Om mobildatanettverk

Les mer om GSM-, CDMA- og LTE-mobildatanettverk.

Hvis du ikke har et Wi-Fi-nettverk tilgjengelig, kan du bruke et mobildatanettverk til å koble deg til Internett på iPhone og iPad (Wi-Fi + Cellular). 

Velg den aktuelle mobildatateknologien nedenfor for å lese mer om mobildatanettverkets egenskaper og funksjoner, inkludert:

  • Nettverkstyper
  • Statuslinjesymboler
  • Om samtidig tale og data støttes på iPhone

GSM-nettverk

GSM-nettverk støtter samtidig tale og data på iPhone ved bruk av UMTS-tilkobling.

Mobilnettverk Statussymbol Samtidig
tale/data
Merknader
UMTS 4G Ja Vises når du er koblet til AT&Ts eller T-Mobiles høyhastighetsnettverk i USA.
UMTS 3G Ja  
EDGE E Nei Er kanskje ikke tilgjengelig for å motta samtaler mens data overføres via mobilnettverket.*
GPRS ° Nei
* Hvis du ikke kan motta samtalen, går den umiddelbart til talepostkassen.

CDMA-nettverk

CDMA-nettverk støtter ikke samtidig tale og data på iPhone

Mobilnettverk Statussymbol Samtidig
tale/data
Merknader
EV-DO 3G Nei Kan motta samtaler samtidig som data overføres via mobilnettverket.
1xRTT 1x Nei Er kanskje ikke tilgjengelig for å motta samtaler mens data overføres via mobilnettverket.*
* Hvis du ikke kan motta samtalen, går den umiddelbart til talepostkassen.

LTE-nettverk

Du kan bruke LTE med LTE-operatører som støttes, på iPhone 5 eller nyere og iPad (3. generasjon) Wi-Fi + Cellular eller nyere. Les mer om operatørstøtte og funksjoner på iPhone.

Mobilnettverk Statussymbol Samtidig
tale/data
Merknader
LTE LTE Ja  
4G 4G Ja 4G kan også indikere en UMTS-forbindelse i enkelte GSM-nettverk, inkludert AT&T og T-Mobiles høyhastighetsnettverk i USA. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte operatøren.
Samtidig tale og LTE-data er tilgjengelig ved bruk av VoLTE. Hvis operatøren eller nettverket ikke støtter VoLTE, bruker iPhone kanskje 3G til data under talesamtaler. Kontakt operatøren angående informasjon om samtidig tale og data.

Les mer

Du trenger et aktivt telefon- eller dataabonnement for å bruke mobildata. Ta kontakt med mobiloperatøren for å få mer informasjon.

Mobildata er kanskje ikke tilgjengelig alle steder, og nettverkshastigheten og tilkoblingsmulighetene kan variere. Ta kontakt med operatøren angående nettverksdekning i det aktuelle området. Les mer om operatørstøtte og -funksjoner for iPhone.

Når du er utenfor operatørens nettverk, vil du kanskje kunne få tilgang til Internett ved bruk av en annen mobiloperatør. Hvis du vil bruke en annen operatørs nettverk, går du til Innstillinger > Mobilnett og slår på Dataroaming. Roamingkostnader kan påløpe. På at Dataroaming er slått av for å unngå dataroamingkostnader. Ta kontakt med mobiloperatøren for å få mer informasjon.

Når du bruker et mobildatanettverk som ikke støtter samtidig tale og data, vil innkommende eller utgående samtaler avbryte mobildataoverføringer inntil samtalen avsluttes. Dette påvirker ikke Wi-Fi-nettverkskommunikasjon.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: