Bruke topp- og bunntekst i Numbers

I Numbers for Mac kan du legge til topp- og bunntekst når du skal skrive ut regneark.

Slik legger du til topp- og bunntekst i Numbers-dokumenter

  1. Etter at du har åpnet regnearket i Numbers, velger du Skriv ut i Fil-menyen. Deretter åpnes en forhåndsvisning der du ser hvordan det første arket kommer til å se ut når du skriver det ut. Et regneark kan inneholde flere sider.
  2. Hvis regnearket ditt består av flere ark, klikker du på den aktuelle fanen øverst i forhåndsvisningen for å redigere topp- og bunnteksten i dette arket. Hvert enkelt ark kan ha unik topp- og bunntekst.
  3. For å redigere topp- eller bunnteksten i et ark flytter du markøren til toppen eller bunnen av arket til du ser tre felter. Deretter klikker du på det aktuelle feltet og skriver inn topp- eller bunnteksten. Det er enklere å redigere innholdet i topp- og bunntekst hvis du først klikker på Zoom-lokalmenyen på verktøylinjen og velger zoomnivået du ønsker.
  4. Hvis du vil videreføre sidenumrene fra det forrige arket, velger du «Fortsett fra forrige ark». Som standard plasseres sidenumrene i midten av bunnteksten i regnearket. 
  5. For å fjerne sidenumre klikker du på bunnteksten, velger sidenummeret og trykker deretter på slettetasten på tastaturet. 
  6. For å skrive ut regnearket klikker du på Skriv ut nederst i sidepanelet. 
  7. Hvis du vil gå ut av Utskriftsoppsett-skjermen uten å skrive ut, klikker du på Ferdig i inspektøren.

Endringer du gjør i topp- og bunntekst, lagres sammen med regnearket.

Publiseringsdato: