Slik bruker du en pekeenhet med AssistiveTouch på iPhone, iPad eller iPod touch

Finn ut hvordan du kobler til en mus med ledning, en styreflate eller en Bluetooth-hjelpeenhet for å styre en peker på skjermen på iPhone, iPad eller iPod touch.

Slik kobler du til pekeren

Koble til musen med ledning, styreflaten eller Bluetooth-enheten ved å bruke en Lightning- eller USB-C-port. Hvis du bruker USB-A-enheter, trenger du en adapter.

Slik kobler du til en Bluetooth-enhet:

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet, og velg Touch.
 2. Velg AssistiveTouch > Enheter, og velg deretter Bluetooth.
 3. Velg enheten på listen.

Slik bruker du pekeren

Du kan bruke en peker til å klikke på symboler på skjermen som du ellers ville ha trykket på, eller du kan bruke den til å navigere på AssistiveTouch-menyen. Hvis du vil bruke en inndataknapp til å vise og skjule menyen, går du til Innstillinger > Tilgjengelighet > Touch > AssistiveTouch. Deretter velger du Vis alltid menyen. 

Med pekeren tilkoblet slår du på AssistiveTouch. Du ser en grå, sirkelformet peker samt AssistiveTouch-knappen på skjermen. 

Justere farge, størrelse eller tid før automatisk skjuling

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet, og velg Touch.
 2. Velg AssistiveTouch og deretter Pekerstil.

Pekeren beveger seg når du beveger inndataenheten.

Justere hastigheten

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet, og velg Touch.
 2. Velg AssistiveTouch, og juster innstillingen.

Endre knappetilordningene

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet, og velg Touch.
 2. Velg AssistiveTouch > Enheter, og trykk på navnet på enheten du bruker.
 3. Bruk nedtrekkmenyene for å velge foretrukne handlinger for hver inndataknapp.

Slik tilpasser du innstillingene

Du kan konfigurere muligheten til å dra elementer uten å holde inne en knapp på inndataenheten ved å slå på Dralås-funksjonen. Dette lar deg holde inne inndatatasten til elementet er klart til å dras. Du kan deretter bevege det til en annen plassering uten at du må fortsette å holde inne knappen. Hvis du klikker på nytt, slippes det dralåste elementet.

Hvis du bruker Zoom sammen med AssistiveTouch, kan du endre hvordan det innzoomede området reagerer på pekerplasseringen. Bare gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Touch > AssistiveTouch, og velg Zoompanorering. Du har disse alternativene når du slår på Zoompanorering:

 • Kontinuerlig: Når skjermen er innzoomet, beveger den seg kontinuerlig sammen med pekeren.
 • Midtstilt: Når skjermen er innzoomet, beveger skjermbildet seg når pekeren er på eller i nærheten av skjermkanten.
 • Kanter: Når skjermen er innzoomet, beveger skjermbildet pekeren når den kommer borti kanten. 

Med Pause-alternativene kan du utføre handlinger med pekeren uten å trykke fysisk på knapper. Pause har innstillinger for bevegelsestoleranse og hvor lang tid som skal gå før en merkingshandling utføres. Når Pause er påslått, vises alltid skjermtastaturet.

Slik bruker du et tastatur til å styre pekeren

Hvis du bruker et tastatur til å styre pekeren, må du slå på Musetaster-funksjonen. Følg disse trinnene:

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet, og velg Touch. 
 2. Velg AssistiveTouch og deretter Musetaster.

På denne skjermen kan du slå på Musetaster ved å trykke fem ganger på Tilvalg-tasten. Du kan også angi innstillinger for startforsinkelse og maksimumshastighet for å bestemme hvordan pekeren skal bevege seg når den styres med tastaturtaster.

Hvis du vil skrive på skjermtastaturet ved bruk av Musetaster, eller med pekeren mens et tastatur er tilkoblet, må du slå på Vis skjermtastatur i Innstillinger > Tilgjengelighet > Touch > AssistiveTouch.

Publiseringsdato: