Bruk en SIM-PIN-kode på iPhone eller iPad

Når du låser SIM-kortet med en PIN-kode (personlig ID-nummer), må man oppgi identifiseringskoden for å ta telefonsamtaler og bruke mobildata.

For å hindre at andre bruker SIM-kortet til telefonsamtaler eller mobildata, kan du bruke en SIM-PIN-kode. Da blir SIM-kortet automatisk låst hver gang du starter enheten på nytt eller tar ut SIM-kortet, og du vil se «Låst SIM-kort» på statuslinjen. 

Ikke prøv å gjette SIM-PIN-koden din. Hvis du gjetter feil, kan SIM-kortet ditt bli permanent låst. I så fall vil du trenge et nytt SIM-kort.

Slå SIM-PIN-koden på eller av

  1. Hvis du har en iPhone, går du til Innstillinger > Telefon > SIM-PIN-kode. Hvis du har en iPad, går du til Innstillinger > Mobildata > SIM-PIN-kode.
  2. Slå på SIM-PIN-koden eller slå den av.
  3. Skriv inn SIM-PIN-koden hvis du blir bedt om det. Hvis du har aldri brukt en SIM-PIN-kode før, skriver du inn standard-SIM-PIN-koden fra mobiloperatøren. Hvis du ikke kan standard-SIM-PIN-koden, må du ikke prøve å gjette den. Sjekk kundeservicesiden til operatøren eller dokumentasjonen som fulgte med mobilabonnementet. Du kan også kontakte operatøren.
  4. Trykk på Ferdig.

Hvis du har glemt eller ikke kan SIM-PIN-koden

Prøv aldri å gjette en SIM-PIN-kode eller PUK-kode.* Hvis du gjetter feil, kan SIM-kortet ditt bli permanent låst, og da vil du trenge et nytt SIM-kort. Hvis enheten din spør etter en PIN eller kode du ikke kan, gjør du følgende:

  1. Kontakt operatøren du fikk SIM-kortet fra. Hvis du ikke er sikker på hvilken operatør du skal ringe, tar du ut SIM-kortet og ser etter operatørens navn eller logo der.
  2. Spør operatøren din om hjelp med å låse opp SIM-kortet ditt ved hjelp av standard-SIM-PIN-koden eller PUK-koden. 
  3. Hvis du ikke kan bruke SIM-PIN-koden eller PUK-koden til å låse opp SIM-kortet, eller hvis du får varselmeldingen «PUK oppbrukt», ber du om å få et nytt SIM-kort.

*Hvis du har skrevet inn feil SIM-PIN-kode for mange ganger, er det mulig at mobiloperatøren kan gi deg en Personal Unlocking Key (PUK).

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: