Start iPad på nytt

Finn ut hvordan du slår iPad av og deretter på igjen.

Slik starter du en iPad uten Hjem-knapp på nytt

  1. Trykk og hold på en av volumknappene og knappen øverst inntil skyveknappen for å slå av vises.
  2. Dra i skyveknappen, og vent deretter i 30 sekunder til enheten slås av. Hvis enheten er fryst eller ikke reagerer, kan du framtvinge omstart av enheten.
  3. For å slå enheten på igjen trykker og holder du på knappen øverst inntil du ser Apple-logoen.

Slik starter du en iPad med Hjem-knapp på nytt

  1. Trykk og hold på knappen øverst til skyveknappen for å slå av vises.
  2. Dra i skyveknappen, og vent deretter i 30 sekunder til enheten slås av. Hvis enheten er fryst eller ikke reagerer, kan du framtvinge omstart av enheten.
  3. For å slå enheten på igjen trykker og holder du på knappen øverst inntil du ser Apple-logoen.
Publiseringsdato: