Als Mail op de Mac blijft vragen om het wachtwoord

Mail meldt dat het geen verbinding kan maken met de e-mailaccount en vraagt u herhaaldelijk om het wachtwoord in te voeren.

Mail maakt verbinding met de e-mailaanbieder, maar de app kan geen verbinding maken met de e-mailaccount, omdat de e-mailaanbieder het e-mailwachtwoord niet accepteert.

 Verbindingsfout van Mail

De e-mailaanbieder kan het wachtwoord weigeren om verschillende redenen, zoals:

  • U gebruikt niet het huidige e-mailwachtwoord. Als u het wachtwoord op een ander apparaat hebt bijgewerkt, controleert u of u hetzelfde wachtwoord op dit apparaat gebruikt.
  • U moet om veiligheidsredenen van de e-mailaanbieder het wachtwoord bijwerken of opnieuw instellen. Als u bijvoorbeeld Google’s authenticatie in twee stappen hebt ingeschakeld, vereist uw Gmail-account in Mail nu het correcte wachtwoord van de app.
  • De e-mailaanbieder heeft uw account gedeactiveerd of geschorst. Neem contact op met de e-mailaanbieder voor hulp.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: