Bruk AssistiveTouch på iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan bruke AssistiveTouch til å styre enheten, hjelpe deg med å utføre bevegelser som kniping eller sveip med flere fingrer, eller 3D Touch, og bruke Siri.

Slå på AssistiveTouch

Når du slår AssistiveTouch på, vil du se AssistiveTouch-menyen. Du kan dra den til en av kantene på skjermen og så trykke på menyen for å åpne den. 

Du kan slå på AssistiveTouch på flere måter:

 • Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > AssistiveTouch, og slå på AssistiveTouch.
 • Be Siri om å «Slå på AssistiveTouch». 
 • Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Tilgjengelighetssnarvei og slå på AssistiveTouch. 

Når Tilgjengelighetssnarvei er på, kan du slå AssistiveTouch på eller av fra alle skjermbilder ved å klikke tre ganger på sideknappen på iPhone X eller nyere. Hvis enheten din har en Hjem-knapp, kan du trykke på denne tre ganger. Hvis du vil justere trippelklikkhastigheten på iPhone X eller nyere, kan du gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Sideknapp. For å velge en klikkhastighet trykker du på Standard, Sakte eller Saktest. Hvis enheten din har en Hjem-knapp, kan du gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Hjem-knapp og velge en klikkhastighet.

Når du slår AssistiveTouch på, ser du AssistiveTouch-menyen. 

Du kan dra den til en hvilken som helst kant av skjermen. Trykk på menyen for å åpne den. Hvis du vil lukke AssistiveTouch-menyen, trykker du på den mens den er åpen.


Bruke AssistiveTouch til å styre enheten

Du kan bruke AssistiveTouch til å finne og justere visse innstillinger på enheten, som Volum, Roter skjerm, Lås skjerm og flere. Trykk på AssistiveTouch-menyen og trykk på innstillingen du vil endre.

Hvis enheten din bruker iOS 11 eller tidligere, kan du bruke AssistiveTouch for å slå den av. Følg denne framgangsmåten for å slå av enheten: 

 1. Åpne AssistiveTouch-menyen og trykk på Enhet.
 2. Berør og hold Lås skjerm til «skyv for å slå av» vises.

Du kan også bruke AssistiveTouch for å komme til Hjem-skjermen. Bare åpne AssistiveTouch-menyen og trykk på Hjem. Hvis du vil bruke Siri, åpner du AssistiveTouch-menyen og trykker på Siri. Siri ser du bare på enheter med iOS 5 eller nyere.

Hvis du vil åpne Varslinger, åpner du AssistiveTouch-menyen og trykker på Varslingssenter. Du kommer til Kontrollsenter ved å åpne AssistiveTouch-menyen og trykke på Kontrollsenter. Herfra kan du gjøre ting som å slå Bluetooth på og av, bruke AirPlay og AirDrop, ta bilder og mer.

Bruke 3D Touch med AssistiveTouch

Hvis du har en iPhone 6s eller iPhone 6s Plus, kan du bruke 3D Touch med AssistiveTouch. 3D Touch gir deg snarveier til oppgaver du utfører ofte, som å sende meldinger, e-post og bilder. Når du skal finne 3D Touch, åpner du AssistiveTouch-menyen og trykker på Tilpasset.

Med 3D Touch vil et trykk gi deg en kort kikk på innholdet du viste, som en melding. Enda et trykk gir deg full visning av innholdet.

Slik velger du en 3D Touch-bevegelse:

 1. Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > AssistiveTouch > Tilpass navigering på øverste nivå > 3D Touch-handling. 
 2. Velg handlingen du vil utføre når du bruker 3D Touch på AssistiveTouch-symbolet.

Bruk bevegelser

På iPhone X eller nyere kan du bruke bevegelser for å raskt navigere, gjøre flere oppgaver samtidig, justere innstillinger og få tilgang til det som du gjør mest.

Dra med flere fingre:

 1. Åpne AssistiveTouch-menyen og trykk på Enhet > Mer > Bevegelser. 
 2. Velg antall fingre som er knyttet til bevegelsen du vil gjøre.
 3. Når sirklene vises, sveiper eller drar du i den retningen som bevegelsen krever.
 4. Trykk på menyknappen når du er ferdig.

Knipe:

 1. Åpne AssistiveTouch-menyen og trykk på Favoritter > Knip.
 2. Når knipesirklene vises, flytter du dem hvor som helst på skjermen. 
 3. Dra knipesirklene inn eller ut.
 4. Trykk på menyknappen når du er ferdig. 

Lag dine egne bevegelser på en av disse måtene:

 • Åpne AssistiveTouch-menyen. Trykk på Tilpasset, og velg en tom plassholder for bevegelser   . 
 • Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > AssistiveTouch > Opprett ny bevegelse. Følg deretter veiledningen på skjermen.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: