Hvis hodetelefonene dine ikke fungerer med iPhone, iPad eller iPod touch

Få hjelp når du ikke hører lyd fra hodetelefonene, mikrofonen ikke virker, eller knappene på fjernkontrollen ikke virker.

Se etter smuss, skader eller løse koblinger

 1. Se etter smuss i hodetelefonporten på iPhone, iPad eller iPod touch. 
 2. Se etter skader som slitasje eller brudd på hodetelefonkabelen, kontakten, fjernkontrollen og øreproppene. 
 3. Se etter smuss på gitteret i hver ørepropp. For å fjerne smuss børster du forsiktig i alle åpningene med en liten, myk børste som er ren og tørr. 
 4. Plugg hodetelefonene inn igjen. Trykk dem godt på plass. Hvis iOS-enheten har deksel, fjerner du dekselet for å få en fastere tilkobling. 

Hvis hodetelefonene fortsatt ikke virker, følger du fremgangsmåten nedenfor for problemet du har.

Hvis du ikke kan høre noe lyd eller bare den ene siden av hodetelefonene virker

 1. Juster volumet med volumknappene på iOS-enheten, eller bruk glidebryteren for volum i Kontrollsenter
 2. Prøv med noen andre hodetelefoner for å se om de første må byttes. Hvis de andre hodetelefonene virker, kontakter du produsenten av de første og spør om de må byttes. Hvis de andre hodetelefonene ikke virker, kontakter du Apple-kundestøtte

Hvis enheten er låst i hodetelefonmodus

Hvis hodetelefonene er koblet fra iOS-enheten og du fortsatt ser en indikator for hodetelefonvolum på skjermen, kan du få hjelp her.

Hvis mikrofonen ikke virker

 1. Kontroller at hodetelefonene har innebygd mikrofon.
 2. Se etter om noe blokkerer mikrofonen, som for eksempel smuss, lo eller plastemballasje.
 3. Prøv med noen andre hodetelefoner for å se om de første må byttes. Hvis de andre hodetelefonene virker, kontakter du produsenten av de første og spør om de må byttes. Hvis de andre hodetelefonene ikke virker, kontakter du Apple-kundestøtte.

Hvis knappene på Apple EarPods ikke virker

 1. Se etter smuss i mellomrommet mellom toppdekselet og bunndekselet til fjernkontrollen.
  En fjernkontroll på kabelen til Apple EarPods
 2. Trykk forsiktig på fjernkontrollen for å løsne smuss. Hvis du fortsatt ser smuss, børster du det bort med en myk børste som er ren og tørr.

Hvis fjernkontrollen fortsatt ikke virker, kontakter du Apple-kundestøtte.

Hvis hodetelefonene ikke gjenkjennes

Hvis du kobler hodetelefonene til enheten, men lyd fortsatt kommer ut av høyttalerne, prøver du å koble til noen andre hodetelefoner. Hvis det samme skjer, bør du få enheten undersøkt i en Apple Store-butikk eller hos en Apple-autorisert tjenesteleverandør, eller kontakte Apple-kundestøtte.

Publiseringsdato: