Bruk en sikkerhetskode sammen med iPhone, iPad eller iPod touch

Finn ut hvordan du konfigurerer, bruker og endrer sikkerhetskode på iPhone, iPad eller iPod touch.

Konfigurer en sikkerhetskode på enheten for å bidra til å beskytte dataene dine. Hvis enheten din støtter Touch ID, kan du ofte bruke fingeravtrykket ditt i stedet for sikkerhetskoden. Hvis enheten din støtter Face ID, kan du bruke ansiktsgjenkjenning i stedet for sikkerhetskoden. Enheten kommer til å kreve sikkerhetskoden din når du gjør disse tingene:

 • Slår på eller starter enheten på nytt
 • Trykker på Hjem-knappen eller drar opp for å låse opp enheten (du kan endre dette)
 • Oppdater programvaren
 • Slette innholdet på enheten
 • Ser eller endrer innstillinger for sikkerhetskoden
 • Installer konfigurasjonsprofiler for iOS eller iPadOS

Konfigurer en sikkerhetskode

 1. På iPhone X og nyere eller iPad med Face ID går du til Innstillinger > Face ID og kode. På tidligere iPhone-modeller: Gå til Touch ID og kode. På enheter uten Touch ID går du til Innstillinger > Sikkerhetskode. 
 2. Trykk på Slå på kode.
 3. Skriv inn en sekssifret sikkerhetskode. Eller trykk på Sikkerhetskodevalg for å endre til en firesifret tallkode, en tilpasset tallkode eller en tilpasset alfanumerisk kode.
 4. Oppgi sikkerhetskoden på nytt for å bekrefte og aktivere den.


Endre sikkerhetskoden eller kodeinnstillinger

På iPhone X og nyere eller iPad med Face ID går du til Innstillinger > Face ID og kode. På tidligere iPhone-modeller: Gå til Innstillinger > Touch ID og kode. På enheter uten Touch ID går du til Innstillinger > Sikkerhetskode.

Her finner du flere innstillinger og valg:

 • Slå av sikkerhetskode: Trykk på dette alternativet for å slå av sikkerhetskoden.
 • Endre sikkerhetskode: Skriv inn en ny sekssifret sikkerhetskode. Eller trykk på Sikkerhetskodevalg for å endre til en firesifret tallkode, en tilpasset tallkode eller en tilpasset alfanumerisk kode.
 • Krev sikkerhetskode: Når du låser skjermen, er standarden for denne innstillingen å be deg om å skrive inn sikkerhetskoden for å låse opp. Hvis du ikke vil skrive inn sikkerhetskoden umiddelbart, kan du endre denne innstillingen. (Hvis du bruker Touch ID eller Apple Pay, kan du av sikkerhetsmessige årsaker ikke endre sikkerhetskoden umiddelbart.)
 • Tilgang fra låst skjerm: Velg dette for å gi tilgang til visse funksjoner når enheten er låst, inkludert I dag-visning, Varslingssenter, Kontrollsenter på iPhone og iPod touch eller iPadSiri, Svar med melding, Hjemmekontroll, Lommebok, Ring tilbake til ubesvarte og USB-tilbehør
 • Slett data: Velg om enheten skal slettes automatisk etter ti mislykkede forsøk på å oppgi sikkerhetskoden. Hvis du ikke aktiverer dette alternativet, må enheten gjenopprettes via en datamaskin etter ti mislykkede forsøk.
Publiseringsdato: