Slik tilbakestiller du SMC på Macen

Tilbakestilling av SMC (systemadministreringskontroll) kan løse visse problemer relatert til strøm, batteri, vifter og andre funksjoner.

Denne artikkelen gjelder bare for Macer med Intel-prosessor.

Tilbakestill SMC på datamaskiner som har T2-brikken

Hvis Macen din har Apple T2-sikkerherhetsbrikken, følger du denne fremgangsmåten. Hvis du trenger hjelp, kan du kontakte Apple-kundestøtte

Bærbare datamaskiner med T2-brikken

Prøv denne fremgangsmåten før du tilbakestiller SMC:

 1. Slå av Macen.
 2. Trykk og hold inne av/på-knappen i 10 sekunder, og slipp deretter knappen.
 3. Vent noen sekunder, og trykk deretter på av/på-knappen for å slå på Macen.

Hvis problemet vedvarer, følger du denne fremgangsmåten for å tilbakestille SMC:

 1. Slå av Macen.
 2. På det innebygde tastaturet trykker du og holder nede alle disse tastene. Macen kan slå seg på.
  • Kontroll  på venstre side av tastaturet
  • Tilvalg (Alt)  på venstre side av tastaturet
  • Skift  på høyre side av tastaturet
 3. Fortsett å holde alle tre tastene i 7 sekunder, og trykk deretter på og hold inne av/på-knappen også. Hvis Macen er på, slås den av mens du holder tastene nede.
 4. Fortsett å holde alle de fire tastene inne i 7 sekunder til, så slipper du dem.
 5. Vent i noen sekunder, og trykk deretter på av/på-knappen for å slå på Macen.

Stasjonære datamaskiner med T2-brikken

 1. Slå av Macen, og dra deretter ut strømkabelen.
 2. Vent i 15 sekunder før du setter inn strømkabelen igjen.
 3. Vent i 5 sekunder, og trykk deretter på av/på-knappen for å slå på Macen.

 


Tilbakestill SMC på andre datamaskiner

Hvis Macen din ikke har Apple T2-sikkerhetsbrikken, følger du denne fremgangsmåten. Hvis du trenger hjelp, kan du kontakte Apple-kundestøtte

Bærbare datamaskiner med et batteri som ikke kan tas ut

Dette gjelder for MacBook Pro-modeller fra midten av 2009 til 2017, MacBook Air-modeller fra 2017 eller tidligere, og alle MacBook-modeller unntatt MacBook (13-tommers, midten av 2009).

 1. Slå av Macen.
 2. Trykk og hold inne alle disse tastene på det innebygde tastaturet:
  • Skift  på venstre side av tastaturet
  • Kontroll  på venstre side av tastaturet
  • Tilvalg (Alt)  på venstre side av tastaturet
 3. Mens du holder inne alle disse tre tastene, trykker du på og holder nede av/på-knappen også.
  Tastatur på bærbar datamaskin med alle fire tastene trykket inn
 4. Fortsett å holde alle fire tastene i 10 sekunder.
 5. Slipp alle tastene, og trykk deretter på av/på-knappen for å slå på Macen.

Bærbare datamaskiner med et batteri som kan fjernes

Dette gjelder for alle MacBook Pro- og MacBook-modeller fra tidlig 2009 eller tidligere, i tillegg til MacBook (13-tommers, midten av 2009). 

 1. Slå av Macen.
 2. Ta ut batteriet. (Hvis du trenger hjelp med å ta ut batteriet, kan du kontakte en Apple Store-butikk eller Apple-autorisert tjenesteleverandør.)
 3. Trykk og hold inne av/på-knappen i 5 sekunder.
 4. Sett inn batteriet igjen.
 5. Trykk på av/på-knappen for å slå på Macen.

Stasjonære datamaskiner

 1. Slå av Macen, og dra deretter ut strømkabelen.
 2. Vent i 15 sekunder før du setter inn strømkabelen igjen.
 3. Vent i 5 sekunder, og trykk deretter på på/av-knappen for å slå på Macen.

 


Om SMC

Systemadministreringskontrollen er ansvarlig for å håndtere atferd relatert til disse funksjonene:

 • Strøm, inkludert på/av-knappen og strøm til USB-portene
 • Batteri og lading
 • Vifter og andre funksjoner knyttet til varmestyring
 • Indikatorer eller sensorer som statusindikatorlamper (f.eks. dvalestatus og batteriets ladestatus), Sudden Motion Sensor, lyssensoren og tastaturbelysningen
 • Funksjonalitet når du åpner og lukker lokket på en bærbar datamaskin

Tilbakestilling av SMC endrer ikke innholdet i NVRAM eller PRAM.

Publiseringsdato: