Slik tilbakestiller du SMC (systemadministreringskontroll) på Mac

Finn ut når og hvordan du tilbakestiller SMC (System Management Controller) på en Intel-basert Mac.

Dette gjør SMC

SMC er ansvarlig for disse og andre lavnivåfunksjoner i Intel-baserte Macer:

 • Reaksjon på trykk på på/av-knappen
 • Reaksjon på åpning og lukking av skjermlokket på bærbare Macer
 • Batteristyring
 • Varmestyring
 • SMS (Sudden Motion Sensor)
 • Sensor for omgivelseslys
 • Tastaturbelysning
 • SIL-styring (Status Indicator Light)
 • Indikatorlamper for batteristatus
 • Valg av en ekstern (i stedet for intern) videokilde for enkelte iMac-skjermer

Slik vet du om du må tilbakestille SMC

Disse symptomene kan tyde på at det er nødvendig å tilbakestille SMC (System Management Controller):

 • Viftene i datamaskinen kjører med høy hastighet, selv om den ikke driver med tunge oppgaver og maskinen er godt ventilert.
 • Tastaturbelysningen fungerer ikke riktig.
 • Eventuell statusindikatorlampe fungerer ikke riktig.
 • Eventuelle batteriindikatorlys fungerer ikke riktig på bærbare Macer med et batteri som ikke kan tas ut.
 • Skjermens bakbelysning reagerer ikke riktig på endringer i omgivelsesbelysningen.
 • Macen reagerer ikke når du trykker på av/på-knappen.
 • Den bærbare Macen reagerer ikke som den skal når du lukker eller åpner lokket.
 • Macen går i dvale eller slår seg uventet av, og du kan ikke slå den på igjen.
 • Batteriet lader ikke som det skal.
 • MacBook eller MacBook Pro lader ikke gjennom den innebygde USB-C-porten.
 • MacBook eller MacBook Pro kjenner ikke igjen eksterne enheter som er koblet til gjennom den innebygde USB-C-porten.
 • LED-lampen på MagSafe-strømadapteren (hvis maskinen er utstyrt med dette) angir ikke riktig ladeaktivitet.
 • Macen arbeider unormalt tregt, selv om CPU-en ikke er under uvanlig høy belastning.
 • En Mac som støtter målskjermmodus, bytter ikke til eller fra målskjermmodus som forventet, eller den bytter til eller fra målskjermmodus til uventede tider.
 • Belysningen rundt I/O-portene på en Mac Pro (sent 2013) slås ikke på når du beveger datamaskinen.

Før du tilbakestiller SMC

Prøv hvert av disse trinnene i denne rekkefølgen før du tilbakestiller SMC. Test problemet etter hvert trinn for å se om det fortsatt inntreffer.

 1. Hvis Macen ikke svarer, trykker du på og holder inne av/på-knappen til den slår seg av. Du kommer til å miste eventuelt arbeid du ikke har lagret i åpne programmer. Deretter trykker du på av/på-knappen igjen for å slå på Macen.
 2. Trykk på Kommando-Tilvalg*-Escape for å framtvinge avslutning av programmer som ikke reagerer.
 3. Sett Macen i dvale ved å velge Apple-menyen () > Dvale. Vekk datamaskinen etter at den har gått i dvale.
 4. Start Macen på nytt ved å gå til Apple-menyen > Omstart.
 5. Slå av Macen ved å gå til Apple-menyen > Slå av, og trykk deretter på av/på-knappen igjen for å slå på Macen.

Hvis du bruker en bærbar Mac som har problemer med strømtilførsel eller batteriet, følger du disse trinnene:

 1. Koble strømadapteren fra Macen og strømuttaket i noen sekunder, og koble den deretter inn igjen.
 2. Velg Apple-menyen > Slå av og vent til Macen slås av.
 3. Ta batteriet ut og sett det inn igjen (hvis det kan tas ut).
 4. Trykk på av/på-knappen igjen for å slå på Macen.

Hvis problemet vedvarer, må du kanskje tilbakestille SMC (System Management Controller) ved å følge fremgangsmåten nedenfor. 

* På noen tastaturer heter Tilvalg-tasten Alt.

Slik tilbakestiller du SMC på bærbare Macer

Hvis den bærbare Macen har Apple T2 Security Chip, går du videre til T2-delen.

For å tilbakestille SMC (systemadministreringskontroll) på en bærbar Mac må du først finne ut om batteriet kan fjernes. De fleste eldre bærbare Macer har batterier som kan fjernes. Bærbare Macer med batterier som ikke kan tas ut, inkluderer MacBook Pro (tidlig 2009 og nyere), alle modeller av MacBook Air, MacBook (sent 2009) og MacBook (Retina, 12-tommers, tidlig 2015 og nyere). Finn ut mer om batteriene til bærbare Macer.

Hvis batteriet ikke kan tas ut:

 1. Velg Apple-menyen > Slå av og vent til Macen slås av.
 2. Trykk samtidig på tastene Skift-Kontroll-Tilvalg på venstre side av det innebygde tastaturet og deretter på på/av-knappen. Hold disse tastene og på/av-knappen nede i 10 sekunder. Hvis du har en MacBook Pro med Touch ID, er Touch ID-knappen også av/på-knappen.
 3. Slipp alle tastene.
 4. Trykk på av/på-knappen igjen for å slå på Macen.
   

Hvis batteriet kan tas ut:

 1. Slå av Macen.
 2. Ta ut batteriet. Hvis du trenger hjelp med å ta ut batteriet, kontakter du en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller Apple Store-butikk.
 3. Hold av/på-knappen nede i 5 sekunder.
 4. Sett inn batteriet igjen.
 5. Trykk på av/på-knappen igjen for å slå på Macen.
   

Slik tilbakestiller du SMC på stasjonære Macer

Hvis den stasjonære Macen har Apple T2 Security Chip, går du videre til T2-delen.

Følg disse trinnene for iMac, Mac mini, Mac Pro og Xserve.

 1. Velg Apple-menyen > Slå av og vent til Macen slås av.
 2. Trekk ut strømledningen.
 3. Vent i 15 sekunder.
 4. Plugg strømledningen inn igjen.
 5. Vent i 5 sekunder, og trykk deretter på av/på-knappen igjen for å slå på Macen.

For Intel-baserte Xserve-maskiner som ikke reagerer, kan du slå dem av lokalt eller ved bruk av fjernkommandoer. Du kan også trykke på og holde inne av/på-knappen i 5 sekunder.

Slik tilbakestiller du SMC (systemadministreringskontroll) på en Mac med Apple T2-sikkerhetsbrikken

Følg disse instruksjonene for Macer som har Apple T2-sikkerhetsbrikken.

Stasjonær Mac med T2-brikken

Prøv dette først:

 1. Velg Apple-menyen > Slå av og vent til Macen slås av.
 2. Hold på/av-knappen nede i 10 sekunder.
 3. Slipp av/på-knappen, og vent i noen sekunder.
 4. Trykk på av/på-knappen igjen for å slå på Macen.

Hvis dette ikke løser problemet, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Velg Apple-menyen > Slå av og vent til Macen slås av.
 2. Trekk ut strømledningen.
 3. Vent i 15 sekunder.
 4. Plugg strømledningen inn igjen.
 5. Vent i 5 sekunder, og trykk deretter på av/på-knappen igjen for å slå på Macen.
   

Bærbar Mac med T2-brikken

Prøv dette først:

 1. Velg Apple-menyen > Slå av og vent til Macen slås av.
 2. Hold på/av-knappen nede i 10 sekunder.
 3. Slipp av/på-knappen, og vent i noen sekunder.
 4. Trykk på av/på-knappen igjen for å slå på Macen.

Hvis dette ikke løser problemet, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Velg Apple-menyen > Slå av og vent til Macen slås av.
 2. Trykk på og hold nede høyre Skift-tast, venstre Tilvalg-tast og venstre Kontroll-tast i 7 sekunder. Macen kan slås på og vise Apple-logoen på skjermen. Fortsett å holde nede disse tastene samtidig som du trykker på og holder nede av/på-knappen i 7 sekunder til. Hvis Macen slo seg på da du trykte på tastene første gang, slås den nå av.
 3. Slipp alle tastene og av/på-knappen, og deretter venter du i noen sekunder.
 4. Trykk på av/på-knappen igjen for å slå på Macen.
   

Les mer

Tilbakestilling av SMC fører ikke til at innholdet i NVRAM eller PRAM på Intel-baserte Mac-modeller tilbakestilles eller endres på noen måte.

Publiseringsdato: