Hold Apple Watch innenfor akseptable driftstemperaturer

Finn ut mer om egnede driftstemperaturer for Apple Watch. Få tips om å opprettholde slike temperaturer og håndtere enheten på en trygg måte.

Apple Watch er konstruert for å fungere best i omgivelsestemperaturer mellom 0 og 35 °C, og bør oppbevares i en omgivelsestemperatur mellom -20 og 45 °C. Apple Watch bør for eksempel ikke ligge i solen uten tilsyn i lange perioder eller etterlates i bilen på varme dager. Oppbevaring og bruk av enheten utenfor det anbefalte temperaturområdet kan forkorte batteriets levetid eller forårsake andre skader.

Finn ur mer om temperaturstyringen til Apple Watch

Om nødvendig regulerer Apple Watch temperaturen internt i enheten. Det er flere ting du kanskje legger merke til hvis dette skjer:

 • Ladetidene kan øke eller ladingen stoppe opp.
 • Skjermens lysstyrke kan bli dempet.
 • Dataoverføringer kan stanse eller gå langsommere.
 • Apper kan bli lukket.
 • På Apple Watch Series 3 (GPS + mobil) kan det hende at du ikke får mobiltilkobling, eller at du ikke kan ringe eller ta imot samtaler. Når dette skjer, blir mobilknappen i Kontrollsenter rød. Normal mobilfunksjonalitet gjenopptas når Apple Watch kjøler seg ned. Du kan fremdeles ringe til nødnummer.

      

Hvis Apple Watch utsettes for temperaturer over det normale, viser den bare et rødt termometer og klokkeslettet. Her er hva du skal gjøre:

 1. Hvis du har enheten på deg, slå den av og ta den av deg.
  Hvis Apple Watch er i ferd med å bli ladet, tar du den ut av laderen.
 2. Flytt Apple Watch til et kjøligere sted og la den avkjøles før du tar den på eller fortsetter med å lade den.
 3. Hvis du ringer med en Apple Watch Series 3 (GPS + mobil) i et område der mobilsignalet er svakt, kan du flytte deg til et område med sterkere signal.

Håndter Apple Watch og tilbehøret på en trygg måte

Apple Watch, strømadapteren og den magnetiske ladekabelen for Apple Watch følger gjeldende standarder og grenser for overflatetemperaturer. Selv innenfor disse grensene kan vedvarende kontakt med varme overflater over lengre tid føre til ubehag eller skade.

Her er noen sikkerhetsråd:

 • Vær klar over at Apple Watch, strømadapteren og Apple Watch magnetisk ladekabel varmes opp ved tilkobling til en strømkilde.
 • Apple Watch, Apple Watch magnetiske ladekabler og strømadaptere bør ikke være i kontakt med hud over lengre tid mens de er tilkoblet.
 • Under lading bør du ha Apple Watch, strømadapteren og Apple Watch magnetisk ladekabel i et godt ventilert rom. Hvis disse enhetene lades eller kobles til strømkilder, bør de for eksempel ikke tildekkes.
 • Bruk av mobilfunksjonen på Apple Watch Series 3 (GPS + mobil) kan gjøre at enheten føles varm. 
 • Ta av deg Apple Watch hvis den blir ubehagelig varm. Vær spesielt forsiktig hvis du har en lidelse som påvirker evnen din til å føle varme mot kroppen.

Apple Watch, adapteren og Apple Watch magnetisk ladekabel oppfyller sikkerhetsstandarden for informasjonsteknologiutstyr, IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013. Mange land og regioner har innført denne sikkerhetsstandarden. Det henvises for eksempel til den som:

 • UL 60950-1 i USA
 • CSA 60950-01 i Canada
 • EN 60950- i Europa
 • AS/NZS 60950:1 i Australia og New Zealand
Publiseringsdato: