iOS: Om SIM-kortets PIN-kode

Du kan låse SIM-kortet slik at det ikke kan brukes uten PIN-kode.

Du kan bruke en PIN-kode for å hindre tilgang til mobildatanettverk. Når du skal bruke mobildata, må du oppgi PIN-koden hver gang du bytter SIM-kort eller omstarter iPhone eller iPad (Wi-Fi + Cellular-modeller).

SIM-kort låst

Merk: Denne informasjonen gjelder bare for enheter som bruker SIM-kort.

Du kan aktivere, deaktivere eller endre SIM-kortets PIN-kode på følgende steder:

  • iPhone: Innstillinger > Telefon > SIM-PIN-kode
  • iPad (Wi-Fi + Cellular-modeller): Innstillinger > Mobildata > SIM PIN-kode

Merk: Enkelte operatører tilbyr SIM-kort med en standard-PIN-kode ferdig aktivert. Kontakt operatøren for å finne ut hva standard-PIN-koden din er.

PUK-kode

Hvis du skriver PIN-koden feil tre ganger, er det mulig at du må oppgi en PUK-kode (PUK = Personal Unlocking Key), slik at du får aktivert SIM-kortet igjen. Se dokumentasjonen til SIM-kortet eller ta kontakt med operatøren.

Merk: Hvis du oppgir feil PUK-kode for mange ganger, vil SIM-kortet bli sperret for godt. Hvis det skjer, må du ta kontakt med operatøren for å få et nytt SIM-kort.

Gjenoppretting

Når du gjenoppretter enheten, må du låse opp SIM-kortet for å fullføre gjenopprettingsprosessen. Enheten og iTunes viser følgende melding for å varsle deg:

Låst SIM på telefon

SIM-kortet som er satt inn i denne iPhone er låst med PIN-kode

Slik fullfører du gjenopprettingsprosessen:

  1. Koble enheten fra datamaskinen.
  2. Trykk på Lås opp på enheten.
  3. Oppgi PIN-koden for å låse opp SIM-kortet.
  4. Koble enheten til datamaskinen igjen.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Sist endret: