Over Applebot

Lees hier meer over Applebot, de webcrawler voor Apple.

Applebot is de webcrawler voor Apple. Producten zoals Siri en Spotlight maken voor hun suggesties gebruik van Applebot. Applebot houdt zich aan de gebruikelijke robots.txt-regels en robots-metatags, en werkt onder een IP-adres uit het netwerkblok 17.0.0.0.

Applebot herkennen

De tekenreeks van de gebruikersagent bevat 'Applebot' evenals extra agentgegevens. Hier volgt een voorbeeld:

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Applebot/0.1)

Regels voor Applebot aanpassen

Applebot respecteert de standaardregels voor aanwijzingen in robots.txt die gericht zijn aan Applebot. In dit voorbeeld zal Applebot niet proberen om documenten te crawlen die zich bevinden onder '/private/' of '/not-allowed/':

User-agent: Applebot         # apple
Disallow: /private/          # disallow this directory
User-agent: *                # any robot
Disallow: /not-allowed/      # disallow this directory

Applebot ondersteunt robots-metatags in HTML-documenten. Als u robots-regels wilt opgeven in metatags, plaatst u de tags in de sectie <head> van het document, als volgt:

<html><head>
<meta name="robots" content="noindex"/>
...
</head>
<body>...</body>
</html>


Applebot ondersteunt verder de volgende aanwijzingen:

  • noindex: Applebot indexeert deze pagina niet en deze wordt niet weergegeven in de suggesties van Spotlight of Siri.
  • nosnippet: Applebot genereert geen beschrijving of webantwoord voor de pagina. Suggesties voor het bezoeken van deze URL bevatten alleen de paginatitel.
  • nofollow: Applebot volgt de koppelingen op de pagina niet.
  • none: Applebot indexeert de pagina niet, maakt geen beschrijving van de pagina en volgt de koppelingen op de pagina niet, zoals hierboven beschreven.
  • all: Applebot biedt het document aan bij suggesties en maakt een beschrijving van de inhoud, zodat er een korte beschrijving van de pagina kan worden weergegeven naast een representatieve afbeelding. Applebot volgt mogelijk ook de koppelingen op de pagina om meer suggesties te kunnen leveren.

Als u meerdere aanwijzingen in één metatag wilt opgeven, scheidt u deze met een komma. U kunt ook meerdere metatags gebruiken. Hier volgen enkele voorbeelden:

<meta name="robots" content="nosnippet, noindex”>

En:

<meta name="robots" content=“noindex">
<meta name="robots" content=“nosnippet">

Contact opnemen

Als u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact met ons opnemen via applebot@apple.com.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: