Hold Apple Watch innenfor akseptable driftstemperaturer

Finn ut mer om passende driftsforhold for Apple Watch, og få tips for hvordan du kan opprettholde disse temperaturene og håndtere enheten på en trygg måte.

Nedenfor kan du se anbefalte temperaturer og forhold for de fleste Apple Watch-modellene og Apple Watch Ultra. Apple Watch Ultra er designet for bruk i forhold og situasjoner utover det som anbefales for andre Apple Watch-modeller.

Anbefalte forhold for bruk og oppbevaring for de fleste Apple Watch-modeller

Apple Watch er designet for å fungere best i omgivelsestemperaturer fra 0° til 35° Celsius.

Du kan oppbevare Apple Watch i omgivelsestemperaturer fra -20° til 45° Celsius.

Anbefalte forhold for bruk og oppbevaring av Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra fungerer best under følgende forhold:

 • Omgivelsestemperaturer mens du har på deg Apple Watch Ultra: -20° til 55° Celsius.
 • Omgivelsestemperatur under lading av Apple Watch Ultra: 0° til 35° Celsius.
 • Omgivelsestemperaturer under oppbevaring av Apple Watch Ultra: -20° til 45° Celsius.
 • Vanntemperatur under undervannsaktiviteter med Apple Watch Ultra: 0° til 40° Celsius.
 • Relativ fuktighet: 5 % til 90 %, ikke-kondenserende

Omgivelsestemperaturen og andre forhold kan påvirke enkelte funksjoner på Apple Watch Ultra og andre Apple Watch-modeller. For eksempel varer kanskje ikke batteriet like lenge i kalde temperaturer. EKG-appen er bare nøyaktig når den brukes i omgivelsestemperaturer fra 0° til 35° Celsius. Pulsmålinger er kanskje mindre nøyaktige i lave omgivelsestemperaturer. Og ved svært lave omgivelsestemperaturer, eller under forhold der temperaturen endres raskt, reagerer kanskje ikke berøringsskjermen på Apple Watch som forventet.

Håndtering av Apple Watch-temperaturen

Apple Watch bør ikke ligge i solen uten tilsyn i lange perioder eller etterlates i bilen eller på lignende steder på varme dager. Oppbevaring og bruk av enheten utenfor det anbefalte temperaturområdet kan forkorte batteriets levetid eller forårsake andre skader.

Om nødvendig regulerer Apple Watch temperaturen internt i enheten. Hvis dette skjer, kan du oppleve følgende:

 • Ladetidene kan øke eller ladingen stoppe opp.
 • Skjermens lysstyrke kan bli dempet.
 • Dataoverføringer kan stanse eller gå langsommere.
 • Apper kan bli lukket.
 • På Apple Watch-modeller med mobilnett kan det hende at du ikke får mobiltilkobling, eller at du ikke kan ringe eller ta imot samtaler. Når dette skjer, blir mobilknappen i Kontrollsenter rød. Normal mobilfunksjonalitet gjenopptas når Apple Watch er avkjølt. Du kan fremdeles ringe til nødnummer.

 

Urskive med termometer-symbolet og klokkeslettet.

Hvis Apple Watch blir for varm

Hvis Apple Watch utsettes for temperaturer over det normale, viser den bare et rødt termometer og klokkeslettet. Gjør dette:

 1. Hvis du har klokken på deg, må du ta den av. Hvis Apple Watch er i ferd med å bli ladet, tar du den ut av laderen. Klokken slår seg av noen sekunder etter å ha vist termometeret. Hvis du lar klokken stå i laderen, slås den ikke av. Hvis du prøver å slå på klokken igjen, vises det røde termometeret på nytt. 
 2. Flytt Apple Watch til et kjøligere sted, og la den avkjøles før du tar den på eller fortsetter å lade den. Når klokken er avkjølt, slås den på igjen.
 3. Hvis du ringer med en Apple Watch-modell med mobilnett i et område der mobilsignalet er svakt, kan du flytte deg til et område med sterkere signal.

 

Håndter Apple Watch og tilbehøret på en trygg måte

Apple Watch, strømadapteren og den magnetiske ladekabelen for Apple Watch følger gjeldende standarder og grenser for overflatetemperaturer. Selv innenfor disse grensene kan vedvarende kontakt med varme overflater over lengre tid føre til ubehag eller skade.

Her er noen sikkerhetsråd:

 • Vær klar over at Apple Watch, strømadapteren og Apple Watch magnetisk ladekabel blir varmere når de er koblet til en strømkilde.
 • Apple Watch, Apple Watch magnetiske ladekabler og strømadaptere bør ikke være i kontakt med hud i lengre tid mens de er koblet til strøm.
 • Under lading bør du ha Apple Watch, strømadapteren og Apple Watch magnetisk ladekabel i et godt ventilert rom. Hvis disse enhetene lades eller er koblet til strømkilder, bør de for eksempel ikke tildekkes.
 • Bruk av mobilfunksjonen på Apple Watch-modeller med mobilnett kan gjøre at enheten føles varm. 
 • Ta av deg Apple Watch hvis den blir ubehagelig varm. Vær spesielt forsiktig hvis du har en lidelse som påvirker evnen din til å føle varme mot kroppen.

Apple Watch, adapteren og Apple Watch magnetisk ladekabel oppfyller sikkerhetsstandarden for informasjonsteknologiutstyr, IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013. Mange land og regioner har innført denne sikkerhetsstandarden. Den kalles for eksempel:

 • UL 60950-1 i USA
 • CSA 60950-01 i Canada
 • EN 60950- i Europa
 • AS/NZS 60950:1 i Australia og New Zealand
Publiseringsdato: