Bruk AssistiveTouch på Apple Watch

Med AssistiveTouch kan du bruke håndbevegelser til å navigere og bruke Apple Watch.

Dette trenger du

AssistiveTouch er kompatibel med Apple Watch Series 4 og nyere, Apple Watch SE (1. generasjon) og nyere og Apple Watch Ultra. Sørg for at du har den nyeste versjonen av watchOS.

Slik slår du på AssistiveTouch på Apple Watch

 1. Åpne Innstillinger-appen på Apple Watch. 
 2. Trykk på Tilgjengelighet og deretter på AssistiveTouch.
 3. Trykk på AssistiveTouch for å slå den på, etterfulgt av OK for å bekrefte. Eller du kan trykke på Prøv for å se en visuell introduksjon.

Du kan også bruke Siri på Apple Watch for å slå på AssistiveTouch. Eller bruk Apple Watch-appen på iPhone for å slå på og tilpasse alle AssistiveTouch-funksjonene.

Slik bruker du håndbevegelser til å styre Apple Watch

Når du løfter håndleddet, indikerer en blå ring rundt Apple Watch-skjermen at AssistiveTouch er slått på. Du aktiverer AssistiveTouch ved å raskt knytte neven to ganger. Du kan endre fargen på det visuelle signalet under Tilgjengelighet > AssistiveTouch > Farge. Eller du kan slå av det visuelle signalet ved å gå til Tilgjengelighet > AssistiveTouch > Håndbevegelser > Aktiveringsbevegelse.

Etter at du har aktivert AssistiveTouch, vises en fokusring rundt det første elementet på skjermen. Fokusringen indikerer at du kan trykke på elementet via AssistiveTouch.

Med standardhandlingene kan du bevege deg rundt på Apple Watch med disse håndbevegelsene:

 • Gå til neste element: knip (trykk pekefingeren mot tommelen)
 • Gå ett element tilbake: dobbeltknip (trykk pekefingeren to ganger raskt mot tommelen)
 • Trykk på et element: knyttneve (lag en knyttneve)
 • Åpne handlingsmenyen: dobbelt knyttneve (lag en knyttneve to ganger raskt). Handlingsmenyen lar deg utføre en rekke handlinger via AssistiveTouch, for eksempel å rulle, trykke på Digital Crown og mer.

Slik tilpasser du håndbevegelsene i AssistiveTouch

 1. Åpne Innstillinger-appen på Apple Watch eller Apple Watch-appen på iPhone.
 2. Trykk på Tilgjengelighet > AssistiveTouch > Håndbevegelser.
 3. Trykk på en bevegelse etterfulgt av handlingen du vil den skal utløse.

Du kan også tilpasse håndbevegelsen som aktiverer AssistiveTouch. Gå til Tilgjengelighet > AssistiveTouch > Håndbevegelser > Aktiveringsbevegelse.

Slik bruker du Manuell skanning og Autoskanning

Hvis du har slått på Manuell skanning i Innstillinger > Tilgjengelighet > AssistiveTouch > Skannestil, bruker du håndbevegelser til å kontrollere når AssistiveTouch flytter til neste element på skjermen, og når elementer trykkes på.

Hvis du har slått på Autoskanning, hopper Apple Watch automatisk fra element til element.

Du kan bruke disse standardbevegelsene med Autoskanning:

 • Åpne handlingsmenyen: knip
 • Omvendt retning: dobbeltknip
 • Hvis du knytter eller dobbelknytter neven med Autoskanning aktivert, utløser det handlingen du har tilordnet den aktuelle bevegelsen.

Slik bruker du funksjonen Bekreft med AssistiveTouch

Du kan bruke AssistiveTouch til å dobbelttrykke på sideknappen på Apple Watch, for eksempel når du bekrefter en betaling med Apple Pay eller låser opp Macen.

 1. Åpne Innstillinger-appen på Apple Watch.
 2. Trykk på Tilgjengelighet > AssistiveTouch.
 3. Trykk på Bekreft med AssistiveTouch etterfulgt av Fortsett.
 4. Trykk på sideknappen to ganger, og tast inn passordet.
 5. Trykk på sideknappen to ganger igjen for å bekrefte.

Når du har slått på denne funksjonen, kan du bekrefte Apple Pay-betalinger ved hjelp av handlingsmenyen, eller låse opp Macen med dobbelknytting.

Slik beveger du deg rundt på Apple Watch med skjermpekeren

Du kan også bruke AssistiveTouch med skjermpekeren. Skjermpekeren vises som en sirkel på Apple Watch-skjermen, og du kan styre den ved å vippe Apple Watch. Du aktiverer skjermpekeren ved å riste på håndleddet eller bruke handlingsmenyen.

Slik aktiverer du skjermpekeren ved å riste på hånden

 1. Trykk på Innstillinger > Tilgjengelighet > AssistiveTouch > Skjermpeker > Dvelekontroll.
 2. Trykk på Rist for å starte for å slå på funksjonen.
 3. Løft din Apple Watch, og rist deretter på hånden for å få skjermpekeren til å dukke opp.

Slik aktiverer du skjermpekeren ved hjelp av handlingsmenyen

 1. Åpne handlingsmenyen med den innstilte håndbevegelsen. Standardbevegelsen er en dobbelt knyttneve.
 2. Gå fremover i handlingsmenyen ved å bruke standard knipebevegelse til Interaksjon er valgt, og trykk deretter på den ved å knytte neven.
 3. Trykk på Skjermpeker.

Når du flytter skjermpekeren og pekeren er plassert over et element, kan du bruke en håndbevegelse for å trykke på elementet. Eventuelt kan du tillate at skjermpekeren automatisk velger elementet etter en angitt tidsintervall. Du kan også konfigurere skjermpekeren til å vise handlingsmenyen når den velger et element på skjermen.

Skjermpekeren kan hjelpe deg med å sveipe på Apple Watch-skjermen med aktive kanter. Når du holder skjermpekeren nær en av skjermkantene, blir det sveipet den veien. Du kan tilpasse disse aktive kantene under Tilgjengelighet > AssistiveTouch > Skjermpeker.

Slik bruker du handlingsmenyen til AssistiveTouch

Handlingsmenyen er en liste over elementer du kan trykke på for å utføre handlinger i alle områder av Apple Watch. Handlingsmenyen er kontekstbevisst, så den endres for å vise relevante handlinger basert på hvordan du bruker Apple Watch.

For å bruke handlingsmenyen utfører du håndbevegelsen som er knyttet til den (standard er en dobbel knyttenevebevegelse). Bruk deretter bevegelser for å gå frem eller tilbake i listen over elementer og for å trykke på et element.

For å tilpasse handlingsmenyen til AssistiveTouch trykker du på Innstillinger > Tilgjengelighet > AssistiveTouch > Tilpass meny. Derfra kan du

 • Trykke på Legg til handling under Favoritter og trykke deretter på en handling du vil vise i handlingsmenyen ved siden av standardelementene.
 • Velge hvor du vil at handlingsmenyen skal vises
 • Slå på en større meny

Slik bruker du Autorull i handlingsmenyen

Med Autorull kan du bruke håndbevegelser til å utføre handlinger som å vri på klokkens Digital Crown eller sveipe opp og ned på skjermen.

 1. Åpne handlingsmenyen med den innstilte håndbevegelsen. Standardbevegelsen er en dobbelt knyttneve.
 2. Gå fremover i handlingsmenyen ved å bruke standard knipebevegelse til Autorull er valgt, og trykk deretter på den ved å knytte neven.
 3. Bruk knipebevegelsen for å gå gjennom alternativene for Autorull, og knytt deretter neven for å velge et.

Autorull-handlinger er kontekstbevisste og vil tilpasse seg det som er på skjermen. Hvis du for eksempel bruker en app med lydavspilling, styrer du volumet ved å velge Digital Crown. Når du bruker Autorull, blir det vist instruksjoner på skjermen for å hjelpe deg med funksjonen.

Slik bruker du hurtighandlinger når du mottar varsler

Hurtighandlinger hjelper deg med å svare når Apple Watch viser et varsel. For eksempel får du en melding om at du kan bruke en dobbelt knyttneve for å svare på et anrop. Du kan også bruke hurtighandlinger til å slumre en alarm eller stoppe en tidtaker. For å avvise hurtighandlingen gjør du bevegelsen dobbeltknip.

For å slå på eller av hurtighandlinger går du til Innstillinger > Tilgjengelighet > AssistiveTouch > Håndbevegelser > Hurtighandlinger.

Publiseringsdato: