Start iPad på nytt

Finn ut hvordan du slår iPad av og deretter på igjen.

Slik starter du en iPad med Face ID på nytt

  1. Trykk og hold på en av volumknappene og knappen øverst inntil skyveknappen for å slå av vises.
  2. Dra i skyveknappen, og vent deretter i 30 sekunder til enheten slås av.
  3. For å slå enheten på igjen trykker og holder du på knappen øverst inntil du ser Apple-logoen.

Slik starter du en iPad med Hjem-knapp på nytt

  1. Trykk og hold på knappen øverst til skyveknappen for å slå av vises.
  2. Dra i skyveknappen, og vent deretter i 30 sekunder til enheten slås av.
  3. For å slå enheten på igjen trykker og holder du på knappen øverst inntil du ser Apple-logoen.

Hvis iOS-enheten er fryst, eller du ikke kan slå den på

Publiseringsdato: