Bruke Begrenset tilgang med iPhone, iPad og iPod touch

Begrenset tilgang begrenser enheten din til en enkelt app og lar deg styre hvilke funksjoner som er tilgjengelige. Du kan slå på Begrenset tilgang når du lar et barn bruke enheten din, eller du kan gjøre det når utilsiktede bevegelser kan forstyrre deg.

 

Konfigurere Begrenset tilgang

  1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet, og slå på Begrenset tilgang.
  2. Trykk på Kodeinnstillinger, og trykk deretter på Angi kode for Begrenset tilgang.
  3. Tast inn en kode, og tast den deretter inn på nytt. Herfra kan du også slå på Face ID eller Touch ID som en måte for å avslutte en Begrenset tilgang-økt på.


Starte en Begrenset tilgang-økt

  1. Åpne den aktuelle appen. 
  2. På iPhone X eller nyere trippeltrykker du på sideknappen. På iPhone 8 eller eldre trippeltrykker du på Hjem-knappen.
  3. Hvis du ønsker at deler av skjermen skal slutte å reagere på berøringer, bruker du én finger for å lage en sirkel rundt disse områdene. Du kan flytte på eller endre størrelse på sirkelen, eller du kan trykke på X for å fjerne den.
  4. Trykk på Begrenset tilgang og deretter på Start.

Du kan også starte en Begrenset tilgang-økt med Siri* ved å åpne appen du ønsker og deretter si «Slå på Begrenset tilgang» til Siri. 

*Hvilke funksjoner Siri har, kan variere etter land eller region.

Kontrollere hvilke funksjoner som er tilgjengelige

  1. For å slå av funksjoner eller angi en tidsbegrensning trippeltrykker du på side- eller Hjem-knappen, og deretter trykker du på Alternativer. Hvis du ikke ser Alternativer, trippeltrykker du på side- eller Hjem-knappen igjen og taster inn koden din.
  2. Slå på alternativene du ønsker, og trykk deretter på Ferdig.

Dvale/våkne-knapp
Slå av dette for å slå av Dvale/våkne-knappen på enheten.

Volumknapper
Slå av dette for å slå av volumknappene på enheten.

Bevegelse
Slå av dette for å begrense hvordan enheten reagerer på bevegelser. Dette kan for eksempel være aktuelt hvis du ikke vil at skjermen skal reagere når du rister enheten, eller hvis du vil at skjermen ikke skal rotere uansett hvordan du holder enheten.

Tastaturer
Slå av dette for å slå av tastaturet så det ikke vises.

Berøring
Slå av dette hvis du vil at enheten skal ignorere skjermberøringer.

Slå opp i ordbok
Slå på dette for å bruke Slå opp-funksjonen når du merker tekst.

Tidsbegrensning
Slå på dette for å velge en tidsbegrensning for Begrenset tilgang-økten.

Avslutte en Begrenset tilgang-økt

Trippeltrykk på side- eller Hjem-knappen, tast inn Begrenset tilgang-koden og trykk på Avslutt. Eller hvis du har slått på Touch ID eller Face ID for Begrenset tilgang, dobbelttrykker du på side- eller Hjem-knappen.

 

Publiseringsdato: