TCP- en UDP-poorten die door Apple software worden gebruikt

Lees meer over TCP- en UDP-poorten die worden gebruikt door Apple producten zoals macOS en iCloud. Veel van deze poorten zijn bekende standaardpoorten. 

Poorten die door Apple producten worden gebruikt

Dit is een beknopte naslaggids met veelvoorkomende voorbeelden, en geen uitputtende lijst van poorten. Deze gids wordt regelmatig bijgewerkt met informatie die beschikbaar is op het moment van publicatie. Voor hosts en poorten die specifiek zijn voor bedrijfsnetwerken, vindt u hier meer informatie over het gebruik van Apple producten op bedrijfsnetwerken.

Sommige software gebruikt mogelijk andere poorten en voorzieningen. Het kan dus handig zijn software voor het inspecteren van poorten te gebruiken bij beslissingen over het instellen van firewalls en vergelijkbare mechanismen voor toegangscontrole.

Sommige voorzieningen gebruiken mogelijk meer dan één van deze poorten. Zo kan een VPN-voorziening wel vier verschillende poorten gebruiken. Als u een product in deze lijst vindt, zoekt u in uw browser op die productnaam (Command-F) en herhaalt u de zoekactie (Command-G) om alle vermeldingen van het product te vinden.

Sommige firewalls staan selectieve configuratie van UDP- of TCP-poorten met hetzelfde nummer toe. Het is dus belangrijk dat u kijkt welk type poort u configureert. Als uw firewall niet toestaat dat u het type poort opgeeft en u het ene type poort configureert, wordt het andere type poort waarschijnlijk ook geconfigureerd.

Poort TCP of
UDP
Naam van voorziening
of protocol
1
RFC2 Naam voorziening3 Gebruikt door
22 TCP SSH (Secure Shell), SFTP (SSH File Transfer Protocol) en SCP (Secure copy) 4253 ssh Xcode Server (gehoste en externe Git+SSH; externe SVN+SSH)
25 TCP SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 5321 smtp

Mail (e-mail verzenden); iCloud Mail (e-mail verzenden)

53 TCP/UDP DNS (Domain Name System) 1034 domain
80 TCP HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 2616 http World Wide Web, FaceTime, iMessage, iCloud, Kaarten, Apple Music, iTunes Store, Podcasts, Mac App Store, Reservekopie, Agenda, WebDAV, AirPlay, macOS-herstel via internet, Xcode Server (Xcode-app, gehoste en externe Git HTTP, externe SVN HTTP)
88 TCP Kerberos 4120 kerberos Kerberos (inclusief identiteitscontrole bij schermdeling)
110 TCP POP3 (Post Office Protocol), 
APOP (Authenticated Post Office Protocol)
1939 pop3 Mail (e-mail ontvangen)
123 UDP NTP (Network Time Protocol) 1305 ntp Voorkeuren voor datum en tijd, synchronisatie van netwerktijdserver, Apple TV Network Time Server Sync
137 UDP WINS (Windows Internet Naming Service) netbios-ns
138 UDP NETBIOS Datagram Service netbios-dgm Windows Datagram Service, Windows Network Neighborhood
139 TCP SMB (Server Message Block) netbios-ssn Bestandsdeling en Windows-afdrukservices
143 TCP IMAP (Internet Message Access Protocol) 3501 imap Mail (e-mail ontvangen)
192 UDP OSU Network Monitoring System osu-nms PPP-status of detectie AirPort-basisstation (bepaalde configuraties), AirPort-hulpprogramma, AirPort Express-assistent
389 TCP LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 4511 ldap Programma's waarmee adressen worden opgezocht, zoals Mail en Adresboek
443 TCP Secure Sockets Layer (SSL of HTTPS) 2818 https TLS-websites, iTunes Store, Software-update, Spotlight-suggesties, Mac App Store, Kaarten, FaceTime, Game Center, iCloud-identiteitscontrole en DAV-voorzieningen (Contacten, Agenda's, Bladwijzers), iCloud-reservekopie en -apps (Agenda's, Contacten, Zoek mijn iPhone, Zoek mijn vrienden, Mail, iMessage, Documenten en Fotostream), iCloud Key Value Store (KVS), AirPlay, macOS-herstel via internet, Dicteren, Siri, Xcode Server (gehoste en externe Git HTTPS, externe SVN HTTPS, Apple Developer-registratie), Pushberichten (indien nodig)
445 TCP Microsoft SMB Domain Server microsoft-ds
465 TCP Levering van berichten voor Mail (gecontroleerde SMTP)   smtp (verouderd) Mail (e-mail versturen)
500 UDP Bellen via wifi 5996 IKEv2 Bellen via wifi
515 TCP LPR (Line Printer), LPD (Line Printer Daemon) printer Afdrukken naar een netwerkprinter, Printerdeling in macOS
548 TCP Apple Filing Protocol (AFP) over TCP afpovertcp AppleShare, Bestandsdeling, Apple File Service
554 TCP/UDP RTSP (Real Time Streaming Protocol) 2326 rtsp AirPlay, streaming mediaspelers
587 TCP Levering van berichten voor Mail (gecontroleerde SMTP) 4409 submission Mail (mail verzenden), iCloud Mail (SMTP-identiteitscontrole)
631 TCP IPP (Internet Printing Protocol) 2910 ipp macOS-printerdeling, afdrukken naar veel gangbare printers
636 TCP Secure LDAP ldaps
749 TCP/UDP Kerberos 5 admin/changepw kerberos-adm
993 TCP Mail IMAP SSL imaps iCloud Mail (SSL IMAP)
995 TCP/UDP Mail POP SSL pop3s
1900 UDP SSDP ssdp Bonjour
2195 TCP Apple Push Notification service (APNs) —  Pushberichten
2196 TCP Apple Push Notification service (APNs) —  Feedbackservice
2197 TCP Apple Push Notification service (APNs) Pushberichten
3031 TCP/UDP Remote AppleEvents eppc Programmakoppeling, Remote Apple Events
3283 TCP/UDP Apple Remote Desktop en Klaslokaal net-assistant, classroom Apple Remote Desktop
3284 TCP Classroom File Transfer classroom Klaslokaal-app (documentdeling)
3285 TCP Klaslokaal classroom Klaslokaal
3478–3497 UDP nat-stun-port - ipether232port FaceTime, Game Center
3689 TCP DAAP (Digital Audio Access Protocol) daap iTunes-muziekdeling, AirPlay
3690 TCP/UDP Subversion svn Xcode Server (anonieme externe SVN)
4398 UDP Game Center
4500 UDP Bellen via wifi 5996 IKEv2 Bellen via wifi
5100 TCP socalia Camera- en scannerdeling in macOS
5223 TCP Apple Push Notification service (APNs) iCloud DAV-voorzieningen (Contacten, Agenda's, Bladwijzers), Pushberichten, FaceTime, iMessage, Game Center, Fotostream
5228 TCP Spotlight-suggesties, Siri
5297 TCP Berichten (lokaal verkeer)
5350 UDP Aankondigingen NAT-poortkoppelingsprotocol Bonjour
5351 UDP NAT-poortkoppelingsprotocol nat-pmp Bonjour
5353 UDP Multicast DNS (MDNS) 3927 mdns Bonjour, AirPlay, Thuisdeling, Zoeken naar printers
5900 TCP/UDP Externe framebuffer 6143 rfb Apple Remote Desktop, schermdeling
8000–8999 TCP irdmi Webservice, iTunes Radio-streams
9100 TCP Afdrukken Afdrukken naar bepaalde netwerkprinters
9418 TCP/UDP git pack transfer git Xcode Server (externe git)
16384–16403 UDP RTP (Real-Time Transport Protocol), RTCP (Real-Time Control Protocol) connected, — Berichten (Audio-RTP, RTCP; Video-RTP, RTCP)
16384–16387 UDP RTP (Real-Time Transport Protocol), RTCP (Real-Time Control Protocol) connected, — FaceTime, Game Center
16393–16402 UDP RTP (Real-Time Transport Protocol), RTCP (Real-Time Control Protocol) FaceTime, Game Center
16403–16472 UDP RTP (Real-Time Transport Protocol), RTCP (Real-Time Control Protocol) Game Center
42000–42999 TCP iTunes Radio-streams
49152–65535 TCP Xsan Toegang tot Xsan-bestandssysteem

1. De voorziening die geregistreerd is bij de Internet Assigned Numbers Authority, behalve als deze is aangemerkt als 'ongeregistreerd gebruik'. 

2. Het nummer van het RFC-document (Request for Comment) dat de voorziening of het protocol bepaalt. RFC-documenten worden beheerd door RFC Editor.

FaceTime is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Meer informatie

De appfirewall in macOS is geen poortgebaseerde firewall. De toegang wordt beheerd per app, in plaats van per poort. 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: