macOS High Sierra

Een verwijderde gebruiker herstellen

Als je de thuismap van een verwijderde gebruiker hebt bewaard, kun je de gebruiker en de thuismap van die gebruiker herstellen.

De manier waarop je dit doet, hangt af van de manier waarop de thuismap is bewaard: als schijfkopie of als gewone map.

De thuismap herstellen vanaf een schijfkopie

 1. Open in de Finder de map 'Verwijderde gebruikers' door 'Ga' > 'Ga naar map' te kiezen, '/Gebruikers/Verwijderde gebruikers' te typen en op 'Ga' te klikken.

 2. Open het schijfkopiebestand met de thuismap van de verwijderde gebruiker.

  De naam van het schijfkopiebestand begint met de accountnaam van de gebruiker en eindigt op '.dmg'.

  De inhoud van de thuismap verschijnt in een nieuw venster.

 3. Sleep terwijl je de Option-toets ingedrukt houdt het symbooltje in de titelbalk van het nieuwe venster naar de map 'Gebruikers'. Klik op 'Identiteitscontrole' en voer de naam en het wachtwoord van een beheerder in om door te gaan.

  De verwijderde thuismap van de gebruiker wordt naar de map 'Gebruikers' gekopieerd.

  Het kleine symbool in de titelbalk van het venster met het schijfkopiebestand met de thuismap van een verwijderde gebruiker.
 4. Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Gebruikers en groepen'.

  Open het paneel 'Gebruikers en groepen' in Systeemvoorkeuren

 5. Klik op het hangslot  om het te ontgrendelen en typ vervolgens de naam en het wachtwoord van een beheerder.

 6. Klik op de knop met het plusteken  onder de lijst met gebruikers.

 7. Klik op het venstermenu 'Nieuwe account' en kies een type gebruiker.

 8. Typ de volledige naam van de gebruiker.

  Er wordt automatisch een accountnaam gegenereerd.

 9. Wijzig indien nodig de accountnaam, zodat deze overeenkomt met de naam van de thuismap van de verwijderde gebruiker.

 10. Voer in de vakken 'Wachtwoord' en 'Controle' een wachtwoord in voor de gebruiker. Geef vervolgens een wachtwoordaanwijzing op als geheugensteuntje voor de gebruiker. Om Wachtwoordassistent te gebruiken, klik je op de sleutel naast het veld 'Wachtwoord'. Zie Tips voor het instellen van veilige wachtwoorden voor meer informatie.

 11. Klik op 'Maak gebruiker aan'.

 12. Klik op 'Gebruik bestaande map'.

De thuismap herstellen uit een bewaarde map

 1. Open in de Finder de map 'Gebruikers' door 'Ga' > 'Ga naar map' te kiezen, '/Gebruikers' te typen en op 'Ga' te klikken.

  De thuismap van de verwijderde gebruiker staat in de map '/Gebruikers' en heeft dezelfde naam als de accountnaam van de gebruiker, gevolgd door '(Verwijderd)'.

 2. Wijzig de naam van de thuismap van de verwijderde gebruiker door de tekst "(Verwijderd)" te wissen, zodat de mapnaam precies overeenkomt met de accountnaam van de verwijderde gebruiker.

  Je moet mogelijk je beheerdersnaam en -wachtwoord invoeren om de naam van de map te kunnen wijzigen.

 3. Voer de stappen 4 tot en met 12 uit die hierboven worden beschreven in De thuismap herstellen vanaf een schijfkopie.

Nadat je een gebruiker hebt hersteld aan de hand van een opgeslagen thuismap, kun je ook het volgende doen:

 • De gebruiker beheerdersbevoegdheden verlenen: Selecteer 'Sta toe dat gebruiker deze computer beheert'.

 • Een gebruiker onder ouderlijk toezicht stellen: Selecteer 'Schakel ouderlijk toezicht in'. Klik op 'Open 'Ouderlijk toezicht'' en stel beperkingen voor de gebruiker in. Zie Ouderlijk toezicht configureren voor meer informatie.