Hvis Mail på Mac-maskinen stadig ber deg om å oppgi passordet

Mail sier den ikke kan koble til e-postkontoen din, og ber deg stadig om å oppgi passordet.

Mail koblet til e-postleverandøren din, men kan ikke koble til e-postkontoen din fordi leverandøren ikke godtar e-postpassordet ditt.

 Tilkoblingsfeil i Mail

E-postleverandøren kan avvise passordet ditt av ulike årsaker, inkludert:

  • Du bruker ikke det gjeldende e-postpassordet. Hvis du har oppdatert passordet på en annen enhet, må du kontrollere at du bruker samme passord på denne enheten.
  • E-postleverandøren krever at du oppdaterer eller tilbakestiller passordet av sikkerhetsårsaker. For eksempel: Hvis du har aktivert Googles totrinnsbekreftelse, krever Gmail-kontoen i Mail nå det korresponderende app-passordet.
  • E-postleverandøren har deaktivert eller suspendert kontoen din. Ta kontakt med e-postleverandøren for å få hjelp.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: