Hvis det innebygde kameraet på Macen ikke fungerer

Finn ut hva du skal gjøre hvis det innebygde kameraet ikke aktiveres eller vises i et program på Macen

Oppdater programvaren

Sørg for at programvaren er oppdatert.

Kontroller Skjermtid-innstillingene

Hvis Macen har macOS Catalina eller nyere og du bruker Skjermtid, må du sørge for at kameraet er slått på, og at programmer som bruker kameraet, har tid igjen.

  1. Velg Apple-menyen  > Systeminnstillinger (eller Systemvalg), og klikk på Skjermtid.

  2. Klikk på Innhold og personvern, og klikk deretter på Appbegrensninger (eller Apper).

  3. Kontroller at avkrysningsruten for Kamera er valgt.

  4. Klikk på Appgrenser. Hvis du trenger å bruke kameraet med et program på listen, må du kontrollere at programmet er avslått eller ikke valgt.

Gi programmer tillatelse

Hvis Macen bruker macOS Mojave eller nyere, velger du hvilke programmer som kan bruke det innebygde kameraet:

  1. Velg Apple-menyen  > Systeminnstillinger (eller Systemvalg), og klikk deretter på Sikkerhet og personvern.

  2. Klikk på Personvern og sikkerhet (eller Personvern), og klikk deretter på Kamera.

  3. Slå på alle programmer du vil bruke kameraet i. Du kan bli bedt om å avslutte og åpne et program på nytt før det kan bruke kameraet.

Start Macen på nytt, eller tilbakestill SMC-en (systemadministreringskontrollen)

Hvis du har en Mac med Apple-chip, starter du maskinen på nytt. Hvis du har en Intel-basert Mac, tilbakestiller du SMC-en (systemadministreringskontrollen).

Sjekk indikatorlampen til kameraet

Hvis indikatorlampen ved siden av kameraet blinker grønt på en bærbar Mac, kontakter du Apple.

Finn ut mer

Hvis du fremdeles ikke får brukt det innebygde kameraet på Macen, kontakter du Apple.

Hvis du ikke kan koble til FaceTime, kan du lese om hva du kan gjøre hvis FaceTime ikke fungerer på Macen.

Publiseringsdato: