Om Tilgjengelighetssnarvei for iPhone, iPad og iPod touch

Les om hvordan du legger til VoiceOver, berøringshjelpemiddel, Begrenset tilgang med mer i Kontrollsenter, slik at du får enkel tilgang til disse funksjonene, og hvordan du bruker trippelklikk for å få rask tilgang til ofte brukte tilgjengelighetsfunksjoner.

Bruk sideknappen

Hvis du har iPhone X eller nyere, har du en sideknapp i stedet for en Hjem-knapp. Følg denne fremgangsmåten:

 • Slik angir du en Tilgjengelighetssnarvei: Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Tilgjengelighetssnarvei. Deretter velger du funksjonene du bruker mest.
 • Slik bruker du tilgjengelighetssnarveier: Trippelklikk på sideknappen.
 • Slik reduserer du hastigheten som kreves for å dobbeltklikke eller trippelklikke på sideknappen: Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Sideknapp.

Bruk Hjem-knappen

 • Slik angir du en Tilgjengelighetssnarvei: Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Tilgjengelighetssnarvei. Deretter velger du funksjonene du bruker mest.
 • Slik bruker du tilgjengelighetssnarveier: Trippelklikk på Hjem-knappen.
 • Slik reduserer du hastigheten som kreves for å dobbeltklikke eller trippelklikke på Hjem-knappen: Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Hjem-knapp.

Bruk Kontrollsenter

 • Slik tilpasser du Kontrollsenter: Gå til Innstillinger > Kontrollsenter > Tilpass kontroller. Deretter trykker du ved siden av tilgjengelighetsfunksjoner, for eksempel Tilgjengelighetssnarveier, Lupe, Høreapparater, Trykktilpasning og Begrenset tilgang.
 • Slik aktiverer du funksjoner fra Kontrollsenter: Åpne Kontrollsenter, og trykk deretter på tilgjengelighetsfunksjonen.

Du kan også bruke iTunes til å administrere Tilgjengelighetsfunksjoner på enheten. Følg denne fremgangsmåten:

 1. Koble iPhone, iPad eller iPod touch til en datamaskin som har iTunes installert.
 2. Velg din enhet i iTunes.
 3. Klikk på Konfigurer tilgjengelighet under Valg nederst på Oversikt-panelet.
 4. Marker funksjonene du vil bruke, og klikk på OK.

Hvis du vil finne ut mer om tilgjengelighetsfunksjonene og hvordan du bruker dem, kan du se i Tilgjengelighet-delen av brukerhåndboken for iOS-enheten din.

 

Publiseringsdato: