Bruk AssistiveTouch på iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan bruke AssistiveTouch til å justere volumet, låse skjermen, bruke bevegelser med flere fingre, omstarte enheten eller erstatte knappetrykk med bare en enkelt berøring.

Slå på AssistiveTouch

Når du slår på AssistiveTouch, vises det en knapp på skjermen. Du kan dra den til kanten av skjermen, der den blir værende til du flytter den igjen. Som standard åpnes AssistiveTouch-menyen hvis du trykker én gang på knappen. Hvis du trykker én gang utenfor menyen, lukkes den. 

Du kan slå på AssistiveTouch på flere måter:

 • Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Touch, og velg deretter AssistiveTouch for å slå det på.
 • Bruk «Hei, Siri» til å si «Slå på AssistiveTouch». 
 • Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Tilgjengelighetssnarvei og slå på AssistiveTouch. 

AssistiveTouch kan også legges til på Tilgjengelighetssnarvei for å få rask tilgang fra Kontrollsenter, eller du kan bruke sideknappen eller Hjem-knappen.

Bruke AssistiveTouch i stedet for bevegelser

Få tilgang til menyer og kontroller som krever bevegelser på skjermen, som for eksempel:

 • Kontrollsenter
 • Varslingssenter
 • Spotlight
 • Hjem
 • Appveksler
 • Les opp skjerm

Bruke AssistiveTouch i stedet for å trykke på knapper

Menyen gir tilgang til funksjoner som ellers kontrolleres ved å trykke på fysiske knapper eller ved å bevege enheten. Her er noe av det du kan gjøre:

 • Aktivere Tilgjengelighetssnarvei
 • Låse skjermen
 • Justere volumet
 • Aktivere Siri
 • Omstarte enheten
 • Ta et skjermbilde
 • Simulere at du rister på enheten

Bruke AssistiveTouch til bevegelser med flere fingre

 1. Velg Enhet > Mer fra AssistiveTouch-menyen, og velg deretter Bevegelser.
 2. Velg mellom å bruke to, tre, fire eller fem fingre.

Etter valget vises det flere prikker på skjermen som indikerer hvor de virtuelle fingertuppene berører skjermen. Når du beveger én finger over skjermen eller trykker, kontrolleres alle de virtuelle fingertuppene samtidig. De virtuelle fingertuppene forsvinner automatisk etter et øyeblikk med inaktivitet. 

Tilpasse AssistiveTouch-menyen

Slik endrer du rekkefølgen på, antallet av og innholdet til knappene i menyen:

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Touch, og velg deretter AssistiveTouch.
 2. Velg Tilpass navigering på øverste nivå, og trykk deretter på et symbol for å velge en annen funksjon til denne plassen.
 3. Bruk +- og --knappene for å endre antall knapper som vises i menyen. 

Bruk Tilbakestill-knappen for å slette endringene og gjenopprette standardinnstillingene til menyen.

Bruke egendefinerte handlinger

Slik tilordner du en AssistiveTouch-funksjon til et enkelttrykk, et dobbelttrykk eller et langt trykk:

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Touch, og velg deretter AssistiveTouch.
 2. Under Egendefinerte handlinger-overskriften velger du Enkelttrykk, Dobbelttrykk eller Langt trykk.
 3. Gi bevegelsen en handling fra listen.
 4. Bruk AssistiveTouch-knappen for å gå tilbake til Innstillinger.

Du kan justere hvor lenge handlingene kan utføre et dobbelttrykk, eller hvor lenge knappen må holdes nede for å registrere et langt trykk.

Opprette nye bevegelser

Du kan ta opp egendefinerte trykk og sveip med berøringsskjermen og lagre dem i AssistiveTouch-menyen.

Slik oppretter du en ny bevegelse:

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet, og velg Touch.
 2. Velg AssistiveTouch, og velg deretter Opprett ny bevegelse.
 3. Opptaket starter automatisk når du rører «;», så du kan trykke eller sveipe når du er klar.
 4. Trykk på Stopp når du er ferdig.

Trykk på Spill av for å se bevegelsen du tok opp. Trykk på Ta opp for å ta opp bevegelsen på nytt. Når du er ferdig, trykker du på Lagre for å gi bevegelsen et navn.

Hvis du ikke klarer å utføre en bevegelse med flere fingre ved å bruke flere fingre samtidig, kan du ta opp individuelle bevegelser, så grupperes de sammen etterpå. Du kan for eksempel tegne to horisontale prikker på den øvre halvdelen av skjermen og en halvsirkel nederst på skjermen, og deretter trykker du på Stopp. Når du trykker på Spill av, spilles alle prikkene og linjene av samtidig.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: