato: