Bruk en SIM-PIN-kode for iPhone eller iPad

Lås SIM-kortet ditt med en PIN-kode (Personal Identification Number) for å kreve en identifiseringskode for telefonsamtaler og mobildatabruk.

For å hindre at andre bruker SIM-kortet ditt til telefonsamtaler eller mobildata kan du bruke en SIM-PIN-kode. Da låses SIM-kortet automatisk hver gang du omstarter enheten eller fjerner SIM-kortet, og det står «Låst SIM-kort» i statuslinjen. 

Du må ikke prøve å gjette deg frem til SIM-PIN-koden. Hvis du gjetter feil, kan SIM-kortet låses permanent, noe som betyr at du trenger et nytt SIM-kort.

Slå SIM-PIN-koden av eller på

  1. Hvis du har iPhone, går du til Innstillinger > Mobilnett > SIM-PIN-kode. Hvis du har iPad, går du til Innstillinger > Mobildata > SIM-PIN-kode.
  2. Slå SIM-PIN-koden av eller på.
  3. Hvis du blir bedt om det, angir du SIM-PIN-koden. Hvis du aldri har brukt en SIM-PIN-kode før, angir du standardkoden fra operatøren din. Hvis du ikke kjenner til standard-SIM-PIN-koden, må du ikke prøve å gjette deg frem til den. Sjekk operatørens kundestøtteside eller dokumentene som fulgte med abonnementet ditt. Eller du kan kontakte operatøren.
  4. Trykk på Ferdig.

Hvis du har glemt eller ikke kjenner til SIM-PIN-koden

Du må aldri prøve å gjette deg frem til en SIM-PIN-kode eller PUK-kode.* Hvis du gjetter feil, kan SIM-kortet låses permanent, og da trenger du et nytt SIM-kort. Hvis enheten ber om en PIN-kode eller kode som du ikke kjenner til, kan du gjøre følgende:

  1. Kontakt operatøren som ga deg SIM-kortet. Hvis du ikke er sikker på hvilken operatør du skal ringe, tar du ut SIM-kortet og ser etter operatørens navn eller logo der.
  2. Spør operatøren om hjelp til å låse opp SIM-kortet ved hjelp av standard-SIM-PIN-koden eller PUK-koden. 
  3. Hvis du ikke kan låse opp SIM-kortet med SIM-PIN-koden eller PUK-koden, eller hvis du får varslingen «PUK oppbrukt», må du be om et nytt SIM-kort.

*Hvis du angir feil SIM-PIN-kode for mange ganger, kan du muligens få en Personal Unlocking Key (PUK)-kode fra operatøren.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: