Bruk en sikkerhetskode sammen med iPhone, iPad eller iPod touch

Finn ut hvordan du angir, bruker og endrer en sikkerhetskode på iOS-enheten din.

Angi en sikkerhetskode på iOS-enheten for å bidra til å beskytte dataene dine. (Hvis enheten din støtter Touch ID, kan du ofte bruke fingeravtrykket ditt i stedet for sikkerhetskoden. Hvis enheten din støtter Face ID, kan du bruke ansiktsgjenkjenning i stedet for sikkerhetskoden). Enheten kommer til å kreve sikkerhetskoden din når du gjør disse tingene:

 • Slår på eller starter enheten på nytt
 • Trykker på Hjem-knappen eller drar opp for å låse opp enheten (du kan endre dette)
 • Oppdater programvaren
 • Slette innholdet på enheten
 • Ser eller endrer innstillinger for sikkerhetskoden
 • Installerer iOS-konfigurasjonsprofiler

Konfigurer en sikkerhetskode

 1. På iPhone X og nyere: Gå til Innstillinger > Face ID og kode. På tidligere iPhone-modeller: Gå til Touch ID og kode. På enheter uten Touch ID går du til Innstillinger > Sikkerhetskode. 
 2. Trykk på Slå på kode.
 3. Skriv inn en sekssifret sikkerhetskode. Eller trykk på Sikkerhetskodevalg for å endre til en firesifret tallkode, en tilpasset tallkode eller en tilpasset alfanumerisk kode.
 4. Oppgi sikkerhetskoden på nytt for å bekrefte og aktivere den.


Endre sikkerhetskoden eller kodeinnstillinger

På iPhone X og nyere: Gå til Innstillinger > Face ID og kode. På tidligere iPhone-modeller: Gå til Innstillinger > Touch ID og kode. På enheter uten Touch ID går du til Innstillinger > Sikkerhetskode.

Her finner du flere innstillinger og valg:

 • Slå av sikkerhetskode: Trykk på dette alternativet for å slå av sikkerhetskoden.
 • Endre sikkerhetskode: Skriv inn en ny sekssifret sikkerhetskode. Eller trykk på Sikkerhetskodevalg for å endre til en firesifret tallkode, en tilpasset tallkode eller en tilpasset alfanumerisk kode.
 • Krev sikkerhetskode: Når du låser skjermen, er standarden for denne innstillingen å be deg om å skrive inn sikkerhetskoden for å låse opp. Hvis du ikke vil skrive inn sikkerhetskoden umiddelbart, kan du endre denne innstillingen. (Hvis du bruker Touch ID eller Apple Pay, kan du av sikkerhetsmessige årsaker ikke endre sikkerhetskoden umiddelbart.)
 • Tillat tilgang fra låst skjerm: Gi tilgang til visse funksjoner når enheten er låst, inkludert Dagsoversikt, VarslingssenterSiri, Svar med melding, Kontrollsenter, Wallet og USB-tilbehør
 • Slett data: Velg om enheten skal slettes automatisk etter ti mislykkede forsøk på å oppgi sikkerhetskoden. Hvis du ikke aktiverer dette alternativet, må enheten din gjenopprettes i iTunes etter ti mislykkede forsøk.


Få hjelp

Følg fremgangsmåten i denne delen for å få hjelp med ting som innstillinger for sikkerhetskode, varsler og glemte passord.

Hvis du ser et varsel om å endre sikkerhetskoden, eller hvis du ikke kan justere innstillingene for sikkerhetskoden

Konfigurasjonsprofiler og e-postkontoer som er basert på Microsoft Exchange (vanlig på bedrifts- eller utdanningsenheter), har noen ganger regler for sikkerhetskoder som kan forårsake følgende problemer:

 • Du kan ikke slå av sikkerhetskoden.
 • Du kan ikke endre innstillingene for sikkerhetskoden fordi de er utilgjengelige, grå eller nedtonet.
 • Du ser et varsel om sikkerhetskodekrav. Du kan for eksempel se en melding som sier at du må endre sikkerhetskoden for å låse opp iPhone innen 60 minutter.

Kontakt IT-administratoren din for hjelp. Hvis du ikke bruker en konfigurasjonsprofil eller Microsoft Exchange-konto, eller hvis enheten eies av deg personlig, må du sørge for at du oppdaterer enheten til den nyeste versjonen av iOS.

Hvis du har glemt sikkerhetskoden

Hvis du eller noen andre oppgir feil sikkerhetskode for mange ganger, deaktiverer enheten seg selv midlertidig. Hvis dette skjer, kan du få hjelp med en glemt sikkerhetskode eller deaktivert enhet. Finn ut hva du må gjøre hvis du har glemt Restriksjoner-koden din.

Publiseringsdato: