Hulp bij het gebruik van iCloud Mail

Als u geen toegang hebt tot uw e-mails of geen berichten kunt versturen of ontvangen met uw @icloud.com-e-mailadres, volgt u deze stappen.

Om te beginnen

 1. Werk de Mac bij naar de nieuwste versie van macOS. iCloud Mail-accounts vereisen OS X 10.7.5 of hoger
 2. Ga naar de pagina 'Systeemstatus' en controleer iCloud Mail.

Als u nog steeds hulp nodig hebt, probeert u de onderstaande stappen voor uw probleem.


Als u iCloud Mail niet kunt openen op iCloud.com

 1. Gebruik een ondersteunde browser. Volg deze stappen om Safari bij te werken. Als u een andere browser gebruikt, controleert u in de helpfunctie van die browser hoe u updates installeert.
 2. Maak de cache van de browser leeg. Kies in Safari het Safari-menu > 'Wis geschiedenis'. Als u een andere browser gebruikt, raadpleegt u de helpfunctie van die browser.
 3. Neem contact op met de internetaanbieder of netwerkbeheerder als u iCloud Mail wel op een andere locatie of met een andere internetverbinding kunt openen. Sommige internetconfiguraties kunnen, opzettelijk of onbedoeld, de toegang tot bepaalde websites of voorzieningen (zoals iCloud Mail) verhinderen.


Als u geen e-mails kunt versturen via de Mail-app op een Mac

Volg de onderstaande stappen als een bericht niet wordt afgeleverd, als u een groot bestand als bijlage toevoegt of als de ontvanger uw bericht niet heeft ontvangen.

Als u een waarschuwing ontvangt wanneer u in Mail op een Mac een bericht verstuurt vanaf uw @icloud.com-e-mailadres

'Dit bericht kan niet worden verstuurd. Het bericht blijft in de postbus 'Uitgaand' staan totdat het kan worden verstuurd. De reden van de fout is: Er heeft zich een fout voorgedaan bij het afleveren van dit bericht via de SMTP-server servernaam.'

 1. Open Mail en kies 'Mail' > 'Voorkeuren'.
 2. Klik op de tab 'Accounts'.
 3. Selecteer uw iCloud-e-mailaccount.
 4. Klik op de tab 'Accountinformatie'.
 5. Kies uw iCloud-e-mailaccount in het menu 'Server uitgaande e-mail (SMTP)'. Als u 'Wijzig SMTP-serverlijst' kiest, ziet u uw iCloud SMTP-server niet als optie. 

Als u een groot bestand als bijlage toevoegt

Bijlagen van berichten mogen niet groter zijn dan wat is toegestaan door uw e-mailaanbieder of de e-mailaanbieder van de ontvanger. De maximale grootte verschilt per aanbieder. Probeer Mail Drop te gebruiken, het bestand te comprimeren voordat u het verstuurt of het bericht te versturen zonder de bijlage.

Als de ontvanger het bericht niet ontvangt

 1. Als het bericht 'Onbekend adres' of 'Niet afgeleverde post geretourneerd' verschijnt in de postbus Inkomend nadat u een bericht hebt verstuurd, gaat u naar de postbus Verstuurd en controleert u of het e-mailadres van de ontvanger juist is.
 2. Als u Mail voor macOS gebruikt of uw iCloud Mail opent via Safari of een andere ondersteunde internetbrowser, controleert u de mappen 'Concepten', 'Verstuurd' en 'Uitgaand':
  • Als het niet-verstuurde bericht in 'Concepten' staat, probeert u het opnieuw te versturen.
  • Als het bericht in de postbus 'Uitgaand' staat, controleert u de internetverbinding en gebruikt u de bovenstaande stappen om de iCloud SMTP-server te selecteren.*
 3. Vraag de ontvanger om te kijken of de e-mail misschien in de map of postbus voor ongewenste reclame is beland. 
 4. Als de ontvanger het bericht nog steeds niet ontvangt maar het bericht zonder waarschuwingen of de melding 'Niet afgeleverde post' is verstuurd, wordt het bericht mogelijk geblokkeerd of gefilterd door de iCloud Mail-servers of de e-mailserver van de ontvanger. Neem contact op met iCloud Support om dit na te gaan. Vraag ook aan de ontvanger om contact op te nemen met diens e-mailbeheerder.

*Als u een SMTP-server ziet die niet van iCloud is, moet u uw iCloud-e-mailadres niet als 'Van:'-adres gebruiken. Anders wordt uw e-mail mogelijk niet afgeleverd of wordt deze bij de ontvanger in de map 'Ongewenste reclame' afgeleverd.

Als u wel berichten kunt ontvangen, maar geen berichten kunt versturen

Misschien blokkeert de internetaanbieder het protocol voor het versturen van e-mail (SMTP) via diens netwerk. Neem contact op met de aanbieder en vraag naar het SMTP-verkeer via diens netwerk naar een externe voorziening, zoals iCloud. Als de aanbieder SMTP-verkeer blokkeert, vraagt u hoe u kunt worden vrijgesteld van SMTP-blokkering.

Als de aanbieder geen SMTP-verkeer blokkeert en u nog steeds geen berichten kunt versturen, neemt u contact op met Apple Support voor hulp.


Als u geen e-mails kunt ontvangen via de app Mail in macOS

Zoek links in het hoofdvenster van Mail de naam van uw iCloud-e-mailaccount. Als uw accountnaam in het grijs wordt weergegeven met een bliksemschicht ernaast, is de account offline. Als u de account online wilt gebruiken, maakt u verbinding met internet en kiest u 'Postbus' > 'Gebruik alle accounts online'.

Als u nog steeds geen e-mail kunt ontvangen, vindt u hier meer hulp bij de Mail-app.


Als u een voorgesteld recent contact wilt verwijderen in iCloud Mail

Wanneer u ingelogd bent bij iCloud, ziet u mogelijk op al uw apparaten uw onlangs gebruikte e-mailadressen in de vorm van voorgestelde contacten. Als u niet wilt dat een dergelijk contact wordt voorgesteld, kunt u het volgende doen:

 1. Klik in iCloud.com op  om een nieuwe e-mail te maken.
 2. Begin in het veld 'Aan:' met het typen van het e-mailadres dat u wilt verbergen.
 3. Zet de cursor op het adres en klik op .
 4. Klik op 'Recent verwijderen'.


Als u hulp nodig hebt bij het versturen of ontvangen van e-mails op een iPhone, iPad of iPod touch

 1. Controleer uw internetverbinding. Probeer apple.com/nl te openen in Safari op de iPhone, iPad of iPod touch.
 2. Ga op een Mac of pc naar iCloud.com om na te gaan of u e-mails van uw iCloud-account kunt ontvangen.
 3. Tik op de iPhone, iPad of iPod touch op 'Instellingen' > [uw naam] > 'iCloud' en schakel 'Mail' in. Als u iOS 10.2 of lager gebruikt, gaat u naar 'Instellingen' > 'iCloud'.
 4. Controleer of nieuwe gegevens automatisch naar uw apparaat worden gepusht. Tik op 'Instellingen' > 'Wachtwoorden en accounts' > 'Nieuwe gegevens' en schakel 'Push' in. Verstuur vervolgens een e-mail naar uw eigen account om na te gaan of de pushfunctie werkt.
  • Tik op een apparaat met iOS 10 op 'Instellingen' > 'Mail' > 'Accounts' > 'Nieuwe gegevens' en schakel 'Push' in.
  • Tik op een apparaat met iOS 9 en lager op 'Instellingen' > 'Mail, contacten en agenda's' > 'Nieuwe gegevens' en schakel 'Push' in.
 5. Ga terug naar 'Nieuwe gegevens'. Tik vervolgens op uw iCloud-account en schakel 'Push' in. Als u meerdere iCloud Mail-accounts hebt, kunt u de pushfunctie maar voor één account tegelijk gebruiken. Zorg dat 'Push' voor de primaire iCloud Mail-account is ingeschakeld.
 6. Schakel het apparaat uit en weer in.

Als u nog steeds geen e-mails kunt versturen of ontvangen, schakelt u alle instellingen in stappen 3, 4 en 5 hierboven uit en schakelt u ze daarna weer in. 


Als u hulp nodig hebt bij het gebruik van iCloud voor Windows


Meer hulp

Voer deze stappen uit als u hulp nodig hebt bij het verzenden of ontvangen van e-mail via Mail-app op een Mac

Als u nog steeds hulp nodig hebt, neemt u contact op met iCloud Support.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: