Bruk en SIM-PIN-kode for iPhone eller iPad

Lås SIM-kortet ditt med en PIN-kode (Personal Identification Number) for å kreve en identifiseringskode for telefonsamtaler og mobildatabruk.

For å hindre at andre bruker SIM-kortet ditt til telefonsamtaler eller mobildata kan du bruke en SIM-PIN-kode. Da låses SIM-kortet automatisk hver gang du omstarter enheten eller fjerner SIM-kortet, og det står «Låst SIM-kort» i statuslinjen. 

Du må ikke prøve å gjette deg frem til SIM-PIN-koden. Hvis du gjetter feil, kan SIM-kortet låses permanent, noe som betyr at du trenger et nytt SIM-kort.

Slå SIM-PIN-koden av eller på

  1. Hvis du har iPhone, går du til Innstillinger > Mobilnett > SIM-PIN-kode. Hvis du har iPad, går du til Innstillinger > Mobildata > SIM-PIN-kode.
  2. Slå SIM-PIN-koden av eller på.
  3. Hvis du blir bedt om det, angir du SIM-PIN-koden. Hvis du aldri har brukt en SIM-PIN-kode før, angir du standardkoden fra operatøren din. Hvis du ikke kjenner til standard-SIM-PIN-koden, må du ikke prøve å gjette deg frem til den. Sjekk operatørens kundestøtteside eller dokumentene som fulgte med abonnementet ditt. Eller du kan kontakte operatøren.
  4. Trykk på Ferdig.

Hvis du har glemt eller ikke kjenner til SIM-PIN-koden

Du må aldri prøve å gjette deg frem til en SIM-PIN-kode eller PUK-kode.* Hvis du gjetter feil, kan SIM-kortet bli låst permanent, og da trenger du et nytt SIM-kort. Hvis enheten ber om en PIN-kode eller annen kode som du ikke kan, kan du gjøre følgende:

  1. Kontakt operatøren som ga deg SIM-kortet. Hvis du ikke er sikker på hvilken operatør du skal ringe, tar du ut iPhone SIM-kortet eller iPad SIM-kortet og ser etter operatørens navn eller logo.
  2. Spør operatøren om hjelp til å låse opp SIM-kortet ved hjelp av standard-SIM-PIN-koden eller PUK-koden. 
  3. Hvis du ikke kan låse opp SIM-kortet med SIM-PIN-koden eller PUK-koden, eller hvis du får varslingen «PUK oppbrukt», må du be om et nytt SIM-kort.

*Hvis du angir feil SIM-PIN-kode for mange ganger, kan du muligens få en Personal Unlocking Key (PUK-kode) fra operatøren.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: