Bruke Begrenset tilgang med iPhone, iPad og iPod touch

Med Begrenset tilgang begrenses iOS-enheten til én enkelt app, og det gjør det mulig for deg å kontrollere hvilke funksjoner som skal være tilgjengelige. Du kan slå på Begrenset tilgang når du lar et barn bruke enheten din, eller du kan gjøre det når utilsiktede bevegelser kan forstyrre deg.

 

Konfigurere Begrenset tilgang

  1. Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Begrenset tilgang.
  2. Slå på Begrenset tilgang.
  3. Trykk på Kodeinnstillinger, og trykk deretter på Angi kode for Begrenset tilgang.
  4. Skriv inn en sikkerhetskode, og skriv den deretter inn på nytt. Herfra kan du også slå på Face ID eller Touch ID som en måte for å avslutte en Begrenset tilgang-økt på.


Starte en Begrenset tilgang-økt

  1. Åpne appen du ønsker, og trykk deretter tre ganger på Hjem-knappen. Hvis du har iPhone X, trykker du tre ganger på sideknappen. 
  2. Hvis du ønsker at deler av skjermen skal slutte å reagere på berøringer, bruker du én finger for å lage en sirkel rundt disse områdene. Du kan flytte på eller endre størrelse på sirkelen, eller du kan trykke på X for å fjerne den.
  3. Trykk på Start. 

Du kan også starte en Begrenset tilgang-økt med Siri* ved å åpne appen du ønsker og deretter si «Slå på Begrenset tilgang» til Siri. 

*Hvilke funksjoner Siri har, kan variere etter land eller region.

Kontrollere hvilke funksjoner som er tilgjengelige

  1. For å slå av funksjoner eller angi en tidsgrense kan du trykke tre ganger på Hjem- eller sideknappen, og deretter trykker du på Valg. Hvis du ikke ser Valg, trykker du tre ganger på Hjem- eller sideknappen på nytt og angir sikkerhetskoden din.
  2. Slå på alternativene du ønsker, og trykk deretter på Ferdig.


Dvale/våkne-knapp: For å slå av Dvale/våkne-knappen på enheten din slår du av denne.


Volumknapper: For å slå av volumknappene på enheten din slår du av dette.


Bevegelse: For å begrense hvordan enheten din reagerer på bevegelse slår du av dette. Dette kan for eksempel være aktuelt hvis du ikke vil at skjermen skal reagere når du rister enheten, eller hvis du vil at skjermen ikke skal rotere uansett hvordan du holder enheten.


Tastaturer: For å slå av tastaturet slik at det ikke vises slår du av dette.


Berøring: Hvis du vil at enheten skal ignorere skjermberøringer, slår du av dette.


Søk i ordbok: For å bruke Slå opp-funksjonen når du markerer tekst kan du slå på dette.


Tidsgrense: For å velge en tidsgrense for en Begrenset tilgang-økt slår du på dette.

 

      

   

Avslutte en Begrenset tilgang-økt

Trykk tre ganger på Hjem-knappen eller sideknappen, skriv inn Begrenset tilgang-sikkerhetskoden, og trykk deretter på Slutt. Eller hvis du slo på Touch ID eller Face ID for Begrenset tilgang, dobbeltklikker du på Hjem- eller sideknappen.

 

Publiseringsdato: