Om Tilgjengelighetssnarvei for iPhone, iPad og iPod touch

Les om hvordan du legger til VoiceOver, berøringshjelpemiddel, Begrenset tilgang med mer i Kontrollsenter, slik at du får enkel tilgang til disse funksjonene, og hvordan du bruker trippelklikk for å få rask tilgang til ofte brukte tilgjengelighetsfunksjoner.

Bruk sideknappen

Hvis du har iPhone X eller nyere, har du en sideknapp i stedet for en Hjem-knapp. Følg denne fremgangsmåten:

  • Slik setter du opp Tilgjengelighetssnarvei: Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Tilgjengelighetssnarvei, og velg funksjonene du bruker mest.
  • Slik bruker du tilgjengelighetssnarveier: Trippelklikk på sideknappen.
  • Slik senker du dobbeltklikk- eller trippelklikk-hastigheten for sideknappen: Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Sideknapp, og endre innstillingen.

Bruk Hjem-knappen

  • Slik setter du opp Tilgjengelighetssnarvei: Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Tilgjengelighetssnarvei, og velg funksjonene du bruker mest.
  • Slik bruker du tilgjengelighetssnarveier: Trippelklikk på Hjem-knappen.
  • Slik senker du dobbeltklikk- eller trippelklikk-hastigheten for Hjem-knappen: Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Hjem-knapp, og endre innstillingen.

Bruk Kontrollsenter

  • Slik tilpasser du Kontrollsenter: Gå til Innstillinger > Kontrollsenter > Tilpass kontroller, og trykk ved siden av tilgjengelighetsfunksjoner som Tilgjengelighetssnarveier, Forstørrelsesglass, Høreapparater og Begrenset tilgang.
  • Slik aktiverer du funksjoner fra Kontrollsenter: Åpne Kontrollsenter, og trykk deretter på tilgjengelighetsfunksjonen.
Publiseringsdato: