Hvis Mail på Macen stadig ber deg om å oppgi passordet

Mail sier den ikke kan koble til e-postkontoen din, og ber deg stadig om å oppgi passordet.

Hvis Macen er koblet til internett, men plutselig begynner å be om passord, kan du generelt prøve igjen senere. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte e-postleverandøren. Hvis du bruker Apples iCloud Mail, kan du finne ut hvordan du løser problemer med iCloud Mail.

Hvorfor spør Mail etter passordet ditt?

Mail spør etter passordet ditt når programmet kan koble til e-postleverandøren, men ikke kan koble til e-postkontoen fordi e-postleverandøren ikke godtar e-postpassordet.

 Tilkoblingsfeil i Mail

E-postleverandøren kan avvise passordet ditt av ulike årsaker, inkludert:

  • Du bruker ikke det gjeldende e-postpassordet. Hvis du har oppdatert passordet på en annen enhet, må du kontrollere at du bruker samme passord på Macen.
  • E-postleverandøren krever at du oppdaterer eller tilbakestiller passordet av sikkerhetsårsaker. Hvis du for eksempel bruker Googles totrinnsbekreftelse, krever Gmail-kontoen i Mail det programspesifikke passordet.
  • E-postleverandøren har deaktivert eller suspendert kontoen din. Ta kontakt med e-postleverandøren for å få hjelp.
     

Sjekk passordet ditt i Internett-kontoer-panelet

Avhengig av hvilken type e-postkonto du bruker, kan du kanskje korrigere passordet på følgende måte:

  1. Avslutt Mail. Hvis det ikke avsluttes, kan du tvinge det til å avslutte.
  2. Velg Apple-menyen  > Systemvalg, og klikk deretter på Internett-kontoer.
  3. Velg e-postkontoen din i sidepanelet.
  4. Hvis du ser et passordfelt for kontoen din, sletter du passordet og legger inn riktig passord.
  5. Lukk Systemvalg og åpne Mail, og prøv deretter å bruke kontoen igjen.

Hvis Mail fortsatt spør om passord, er passordet sannsynligvis feil. E-postleverandøren kan hjelpe deg med å bekrefte e-postinnstillingene og kontrollere om du bruker riktig passord.
  


Test med webmail

Mange e-postleverandører har webmail, som er en måte å vise e-post på i nettlesere som Safari, i stedet for i et e-postprogram som Mail. Hvis du for eksempel bruker en iCloud Mail-konto, kan du bruke iCloud.com til å sende og motta e-post.

Ettersom passordet du bruker med Mail, vanligvis er det samme passordet du bruker med webmail, kan du prøve å logge på webmail med dette passordet. Hvis passordet ikke fungerer der heller, er det sannsynligvis feil. E-postleverandøren kan hjelpe deg med å bekrefte e-postinnstillingene og kontrollere at du bruker riktig passord for Mail-programmet.
  


Finn ut mer

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: