Hvis du hører lav eller dempet lyd fra Apple EarPods

Det kan hende at lyden fra Apple EarPods er lav eller dempet når du snakker i telefonen eller spiller musikk. Denne framgangsmåten kan være til hjelp.

  1. Kontroller voluminnstillingen på iPhone, iPad, iPod eller Mac.
  2. Påse at nettene i øreplugghullene ikke er tilstoppet av lo eller annet.
  3. Hvis noen av nettene i ørepluggen ser tilstoppet ut, bruker du en ren, liten, tørr og myk børste til å rengjøre dem. Bruk børsten til å børste forsiktig rent i alle åpninger.

Hvis du fremdeles hører lav eller dempet lyd fra EarPods, må du avtale service for din iPhoneiPadiPod eller Mac.

Lær hvordan du får den optimale bassgjengivelsen når du bruker en iOS-enhet.

Advarsel

Du kan skade hørselen permanent hvis du bruker hodetelefoner ved et høyt lydvolum. Over tid kan du venne deg til et høyt lydnivå som kan høres normalt ut for deg, men som likevel kan skade hørselen. Still inn volumet på et trygt nivå før det skjer. Hvis du opplever ringelyder i øret eller tale virker dempet, bør du redusere volumet eller slutte å bruke hodetelefonene og få hørselen undersøkt. Jo høyere volum, desto raskere kan hørselen bli påvirket. Hørselseksperter foreslår at du gjør følgende for å beskytte hørselen:

  • Begrens tiden du bruker ørepropper eller hodetelefoner med høyt volum.
  • Ikke øk volumet for å overdøve støyende omgivelser.
  • Reduser volumnivået hvis du ikke kan høre folk rundt deg som snakker.
Publiseringsdato: